Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

PLA D'ESTUDIS

Cicle Superior de Joieria Artística

ACCÉS ALS ENSENYAMENTS POSTOBLIGATORIS

Centre de Formació d'Adults (CFA)

Curs proves d'accés a Cicles de Grau MitjàGraduat en ESO (GESO)Curs d'accés directe a Cicles de Grau Mitjà (CAM)

Sense Graduació

Educació Secundària Obligatòria

Prova d'accés a GM

Prova d'accés a GS

Ensenyaments Esportius sup.

Ensenyaments professionals GM

Prova o requisits

Prova

Artístic

HumanísticSocial

CientificTecnològic

FPCFGS

Arts plàst. i disseny sup.

Proves d'accés a la universitat (PAU)

Prova

FPCFGM

Ensenya-mentsEsportius

Prova o requisits

Arts plàstiques i disseny

Amb graduació de secundària

Batxillerat

Títol Batxillerat

Títol de Tècnic/a Mitjà Nivell 2

Ensenyaments professionals GS

Títol de Tècnic/a Superior Nivell 3

PAU voluntària

Graus Universitaris

Certificat professionalNivell 1

Programes de Formació i inserció (PFI)

CURSOS

2n

1r

Cicle Superior de Joieria Artística

Mòduls

1r

Cicle Superior de Joieria Artística

Mòduls

2n

1r curs

HISTÒRIA DE L’ORFEBRERIA JOIERIA I BIJUTERIA

DIBUIX I COLOR

DIBUIX TÈCNIC

DISSENY ASSISTIT PER L’ORDINADOR

MODELAT I MAQUETISME

PROJECTES DE JOIERIA

TALLER DE JOIERIA

PROJECTE FINAL

2n curs

DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

ANÀLISI DE L’OBRA ARTÍSTICA

PROJECTES DE JOIERIA

DIBUIX I COLOR

GEMMOLOGIA

FASE DE PRÀCTIQUES EN EMPRESES, ESTUDIS O TALLERS

Presentació de sol·licituds calendari provisionaldel 25 al 31 de maig​ de 2021

PREINSCRIPCIÓ

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/acces-cicles