Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

Dzień Bezpiecznego Internetu, 9 ltego, bezpieczeństwo, internet, znajomi, portale społecznościowe, dane osobowe, prywatność zdjęcia, like, nieznajomi, uważaj, DBI, Dzień Bezpiecznego Internetu, Zasady bezpieczeństwa, ostrożność, pomoc, cyberpremoc,hasło,Dzień Bezpiecznego Internetu, 9 ltego, bezpieczeństwo, internet, znajomi, portale społecznościowe, dane osobowe, prywatność zdjęcia, like, nieznajomi, uważaj, DBI, Dzień Bezpiecznego Internetu, Zasady bezpieczeństwa, ostrożność, pomoc, cyberpremoc,hasło

Dzień Bezpiecznego Internetu, 9 ltego, bezpieczeństwo, internet, znajomi, portale społecznościowe, dane osobowe, prywatność zdjęcia, like, nieznajomi, uważaj, DBI, Dzień Bezpiecznego Internetu, Zasady bezpieczeństwa, ostrożność, pomoc, cyberpremoc,hasło,Dzień Bezpiecznego Internetu, 9 ltego, bezpieczeństwo, internet, znajomi, portale społecznościowe, dane osobowe, pryw atność zdjęcia, like, nieznajomi, uważaj, DBI, Dzień Bezpiecznego Internetu, Zasady bezpieczeństwa, ostrożność, pomoc, cyber premoc,hasłocccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc,Bezpieczeństwo, ostrożność, ja, ty, my

Dzień Bezpiecznego Internetu, 9 ltego, bezpieczeństwo, internet, znajomi, portale społecznościowe, dane osobowe, prywatność zdjęcia, like, nieznajomi, uważaj, DBI, Dzień Bezpiecznego Internetu, Zasady bezpieczeństwa, ostrożność, pomoc, cyberpremoc,hasło,Dzień Bezpiecznego Internetu, 9 ltego, bezpieczeństwo, internet, znajomi, portale społecznościowe, dane osobowe, prywatność zdjęcia, like, nieznajomi, uważaj, DBI, Dzień Bezpiecznego Internetu, Zasady bezpieczeństwa, ostrożność, pomoc, cyberpremoc,hasłoccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc,Bezpieczeństwo, ostrożność, ja

Dzień Bezpiecznego Internetu, 9 ltego, bezpieczeństwo, internet, znajomi, portale społecznościowe, dane osobowe, prywatność zdjęcia, like, nieznajomi, uważaj, DBI, Dzień Bezpiecznego Internetu, Zasady bezpieczeństwa, ostrożność, pomoc, cyberpremoc,hasło,Dzień Bezpiecznego Internetu, 9 ltego, bezpieczeństwo, internet, znajomi, portale społecznościowe, dane osobowe, prywatność zdjęcia, like, nieznajomi, uważaj, DBI, Dzień Bezpiecznego Internetu, Zasady bezpieczeństwa, ostrożność, pomoc, cyberpremoc,hasłovbgngngnhnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn Bezpieczeństwo, ostrożność, ja

Bezpieczni w sieci.

DBI

DBI

09 II/09.02.

09 II/09.02.

9 lutego

9 lutego

Zapal światło- kliknij na lampę

Kliknij w chmurkę

DBI

09 II/09.02.

9 lutego

Nie udostępniaj swoich

DANYCHOSOBOWYCH

Dowódosobisty/Legitymacja

Adresszkoły

Dataurodzenia

Numertelefonu

Zadanie:

Gdzie znajdziesz podane dane osobowe- dopasuj

ADRES

ADRES

ADRES

DATAURODZENIA

DATAURODZENIA

DATAURODZENIA

NUMERTELEFONU

NUMERTELEFONU

NUMERTELEFONU

NAZWISKO

NAZWISKO

NAZWISKO

IMIĘ

IMIĘ

IMIĘ

Kliknij w nową chmurkę

DBI

09 II/09.02.

9 lutego

Nigdy nie maszpewności z kimrozmawiasz w sieci.

Zadanie:Ułóż historyjkę obrazkową według wzoru i opowiedz.

Kliknij w nową chmurkę

DBI

09 II/09.02.

9 lutego

Pamiętaj!

Nie musisz pokazywać swoich zdjęć w internecie,Zanim udostępnisz zdjęcie pokaż je dorosłemu,Nie udostępniaj zdjęć bliskich, przyjaciół bez ich zgody,Nie udostępniaj zdjęcia z legitymacji szkolnej

Pamiętaj!To, co wrzucasz do siecizostaje tam naZAWSZE.

Kliknij w nową chmurkę

DBI

09 II/09.02.

9 lutego

CYBERPRZEMOC

OBRAŻA

OSTROŻNY

WYŚMIEWA

HEJTUJE

MIŁY

KULTURALNY

Zadanie

Odczytaj etykiety.Dopasuj w odpowiednie miejsca na drogowskazie.

Kliknij w nową chmurkę

DBI

09 II/09.02.

9 lutego

Wiadomości

Nie otwierajpodejrzanychzałączników, wiadomości od obcych osób.

DBI

09 II/09.02.

9 lutego

Kliknij w nową chmurkę

Hasła są tajne.

Chroń je!

SILNE HASŁO STWORZYSZ GDY...

! Użyjesz więcej niż 8 znaków

! Użyjesz małych i dużych liter

! Użyj cyfr i znaków specjalnych?!#$%^

Zadanie!

Z podanych znaków stwórz swoje silne hasło.

A

A

A

A

a

a

a

a

B

B

b

b

C

C

c

c

D

D

d

d

e

e

E

E

F

F

H

H

G

G

g

g

f

f

M

M

l

l

L

L

k

k

K

K

j

j

J

J

i

i

I

I

h

!

!

h

O

O

n

n

N

N

m

m

o

o

R

R

r

r

S

S

s

s

U

U

u

u

W

w

@

@

@

@

y

Z

z

1

1

?

8

4

Y

t

t

T

T

p

p

V

V

V

V

A

a

B

b

C

c

D

d

e

E

F

H

G

g

f

M

l

L

k

K

j

J

i

I

h

O

n

N

m

o

R

r

S

s

U

u

W

w

@

y

Z

z

1

?

8

4

Y

t

T

p

!

V

V

V

V

Podsumowanie...

Przerwa :)

Opracowała: Patrycja Witkowska