Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

PLA D'ESTUDIS

Cicle Mitjà de Decoració Ceràmica

Ensenyaments Esportius sup.

Prova o requisits

Prova

Artístic

HumanísticSocial

CientificTecnològic

FPCFGS

Arts plàst. i disseny sup.

Proves d'accés a la universitat (PAU)

Prova

FPCFGM

Ensenya-mentsEsportius

Prova o requisits

Arts plàstiques i disseny

ACCÉS ALS ENSENYAMENTS POSTOBLIGATORIS

Centre de Formació d'Adults (CFA)

Curs proves d'accés a Cicles de Grau MitjàGraduat en ESO (GESO)Curs d'accés directe a Cicles de Grau Mitjà (CAM)

Sense Graduació

Educació Secundària Obligatòria

Prova d'accés a GM

Ensenyaments professionals GM

Amb graduació de secundària

Batxillerat

Títol Batxillerat

Títol de Tècnic/a Mitjà Nivell 2

Ensenyaments professionals GS

Títol de Tècnic/a Superior Nivell 3

PAU voluntària

Graus Universitaris

Certificat professionalNivell 1

Programes de Formació i inserció (PFI)

CURSOS

1r

2n

Cicle Mitjà de Decoració Ceràmica

Mòduls

1r

Cicle Mitjà de Decoració Ceràmica

Mòduls

2nr

1r curs

HISTÒRIA DE L’ART I LA CERÀMICA

VOLUM

INFORMÀTICA

DIBUIX TÈCNIC

PROJECTES DE DECORACIÓ CERÀMICA

MATERIALS I TECNOLOGICA: CERÀMICA

TALLER DE DECORACIÓ CERÀMICA

2n curs

OBRA FINAL

DIBUIX ARTÍSTIC

MITJANS INFORMÀTICS

PRÀCTIQUES D’EMPRESA

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

TALLER DE DECORACIÓ CERÀMICA

ANGLÈS TÈCNIC

MATERIALS I TECNOLOGIA: CERÀMICA