Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Iskolába hívogató

Szeretettel várunk a csepeli Eötvösbe!

START

Szeretettel köszöntöm Önöket abból az alkalomból, hogy gyermekük iskolás korba lépett! Az iskolakezdés minden bizonnyal nagy változást fog hozni mind a gyermek, mind az egész család életében. Biztosak vagyunk abban, hogy az iskola sok-sok új élmény és szellemi öröm forrása lesz az elkövetkező esztendőkben. Az új ismeretek és készségek elsajátítása miatt az első tanév mindig meghatározó jelentőségű. Forduljanak hozzám bizalommal.


Mura Zsuzsanna
alsós igazgatóhelyettes

A sárga téglalapra kattintva megjelenik iskolánk honlapjának linkje, ahol elolvashatják a tájékoztatót.

http://www.eotvos232.hu/

Beiratkozási tudnivalók:


A beiratkozás 2022. április 21-22.
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok letölthetők
a honlapról, valamint a Letölthető dokumentumok fülről.
Fontos, hogy a szülői jogokat gyakorló szülők mind a ketten
írják alá a papírokat.
A felvételnél a következő szempontokat kell betartanunk:
1. körzetes gyermekek
2. regisztrált hátránnyal küzdő gyermekek (HHH, SNI, BTM…), amennyiben minket választanak (ezeket az igazolásokat, szakértői véleményeket be kell mutatni)
3. körzeten kívüli testvérek
4. körzeten kívüli csepeli gyermekek
5. körzeten kívüli nem csepeli gyermekek

Beiratkozás

Kedves Szülők!

Tudnivalók az iskola-érettségről

Tudnivalók az iskola-érettségről

Beiratkozási
tudnivalók

Bemutatjukiskolánkat

1.a

1.b

1.z

Zeneis meghallhatás,
előkészítők

Elérhetőségeink

Letölthető
dokumen-tumok

Játékos gyakorlás

Képek az iskolánkról

Forrás: https://slideplayer.hu/slide/15161918/

A képre kattintva
lehet végignézni.

1.a
német
nemzetiségi
osztály

Nagyné Madár Anikónak hívnak, immár 30 éve dolgozom az Eötvös József Általános Iskolában. A Bem József Óvónőképző Szakközép-

iskolában érettségiztem, majd a Budapesti Tanítóképző Főiskolán diplomáztam.
1992-2021 között eltelt időszakban osztályfőnökként irányítottam több osztály tanulmányi munkáját, közösségi életét. 1995 óta vagyok az iskolai alapítványunk titkára, később elnöke.
Az első osztályba lépéskor a legfontosabb feladatomnak tartom az osztályomba járó gyerekek megismerését, képességeik felmérését, szeretetteljes, nyugodt és szép környezet kialakítására törekszem. Az órákba minél több játékosságot, jókedvet igyekszem becsempészni, hiszen így észre sem veszik a gyerekek,
mégis tanulnak.
Rendszeressé vált számomra a digitális tananyagok figyelése, készítése, a digitális technológia új lehetőségeit szívesen kipróbálom.
Szabadidőmben szívesen kézműveskedek, kertészkedek.


„A tanításban nem az a legtöbb, hogy az ember azt a tudást, amit évtizedes elméleti és gyakorlati munkával megszerzett, továbbadja, hanem ... az ember önmagát adja tovább. A személyiségét. A példát.” (Galgóczi Erzsébet)

Krammer Krisztina vagyok.

Csepelen élek két nagylá-
nyommal.
A Budapesti Tanítóképző
Főiskolán végeztem tanítói
szakon, ezt követően
Németországban töltöttem
egy évet .
Aupair-Mädchenként vigyáz-
tam két kislányra Mainzban, egy nagyon kedves német családnál. Németország után ismét jelentkeztem a Budapesti Tanítóképző Főiskolára, ezúttal a német idegen nyelvi szakra. Így a sima tanítói diplomám és a német középfokú nyelvvizsgám mellé megszereztem a felsőfokú nyelvvizsga diplomámat is német nyelvből. Pár évvel később pedig iskolánk vezetősége támogatásával a Bajai Tanítóképző Főiskola német nemzetiségi tanítói szakán egy egyéves továbbképzésen vettem részt. Ennek a mai napig hasznát veszem, hiszen német nemzetiségi osztályban tanítok. 2006 óta tanítok iskolánkban és nagyon szeretek itt dolgozni. Kedvenc tantárgyam a német nyelv és irodalom. Úgy gondolom, a nyelvórákon tényleg lehetőség nyílik arra, hogy a legkisebbek szinte észrevétlenül, játékosan sajátítsák el és szeressék meg az idegen nyelvek tanulását. Legnagyobb elismerés számomra, amikor a német órák végén azt kérik a gyerekek, hogy: „Játsszunk méééég!”

Vendégségben Anikó néninél

Vendégségben Kriszta néninél

1.b
angolos osztály

Kovács-Majoros Bettina vagyok, az ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolán végeztem tanulmányaimat, itt diplomáztam tanítói szakon.

Természetismeret műveltségterületet választottam, mert kiemelt fontosságú számomra a környezet-védelem, a természet szeretete, tisztelete.
Munkám során nagy hangsúlyt fektetek arra, hogy a gyermekek megismerjék, megszeressék az őket körülvevő világot.
Hiszem, hogy kezükben van a jövőnk kulcsa, mely szebbé teszi a világot, amiben élünk.
A csepeli Eötvös József Általános Iskolában 2013-ban kezdtem dolgozni, innen mentem szülési szabadságra, melyből újult erővel térek vissza szeretett szak-mámhoz, leendő kis elsőseimhez.

Fejérné Egri Ildikónak hívnak, 35 éve vagyok pedagógus és a mai napig örömmel, lelkesedéssel tölt el a gyerekekkel való foglalkozás.

Nevelőmunkámban nagy hangsúlyt fektetek tanítványaim személyiségének megismerésére, fejlesztésére, a jó osztályközösség kialakítására, mert hiszem, hogy minden gyermek csak szeretetteljes, elfogadó közösségben tudja önmagából kihozni a maximumot.
Nagyon fontosnak tartom a játékot, a játékos tanulást, mert vallom, hogy csak az nyújt maradandó tudást, melyet a gyerek megtapasztal, kipróbál, élményt nyújt, melyhez érzelmek kötődnek.
Ezzel a szemlélettel vezetem be tanítványaimat a matematika rejtelmeibe. Nagy szeretettel várom leendő kis elsőseimet!

„Egy jó tanár fogja a kezed, nyitja az elméd és megérinti a szívedet.”

Vendégségben Ildikó néninél

Vendégségben Betti néninél

1.z
ének-zene tagozatos osztály

Bielorádzky Bernadett vagyok, 31 éve dolgozom a pályán.

Az Eötvös József Általános Iskolában a 13. évemet töltöm, először napközis tanítóként majd osztály-főnökként.
Jelenlegi osztályomban a magyar nyelv -és irodalom tantárgyat tanítom, illetve a testnevelést.
Pedagógiai hitvallásom:
"Én azt hiszem annál nincs nagyobb öröm, mint , mint valakit megtanítani valamire, amit nem tud."

(Móricz Zsigmond)

"A gyermektársaság gyógyír a lélekre"

(Dosztojevszkij)

Gyurisné Balogh Edit vagyok, 1994-ben végeztem a VJRK tanítóképző főiskolán tanító – művelődésszervező szakon. Több, mint 20 éve tanítom, nevelem szeretettel, odafigyeléssel a hozzám kerülő gyerekeket. Számomra nagyon fontos, hogy egy kisgyerek szeressen iskolába járni. Mindezt sok-sok játékkal, odafigyeléssel, türelemmel, dicsérettel valósítom meg. A tanítás egy közös munka. Közösen alkotunk valamit, amiről néha magunk sem tudjuk, hogy mi lesz belőle. A folyamat a fontos, amin közösen keresztül megyünk. Szívemen viselem környezetünk, természetünk védelmét. Van egy hosszútávú programom, mely többrétűen öleli át, s adja tovább a gyermekek részére a klímával kapcsolatos problémákat, lehetséges megoldásokat. Mindezt élményszerű szemléletformálással, játékos környezeti neveléssel valósítom meg. Szabadidőmben rendszeresen sportolok, futok, biciklizek, kirándulok a családommal, szűkebb baráti körömmel.

Vendégségben Edit néninél

Vendégségben Berni néninél

http://www.eotvos232.hu/

A csepeli Eötvös József Általános Iskola zöldövezeti környezetben, nyugodt, biztonságos, kertvárosi miliőben található. 1941-ben indult meg falai között a tanítás. 80 éve dolgoznak tanítók, tanárok, kollégák, nevelők azért, hogy az Eötvös Csepel kedvelt iskolája lehessen.

Mindennapjaikhoz családias légkört biztosítunk. Elkötelezett, jól képzett pedagógusaink hitvallását a szülők belénk vetett bizalma alapozza meg. Az alsó tagozaton nagyfelmenő rendszerben, első osztálytól negyedik osztályig tanítják tanítóink a gyerekeket. Tapasztalt, kiváló pedagógusaink játékos módszerekkel igyekeznek megszerettetni a tanulást. Ehhez segítséget nyújt a korszerű, interaktív technikával felszerelt osztálytermi és szabadtéri környezet is.

Építve az Eötvös hagyományaira, kiemelt területeink:

- a német nemzetiségi
- az emelt óraszámú angol nyelv
- az emelt szintű ének-zene oktatás.

Az ének-zenei osztályba való felvétel előtt alkalmassági meghallgatást tartunk a leendő első osztályosok számára. Idejét a későbbiekben közzé tesszük honlapunkon.
(Járványhelyzet függvénye.)

Mindhárom osztályban iskolaotthonos rendszerben dolgoznak majd, ahol 08:00-16:00 óra között szervezzük a gyerekek mindennapjait. Természetesen egyéni elbírálás alapján lehetőség van arra is, ha valaki iskolai vagy iskolán kívüli foglalkozásra szeretné járatni gyermekét.

Az iskola falain belül

- sport: foci, kézilabda, akrobatikus rock and roll, kosárlabda
- zene: kürt, furulya, gitár, zongora, hegedű, fuvola, trombita, cselló, szolfézs,
- képzőművészet: rajz, kézműves elfoglaltságot is választhatnak.

Az iskola falain belül

- sport: foci, kézilabda, akrobatikus rock and roll, kosárlabda
- zene: kürt, furulya, gitár, zongora, hegedű, fuvola, trombita, cselló, szolfézs,
- képzőművészet: rajz, kézműves elfoglaltságot is választhatnak.


Igyekszünk a korosztályuknak megfelelő kiegészítő kulturális, sport és szabadidős programokat is becsempézni a hétköznapokba.
Múzeumok, színházi előadások, mese-, bábjátékok, kirándulások, sportprogramok, versenyek, koncertek mind-mind plusz élményt adnak a gyerekeknek.

A letölthető dokumentumok a nevükre kattintva érhetőek el!

Etika/ hit- és erkölcstan
nyilatkozat

Lakcímnyilatkozat

Motivációs levél

Nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről

A motivációs leveleket
március 25-ig várjuk emailben!

Nemzetiségi nyilatkozat

Képek iskolánk mindennapjaiból

Megújult iskolaudvarunk

Játékos gyakorlás ovisoknak
Kattints valamelyik játékra!

Mókus Marci iskolába megy

Kalandozás a Mancs őrjárattal

Fejlesztő játékok

Figyelj!

Készítette: Krajcsovics Tünde

Készítette: Szabó Alexandra

Készítette: Tramontini-Dudás Julianna

Vendégségben a pingvineknél ovisokkal

Szervusz!

Nagy utazásra hívlak Téged a Déli-sarkra, a pingvinekhez.

Vendégségünk alatt segítünk a kis állatoknak halakat fogni.

Ha ügyesen megoldod a feladványokat, akkor halacska lesz a jutalom a kis pingvinnek.

Indulj hát!

Kattints a repülőre!

Kattints a fülvédős pingvinre!
Egy feladványt fogsz kapni.

Melyik pingvinek látják a tükörképüket?

Kattints rájuk!


Kattints a pecás pingvinre!

Segíts a pingvinnek a vödörbe tenni a halacskákat! Közben számláld meg, mennyi halat fogott!

A halacskát bele kell húzni a vödörbe!

Számítógépnél az egér segítségével, tableten, telefonon az érintőképernyő segítségével.

Kattints a zöld sapkás pingvinre!

Keresd meg az 5 különbséget! A második képen kattints oda!

Másképp áll a szárnya.

Itt van jéghegy.

Nincs sál a nyakában.

Van pecabotja.

Itt nincs felhő.

Kattints a legkisebb pingvinre!

Tapsolj annyit, amennyi pingvint látsz!

Guggolj annyit, amennyi pingvint látsz!

Kopogj eggyel többet, mint amennyi pingvint látsz!

Dobbants eggyel kevesebbet, mint amennyi pingvint látsz!

Már csak egy pingvinnek nincs halacskája, kattints rá!

Tanuld meg ezt az aranyos verset, nagyobb testvéred vagy szüleid segítenek biztosan.

Köszönjük a segítségedet, mindenkinek van halacskája!

Véget ért mai utazásunk. Örülök, hogy velem tartottál!

Jutalmul egy aranyos videó:

Kérdéseikkel forduljanak hozzánk bizalommal!


Tisztelettel:
Mura Zsuzsanna
alsós igazgatóhelyettes

Újra!