Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Szkoła Podstawowa nr 163 im. Batalionu "Zośka" w Warszawie

LUTY 2021

Jesteśmy szkołą publiczną. Nosimy imię Batalionu "Zośka" i to zobowiązuje. Naszymi uczniami są dzieci i młodzież w wieku 6-15 lat.

Działamy po to, aby:NASI UCZNIOWIEbyli solidnie przygotowani do nauki i życia w dynamicznie rozwijającym się świecie XXI wieku.ICH RODZICEdarzyli nas zaufaniem.PRACOWNICYmieli satysfakcję z wykonywanej pracy.SZKOŁAcieszyła się uznaniem w środowisku.

HISTORIA SZKOŁY

REKRUTACJA

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

1. Bogata oferta zajęć profilaktycznych prowadzonych przez trenerów rekomendowanego programu Stowarzyszenia Epsilon oraz Stowarzyszenia „Razem przeciw Przemocy” 2. Diagnozy pod kątem stylów uczenia się na podstawie bajki o „Czerwonym Kapturku”,w tym nauka tworzenia map mentalnych adekwatnych do stylu uczenia się;3. Prowadzenie badań socjometrycznych w klasach; 4. Współpraca i profilaktyka prowadzona przez funkcjonariuszy Policji oraz Straż Miejską; 5. Propagowanie spotkań uczniów klas ósmych z absolwentami szkoły w ramach doradztwa zawodowego i wyboru dalszej ścieżki kształcenia; 6. Zajęcia adaptacyjne dla uczniów rozpoczynających naukę.

Planujemy:• Matematyczne wychowanie fizyczne – rozwijanie i utrwalanie umiejętności matematycznych;• Wychowawcza z detektywem – ćwiczenia logicznego myślenia;• Śniło mi się – klasowy bajkopisarz (umiejętność czytania i pisania krótkich wypowiedzi);• W krainie wierszy – wewnątrz klasowy konkurs recytatorski (ćwiczenie pamięci)

Biblioteka szkolna

Szkoła Podstawowa nr 163im. Batalionu „Zośka”ul. Osiecka 28/3204-173 WarszawaAdres e-mailsekretariat@sp163.edu.plSekretariat22 277 14 46/56

Zapraszamy do Naszej Szkoły!