Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

קבוצת התייחסות והשתייכות וקיפוח יחסי

עינבל אריאלי

התחלה

הזום ייפתח ב14:30
לחצו על הסמל אם יש לכם שאלות

חשוב לקרוא לפני שמתחילים את היחידה

 • יחידת לימוד עצמית זו בנושא תרבות הפנאי (יחידת ראשונה מתוך ארבע) היא אינטראקטיבית ומאפשרת למידה עצמאית.
 • יש להקפיד ולעבור על כל 9 החלקים לפי הסדר (תוכן עיניינים בעמוד הבא)
 • כדי לראות אלו כפתורים הם אינטראקטיבים יש ללחוץ על כפתור האצבע שנמצא בצד ימין למעלה.
 • בכל עמוד יש מצד ימין למעלה 3 לחצנים:
אפשר להתקדם ביחידה בשתי דרכים:
  • לחיצה על החצים בתחתית הדף
  • ע"י לחיצה על כפתור הבית בצד שמאל למעלה וחזרה לתוכן העניינים ושם ללחוץ כל פעם על ריבוע אחר.

לחיצה עליו תוביל לעמוד הבא

לחיצה עליו תחזיר לתוכן העניינים

לחיצה עליו תחזיר לעמוד הקודם

לא לשכוח שבכל בעיה או חוסר הבנה אפשר ורצוי לפנות אליי

מטרות היחידה

תפקידי קבוצות ההשתייכות וההתייחסות

לנתח סיטואציות ולהבין לאיזו קבוצה הן שייכות

מהי קבוצת השתייכות?

מהי קבוצת התייחסות?

סוגי קבוצות

מהי תחושת קיפוח יחסי?

בסיום היחידה תדעו את הדברים הבאים:

קבוצת התייחסות והשתייכות

קבוצת השתייכות

משחק

תפקידי קבוצת ההתייחסות

סוגי קבוצת השתייכות

תחושת קיפוח יחסי

סוגי קבוצת התייחסות

סרטון ולוח שיתופי

מבדק סיכום

תוכן עיניניים

עברו בכל הריבועים ואל תשכחו לענות על הלוח השיתופי ולעשות את מבדק הסיכום

הזום ייפתח ב14:30,
לחצו על סמל אם יש לכם שאלות

רשות- קבוצת השתייכות והתייחסות הקלטה

קבוצת השתייכות

קבוצת התייחסות

קבוצה אליה האדם שייך

קבוצה שהפרט אינו משתייך אליה, אך מתייחס אליה לשם השוואה, גיבוש עמדות וקבלת החלטות.

+ פרטים

+ פרטים

קבוצות ההתייחסות ממלאות שני תפקידים

מספקות לנו הנחיות להתנהגות ומחשבות נאותות- כלומר: התנהגותו של אדם מושפעת מערכים ונורמות של קבוצות התייחסות שמשמעותיות עבורו.


מספקות לנו אמצעי להערכה עצמית והערכת מצבנו החברתי


+ לדוגמה

עולה חדש מנסה להתנהג כישראלי וותיק, בתקווה שיחשבו שהוא כזה

+ לדוגמה

אני מקובל בשכבה, מתנהג בהתאם ומשווה את עצמי ללא מקובלים, ככה עולה הערכתי העצמית.

המשך על קבוצת התייחסות

יש 3 סוגים של קבוצות התייחסות

הפרט אינו חבר בה, אך הוא מאמץ את ערכיה ושואף להשתייך אליה, אפילו במחיר עזיבת קבוצת השייכות שלו


נורמטיבית

הפרט אינו חבר בה, אך הוא משווה את עצמו למצבם של אחרים.
קבוצת התייחסות חיובית יכולה להיות נורמטיבית או משווה.

משווה

פרט מתנגד למה שמקובל בה. מתייחס לערכיה בדרך שלילית


שלילית

דוגמה

עולים חדשים ששואפים להשתייך לחברה הישראלית

דוגמה

נשים רוצות להשוות את שכרן לשכר הגברים.

דוגמה

חילוני יכול לראות בחרדים קבוצת התייחסות שלילית.

קבוצת השתייכות

 • כל אדם משתייך לקבוצות רבות במקביל: עבודה, משפחה, חברים, כיתה.
 • כל קבוצה דורשת מאיתנו להתנהג בהתאם לנורמות של הקבוצה (קונפורמיות). לעיתים עלינו לבחור בין נורמות שונות ואף מנוגדות, במקרים כאלו נוצרים קונפליקטים ועלינו לבחור על פי אלו נורמות לנהוג.
 • בכל קבוצה החברים בה מעריכים אותה ונאמנים כלפיה. ובמקביל מתנגדים ומתחרים בקבוצות אחרות. יש הבחנה ברורה בין "אנחנו" ו"הם".

המשך על קבוצת השתייכות

קבוצה שהאדם משתייך אליה מתוך בחירה


לדוגמה: קבוצת חברים

קבוצה שהאדם נולד לתוכה

לדוגמה: משפחה

3 סוגים של קבוצות השתייכות

קבוצה שההאדם משתייך אליה מתוך חובה


לדוגמה: כיתת חינוך

בחרו את אחד הילדים המופיעים בסרטון.
מהי קבוצת ההשתייכות שלו, ואיזה סוג של קבוצת השתייכות היא מהווה.
מהי קבוצת ההתייחסות של אותו ילד שבחרתם, ולאיזה סוג היא שייכת?

צפו בסרטון וענו בלוח השיתופי

לוח שיתופי

בואו נשחק

לחצו על התמונה ובדקו האם הבנתם את החומר עד כה

תחושת קיפוח יחסי

נוצרת בתהליך של השוואה שעורך הפרט בין מצבו לבין קבוצות התייחסות שאליהן הוא בוחר להשוות את מצבו.
הפרט אינו מתייחס רק למצב האובייקטיבי שבו הוא מצוי אלא מגדיר את מצבו בהשוואה לאחרים.

דוגמה

אם תלמיד חלש קיבל 80 במבחן, הוא יהיה מרוצה. אך אם הוא ישווה את ציונו לשאר חבריו בכיתה ויראה שכולם קיבלו יותר ממנו הוא ירגיש קיפוח יחסי.


כמעט סיימנו


לחצו על התמונה וענו על מטלת סיכום היחידה

תודה רבה על ההקשבה