Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Várunk acsepeli

Eötvösbe!

START

Szeretettel köszöntöm Önöket abból az alkalomból, hogy gyermekük iskolás korba lépett! Az iskolakezdés minden bizonnyal nagy változást fog hozni mind a gyermek, mind az egész család életében. Biztos vagyok abban, hogy az iskola sok-sok új élmény és szellemi öröm forrása lesz az elkövetkező esztendőkben. Az új ismeretek és készségek elsajátítása miatt az első tanév mindig meghatározó jelentőségű. Bízom benne, hogy virtuálisbemutatónksegítségükre lesz.Bátran forduljanak hozzám,ha további kérdésük lenne! Üdvözlettel: Mura Zsuzsannamb. intézményvezető

Kérdéseikkel forduljanak hozzánk bizalommal!Tisztelettel:Mura Zsuzsannamb. intézményvezető

Újra!

Beiratkozás

Iskolánkról

1.a

1.b

1.z

Elérhetőségeink

Letölthetődokumen-tumok

Játékos gyakorlás

Képek

1.a

„ A tanár sikerének legfőbb jele, ha azt tudja mondani: a gyerekek most már úgy dolgoznak, mintha én nem is lennék” (M. Montessori)

Hajnáczki Annamária vagyok. Német nemzetiségi tanítóként dolgozom az Eötvös Iskolában 2017 óta. 2007-ben végeztem az ELTE Tanítóképző karán, német műveltségi területes tanítóként. 2014-ben pedagógia tanár-német tanár mester fokozatú diplomát szereztem a Pannon Egyetemen. Továbbképzések és tanfolyamok keretein belül megismerkedtem reform-és alternatív pedagógiákkal, a kooperatív tanulásszervezéssel, drámapedagógiával, digitális pedagógiával és a robotika alapjaival. Pályám során két tanítási nyelvű és nemzetiségi iskolában alsó- és felső tagozaton tanítottam németet, illetve az ehhez kapcsolódó tantárgyakat, osztálytanítóként pedig már minden tantárgyat. Több alkalommal vezettem főiskolai szemináriumokat és tantárgypedagógiai gyakorlatokat. Férjemmel és óvodás kisfiammal a kerületben élünk. Ha tehetjük, sokat kirándulunk, kerékpározunk és a kézműveskedés is közel áll hozzánk.

Nagy Ferencné Istenes Csilla vagyok.1986-ban végeztem a Budapesti Tanítóképző Főiskolán, rajz szakon. 1986-2013-ig a csepeli Lajtha László Általános Iskolában tanítottam. 2013-ban, 8 éve jöttem át az Eötvös József Általános Iskolába. Azóta az alsó tagozaton osztályfőnökként 2 osztályt vittem végig.Születésemtől Csepelen, Királyerdőben lakom, én, férjem, valamint felnőtt fiaim is az Eötvös Iskola növendékei voltunk. Szabadidőmben szívesen kertészkedek, szépítgetem otthonunkat. A vizuális nevelés fejlesztése, fontosságának hangsúlyozása mindig áthatotta oktató-nevelő munkámat. Számomra a gyerekek szeretete a legfontosabb ezen a pályán.

Vendégségben Maya néni és Csilla néni osztályában

1.b

Gáborné Gebhardt Katalinnak hívnak. Esztergomban, a Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskolán tanító-vizuális nevelés, az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskolán biológiatanári diplomát szereztem. Pályámat Salgótarjánban kezdtem, innen kerültem Budapestre. Az Eötvös József Általános Iskolában 6. éve dolgozom, ahol jelenleg a4. b-ben tanítok nyelvtant, környezetismeretet, rajzot, technikát és etikát. Szigetszentmiklóson élek a férjemmel és két általános iskolás kisfiammal.Szabadidőmben szívesen varrok, kertészkedem, olvasok vagy zenét hallgatok. Pedagógiai alapelvem, hogy a gyerekek a megszerzett tudást jól tudják hasznosítani a gyakorlatban, s hogy az iskola egy biztos pont legyen az életükben, ahova szívesen, szorongás nélkül járnak.

Ujvári Gyulának hívnak. Baján, az Eötvös József Tanítóképző Főiskolán tanító- népművelői, az ELTE Tanárképző Főiskolai Karán történelemtanári diplomát szereztem. Egy kis faluban kezdtem pályámat, majd 24 évig nevelőotthonban foglalkoztam a gyermekekkel. Az Eötvös József Általános Iskolában 5. éve dolgozom, ahol jelenleg a 4. b osztályfőnöke vagyok, olvasást, matematikát és testnevelést tanítok, ezen kívül az 5. és a 6. évfolyamban egy-egy osztályban történelmet. Csepelen élek, a feleségem szintén pedagógus, leányunk egyetemista. Szabadidőmben szívesen kirándulok, kerékpározok, sportolok, zenét hallgatok vagy olvasok. Pedagógiai alapelvem, hogy a biztos tudás megszerzése mellett a kisgyermekek jól érezzék magukat az iskolában, ezért biztonságos, nyugodt, de emellett vidám körülmények megteremtésére és fenntartására törekszem.

"A jó tanító olyan, mint a jó fecske. Tudásának fészkét állandóan építi, gonddal rakja, gyarapítja." (Fonay Tibor)

Vendégségben Kati néni és Gyula bácsi osztályában

1.z

Pirisi Anna vagyok.

„Az ember bárhol van is, csak attól tud tanulni, akit szeret.” (Goethe)

Horváth Annamária vagyok.2001-ben végeztem el tanulmányaimat magyartanár és tanító szakon a szombathelyi Berzsenyi Dániel Főiskolán. Legfőbb célom a magyar nyelv szeretetének átadása, biztos anyanyelvi alapok megteremtése, ennek megvalósulását játékpedagógiai módszerekkel, kooperatív tanulási technikák alkalmazásával kívánom elérni. Azt szeretném, hogy a tanulás pozitív élménnyé váljon a tanulók számára. Megtisztelő feladat, hogy részt vehetek gyermekük nevelésében, világképük formálásában, ezért fontos számomra a szülőkkel való kölcsönös, tiszteletteljes együttműködés. Két kisgyermek anyukájaként megtapasztaltam az óvodából az iskolába való átlépés nehézségeit, ezt az időszakot sok-sok mesével, játékkal és családias légkör kialakításával igyekszem megkönnyíteni.

1995-ben kis elsősként érkeztem az Eötvös Iskolába 1.z osztályába, 2015-től már lelkes tanítóként lépek be az iskola kapuján. Tanulmányaimat az ELTE Tanítóképzőjén végeztem, ének-zene műveltségterületen. Jelenleg fejlesztőpedagógiát hallgatok az ELTE-n. Igyekszem az itt tanult módszereket beépíteni tanóráimba, s a gyerekeknek elfogadó és biztonságos légkört teremteni az osztályban. Szeretem a vidámságot és a humort, szeretem, ha a gyerekek gyerekek lehetnek, s magam is roppantul szeretek játszani. A játékok segítségével igyekszem a toleranciát, egymás elfogadását, segítését a mindennapok részévé tenni.

Vendégségben Anna néni és Marcsi néni osztályában

http://www.eotvos232.hu/

A csepeli Eötvös József Általános Iskola zöldövezeti környezetben, nyugodt, biztonságos, kertvárosi miliőben található. 1941-ben indult meg falai között a tanítás. 80 éve dolgoznak tanítók, tanárok, kollégák, nevelők azért, hogy az Eötvös Csepel kedvelt iskolája lehessen.

Mindennapjaikhoz családias légkört biztosítunk. Elkötelezett, jól képzett pedagógusaink hitvallását a szülők belénk vetett bizalma alapozza meg. Az alsó tagozaton nagyfelmenő rendszerben, első osztálytól negyedik osztályig tanítják tanítóink a gyerekeket. Tapasztalt, kiváló pedagógusaink játékos módszerekkel igyekeznek megszerettetni a tanulást. Ehhez segítséget nyújt a korszerű, interaktív technikával felszerelt osztálytermi és szabadtéri környezet is.

Építve az Eötvös hagyományaira, kiemelt területeink:- a német nemzetiségi- az emelt óraszámú angol nyelv- az emelt szintű ének-zene oktatás.Az ének-zenei osztályba való felvétel előtt alkalmassági meghallgatást tartunk a leendő első osztályosok számára. Idejét a későbbiekben közzé tesszük honlapunkon. (Járványhelyzet függvénye.)

Mindhárom osztályban iskolaotthonos rendszerben dolgoznak majd, ahol 08:00-16:00 óra között szervezzük a gyerekek mindennapjait. Természetesen egyéni elbírálás alapján lehetőség van arra is, ha valaki iskolai vagy iskolán kívüli foglalkozásra szeretné járatni gyermekét.

Az iskola falain belül- sport: foci, kézilabda, akrobatikus rock and roll, kosárlabda- zene: kürt, furulya, gitár, zongora, hegedű, fuvola, trombita, cselló, szolfézs,- képzőművészet: rajz, kézműves elfoglaltságot is választhatnak.

Igyekszünk a korosztályuknak megfelelő kiegészítő kulturális, sport és szabadidős programokat is becsempézni a hétköznapokba.Múzeumok, színházi előadások, mese-, bábjátékok, kirándulások, sportprogramok, versenyek, koncertek mind-mind plusz élményt adnak a gyerekeknek.

Beiratkozási tudnivalók: A beiratkozás 2021. április 15–16-án lesz.A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok letölthetők a honlapról.Fontos, hogy a szülői jogokat gyakorló szülők mind a ketten írják alá a papírokat.A felvételnél a következő szempontokat kell betartanunk:1. körzetes gyermekek2. regisztrált hátránnyal küzdő gyermekek (HHH, SNI, BTM…), amennyiben minket választanak (ezeket az igazolásokat, szakértői véleményeket be kell mutatni)3. körzeten kívüli testvérek4. körzeten kívüli csepeli gyermekek5. körzeten kívüli nem csepeli gyermekek

A letölthető dokumentumok a nevükre kattintva érhetőek el!

Etika/ hit- és erkölcstannyilatkozat

Lakcímnyilatkozat

Motivációs levél

Nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről

A motivációs leveleket március 26-ig várjuk emailben!

Képek iskolánk mindennapjaiból

Tavaszodik iskolánkaulájában is

Iskolánk tanári karának farsangi jelmezei

Játékos gyakorlás ovisoknakKattints valamelyik játékra!

Memória játék

Bogyó és Babóca árnyékkereső

Balra vagyjobbra?

Mókus Marci iskolába megy

Nyuszis

Húsvéti varázslat

Készítette: Tramontini-Dudás Julianna

Memória

Vendégségben a pingvineknél ovisokkal

Szervusz!Nagy utazásra hívlak Téged a Déli-sarkra, a pingvinekhez.Vendégségünk alatt segítünk a kis állatoknak halakat fogni.Ha ügyesen megoldod a feladványokat, akkor halacska lesz a jutalom a kis pingvinnek.Indulj hát!Kattints a repülőre!

Kattints a fülvédős pingvinre!Egy feladványt fogsz kapni.

Melyik pingvinek látják a tükörképüket?

Kattints rájuk!

Kattints a pecás pingvinre!

Segíts a pingvinnek a vödörbe tenni a halacskákat! Közben számláld meg, mennyi halat fogott!

A halacskát bele kell húzni a vödörbe!Számítógépnél az egér segítségével, tableten, telefonon az érintőképernyő segítségével.

Kattints a zöld sapkás pingvinre!

Keresd meg az 5 különbséget! A második képen kattints oda!

Másképp áll a szárnya.

Itt van jéghegy.

Nincs sál a nyakában.

Van pecabotja.

Itt nincs felhő.

Kattints a legkisebb pingvinre!

Tapsolj annyit, amennyi pingvint látsz!

Guggolj annyit, amennyi pingvint látsz!

Kopogj eggyel többet, mint amennyi pingvint látsz!

Dobbants eggyel kevesebbet, mint amennyi pingvint látsz!

Már csak egy pingvinnek nincs halacskája, kattints rá!

Tanuld meg ezt az aranyos verset, nagyobb testvéred vagy szüleid segítenek biztosan.

Köszönjük a segítségedet, mindenkinek van halacskája!

Véget ért mai utazásunk. Örülök, hogy velem tartottál!

Jutalmul egy aranyos videó: