Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

Математика 3 а

Уџбеник за 3. разред

Софија Зарупски, Бошко Влаховић

Аутор:Бранислава Цуцић Топалов

Зависност збира од промене сабирака. Сталност збира

утврђивање

Да се подсетимо

200 + 500 = 700

(200 + 80) + 500 = 280 + 500 = 780

Први сабирак је повећан за 80и збир се повећао за 80.

Да се подсетимо

200 + 500 = 700

200 + (500 + 50) = 200 + 550 = 750

Други сабирак је повећан за 50и збир се повећао за 50.

Ако се један сабирак повећа за неки број и збир ће се повећати за тај број.

Да се подсетимо

120 + 80 = 200

(120 – 10) + 80 = 110 + 80 = 190

Први сабирак је умањен за 10и збир се умањио за 10.

Да се подсетимо

120 + 80 = 200

120 + (80 – 20) = 120 + 60 = 180

Први сабирак је умањен за 20и збир се умањио за 20.

Ако се један сабирак умањи за неки број и збир ће се умањити за тај број.

Да се подсетимо

38 + 25 = 63

(38 – 5) + (25 + 5) = 33 + 30 = 63

Први сабирак смо умањили за 5, а други сабирак смо повећали за 5.Збир је остао непромењен.

Да се подсетимо

38 + 25 = 63

(38 + 2) + (25 – 2) = 40 + 23 = 63

Први сабирак смо повећали за 2, а други сабирак смо умањили за 2.Збир је остао непромењен.

Збир се неће променити ако један сабирак повећамо за неки број, а други сабирак умањимоза тај исти број. Ово својство се назива сталност збира.

ЗАДАЦИ ЗА ВЕЖБАЊЕ

Задаци се налазе у Едукином уџбенику на 115. и 117. страни.

Збир два броја је 600. Како ће се променити збир ако само први сабирак повећамо за 100?

ПОМОЋ

РЕШЕЊЕ

Одговори у Радној свесци или усмено.

а + b = 600(а + 100) + b = 600 + ____

а+ b = 600(а + 100) + b = 600 + 100Збир ће се повећати за 100.

Збир два броја је 600. Како ће се променити збир ако само други сабирак умањимо за 30?

ПОМОЋ

РЕШЕЊЕ

Одговори у Радној свесци или усмено.

а + b = 600а + (b – 30) = 600 – ___

а + b =600а + (b – 30) = 600 – 30Збир ће се умањити за 30.

430 + 250 = ____(430 + m) + 250 = 700m = ____

380 + 340 = ____380 + (340 – k) = 600k = ____

570 + 230 = ____(570 – n) + 230 = 300n = ____

680

20

720

120

800

500

Применом сталности збира промени сабирке тако да збир остане непромењен, а да сабирање буде олакшано.

а) 597 + 128 = _____ + _____ = _____

б) 289 + 499 = _____ + _____ = _____

в) 390 + 566 = _____ + _____ = _____

г) 765 + 195 = _____ + _____ = _____

Задатак има више решења.

600

125

725

288

500

788

400

556

956

760

200

960

Зависност збира од промене сабирака. Сталност збирау Едукином дигиталном уџбенику на странама 114, 115, 116 и 117.Кликом на иконице које се налазе на маргинама отварате интерактивне тестове.