Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

PLA D'ESTUDIS

Cicle Superior d'Il·lustració

ACCÉS ALS ENSENYAMENTS POSTOBLIGATORIS

Centre de Formació d'Adults (CFA)

Curs proves d'accés a Cicles de Grau MitjàGraduat en ESO (GESO)Curs d'accés directe a Cicles de Grau Mitjà (CAM)

Sense Graduació

Educació Secundària Obligatòria

Prova d'accés a GM

Prova d'accés a GS

Ensenyaments Esportius sup.

Ensenyaments professionals GM

Prova o requisits

Prova

Artístic

HumanísticSocial

CientificTecnològic

FPCFGS

Arts plàst. i disseny sup.

Proves d'accés a la universitat (PAU)

Prova

FPCFGM

Ensenya-mentsEsportius

Prova o requisits

Arts plàstiques i disseny

Amb graduació de secundària

Batxillerat

Títol Batxillerat

Títol de Tècnic/a Mitjà Nivell 2

Ensenyaments professionals GS

Títol de Tècnic/a Superior Nivell 3

PAU voluntària

Graus Universitaris

Certificat professionalNivell 1

Programes de Formació i inserció (PFI)

CURSOS

2n

1r

Cicle Superior d'Il·lustració

Mòduls

1r

Cicle Superior d'Il·lustració

Mòduls

2n

Cicle Superior d'Il·lustració

Mòduls

2n

1r curs

PROJECTE D’L·LUSTRACIÓ

TEORIA DE LA IMATGE

MITJANS INFORMÀTICS

HISTÒRIA DE LA IL·LUSTRACIÓ

REPRESENTACIÓ ESPACIAL APLICADA

TÈCNIQUES D’EXPRESSIÓ GRÀFICA

TÈCNIQUES GRÀFIQUES TRADICIONALS

DIBUIX APLICAT A LA IL•LUSTRACIÓ

2n curs

REPRESENTACIÓ ESPACIAL APLICADA

FONAMENTS DE LA REPRESENTACIÓI L’EXPRESSIÓ VISUAL

FOTOGRAFIA

FASE DE PRÀCTIQUES

PROJECTES INTEGRAT

PROJECTES D’IL·LUSTRACIÓ

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

PRODUCCIÓ GRÀFICA INDUSTRIAL

DIBUIX APLICAT A LA IL•LUSTRACIÓ

TÈCNIQUES D’EXPRESSIÓ GRÀFICA

Presentació de sol·licituds calendari provisionaldel 25 al 31 de maig​ de 2021

PREINSCRIPCIÓ

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/acces-cicles