Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Papereta

14F

Circumscripció

Mesa

Targeta censal

Comicis

Míting

Col·legi

escons

Nombres

Mot d'origen anglès (meeting) que significa trobada. En català l'escrivim amb unai accentuada.

Document amb què els electors emeten el seu vot en unes eleccions i prové del mot paper, per això papereta. Evitem dir-ne papeleta, perquè ve de papel.

Document que en cada convocatòria electoral el votant rep a casa. N’hem de dir targeta i notarja, com les que fem servir per donar-nos a conèixer, fer un pagament, etc.

Termesinònim d’eleccions polítiques, no dereferèndum.I l’hem d’usar sempre en plural.

Moltes vegades identifiquem les diferents eleccions per mitjà d'una data, enguany el14 de febrer.De manera abreujada escrivim el dia de les eleccions (14) i a continuació, sense espai ni guionet, la lletra inicial del mes en majúscula (F). Excepció: 1-O (per evitar confusions).

És el lloc on la ciutadania exerceix el dret a vot.Noteu que va ambela geminadai l'abreviatura és col·l.  

Lamesaelectoral és l’òrgan que controla el desenvolupament de la votació i està format per un president i dos vocals i, si escau, pels interventorsacreditats.I cal diferenciar-lo detaula, que ésun moble.

Lloc d'un parlament on s'asseuen els parlamentaris. També es diu escó el banc llarg amb respatller ample que hi solia haver davant de la llar de foc.

No semprenombreés sinònim denúmero. Quan volem usar el concepte o la paraulaquantitat, és quan cal dirnombre. Un gran nombre de convidats se'n van haverde tornar (una granquantitatde convidats...).

Divisió territorial que serveix per distribuir els escons segons el nombre de vots que s'hi han emès per a les eleccions al Parlament. Escrivimcircum-, ambmi no ambncom fan el castellà i el francès.