Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Szkoła Podstawowa nr 163
im. Batalionu "Zośka" w Warszawie

LUTY 2021

Jesteśmy szkołą publiczną. Nosimy imię Batalionu "Zośka"

i to zobowiązuje. Naszymi uczniami są dzieci i młodzież w wieku 6-15 lat.

Działamy po to, aby:
NASI UCZNIOWIE
byli solidnie przygotowani do nauki i życia
w dynamicznie rozwijającym się świecie XXI wieku.
ICH RODZICE
darzyli nas zaufaniem.
PRACOWNICY
mieli satysfakcję z wykonywanej pracy.
SZKOŁA
cieszyła się uznaniem w środowisku.

HISTORIA SZKOŁY

REKRUTACJA

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

1. Bogata oferta zajęć profilaktycznych prowadzonych przez trenerów rekomendowanego programu Stowarzyszenia Epsilon oraz Stowarzyszenia „Razem przeciw Przemocy”
2. Diagnozy pod kątem stylów uczenia się na podstawie bajki o „Czerwonym Kapturku”,w tym nauka tworzenia map mentalnych adekwatnych do stylu uczenia się;
3. Prowadzenie badań socjometrycznych w klasach;
4. Współpraca i profilaktyka prowadzona przez funkcjonariuszy Policji oraz Straż Miejską;
5. Propagowanie spotkań uczniów klas ósmych z absolwentami szkoły w ramach doradztwa zawodowego i wyboru dalszej ścieżki kształcenia;
6. Zajęcia adaptacyjne dla uczniów rozpoczynających naukę.

Planujemy:
• Matematyczne wychowanie fizyczne – rozwijanie i utrwalanie umiejętności matematycznych;
• Wychowawcza z detektywem – ćwiczenia logicznego myślenia;
• Śniło mi się – klasowy bajkopisarz (umiejętność czytania i pisania krótkich wypowiedzi);
• W krainie wierszy – wewnątrz klasowy konkurs recytatorski (ćwiczenie pamięci)


Biblioteka szkolna

Szkoła Podstawowa nr 163
im. Batalionu „Zośka”
ul. Osiecka 28/32
04-173 Warszawa

Adres e-mail
sekretariat@sp163.edu.pl

Sekretariat
22 277 14 46/56


Zapraszamy do Naszej Szkoły!