Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

חדר בריחה

גלישה בטוחה ברשת

...מתחילים

שני גולדשטייןמובילה דיגיטלית, מרכז פסג"ה ק. מוצקיןמדריכת תקשוב, מחוז חיפה

,מורים ותלמידים יקריםמנהל אבטחת המידע מצא פרצה ברשת המחשבים ועליכם לפצח את החידות כדי לתת לו את הקוד לפתרון הבעיה

לחידות

החידות

1

2

3

משימת סיכום

2

10

55

65

30

19

מספר האירועים שהתקבלו במוקד 105 בשנת 2020 עלה ב- אחוז ביחס לשנה שעברה

877

650

365

777

55

בחודש ספטמבר התקבלו וטופלו אירועים

5

3

55

877

7

?אילו זירות היו המשמעותיות ביותר ולגביהן התקבלו מרב הפניותזכרו את המספר שכתוב תחת התמונה הנכונה

4

55

877

7

קיבלתם שלושה מספריםכעת עליכם להפיק מהם ספרה אחת בלבדזכרו אותה

!כל הכבוד

רמז 1

רמז 2

רמז 3

תשובה לא נכונה

נסו שוב

לפניכם תמונה ובה כתובים נתונים שהתקבלו ממוקד 105 בחודש ספטמברקראו את הנתונים וענו על השאלות

לשאלות

יותר מ-50% מהפונים למוקד הם הורים ולא ילדים

נכון

לא נכון

x

-

(

)

3

2

?כמה אחוזים מהפונים למוקד הם אנשי חינוך

10

22

19

x

-

3

(

)

הגיל בו מספר הפוגעים הרב ביותר הוא

12

28

15

x

-

3

10

(

)

x

-

3

10

(

)

12

קיבלתם שלושה מספריםכעת עליכם להפיק מהם ספרה אחת בלבדזכרו אותה

!כל הכבוד

תשובה לא נכונה

נזו שוב

...הדליקו את המקרן

הכנסו ללומדה "פרטיול"וענו עלהשאלות. במידה ותענו נכון תקבלו את הספרה האחרונה בקוד

?איזה מידע אוספים שואבי האבק הרובוטים

מבנה הבית שלנו

כתובת הבית שלנו

לא אוספים מידע

שאלה 1 מתוך 3

הפגיעה בזכות לפרטיות עשויה להוביל לפגיעה בזכויות נוספות,כמו למשל זכויותינו כצרכנים. בחרו בהיגד המתאר את הפגיעה שלנו כצרכנים

פגיעה בחופש התנועה שלנו

לפעמים המחיר המוצג לרוכש און-ליין הוא לא בהכרח המחיר הטוב ביותר הקיים בשוק, אלא מחיר המותאם אישית באמצעות אדם המחשב את המחיר הגבוה ביותר שאהיה מוכן לשלם

לפעמים המחיר המוצג לרוכש און-ליין הוא לא בהכרח המחיר הטוב ביותר הקיים בשוק, אלא מחיר המותאם אישית באמצעות אלגוריתם המחשב את המחיר הגבוה ביותר שאהיה מוכן לשלם

שאלה 2 מתוך 3

?כמה מצלמות מעקב מופעלות היום בסין

כ- 176 מיליון

כ- 178 מיליון

כ- 17 מיליון

שאלה 3 מתוך 3

1כל הכבוד

הספרה היא 5

תשובה לא נכונה

נסו שוב

הקלידו את המספר שקיבלתם

OK לחצו

!!!כל הכבודמנהל אבטחת המידע קיבל את הקוד והרשת מוגנתאתם אלופים

רוצים לשחק שוב? לחצו כאן