Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

internetowa dżungla

START

InternetowaDŻunglaRZuć kostką

Instrukcja

INSTRUKCJAInternetowa dżungla to interaktywna gra planszowa sprawdzająca znajomość zasad i reguł rządzących Internetem i mediami społecznościowymi, a także zagrożeń z jakimi można się spotkać w Sieci. Przygotowane zadania pochodzą z portali Learningapps.org, Wordwall.net.pl, oraz Genial.ly. Każdy z graczy rozpoczyna rozgrywkę w innym rogu planszy. Ma również własną trasę w grze, którą musi przejść stosując się do obowiązujących w niej reguł. Ukryte na planszy zadania to interaktywne ekrany z zadaniami takimi jak: krzyżówka, quiz, uzupełnianie tekstu z pustymi polami, samoloty, dobór w pary i inne. Zadania rozwiązujemy w wewnętrznych oknach gry lub w nowym otwartym oknie przeglądarki, powracamy do planszy zamykając okno lub przechodząc do okna w którym wyświetla się plansza naszej gry.Zasady:Gra dla czterech osób,Przed przystąpieniem do gry i przed każdym kolejnym ruchem pionka po planszy, należy wykonać rzut kostką,W zależności od ilości wyrzuconych oczek, przesuwamy pionki o tyle miejsc na planszy,Jeśli na polu na którym znajduje się nasz pionek jest pulsujący punkt (kropka), wówczas rozwiązujemy zadanie, klikamy w punkt i zostajemy przeniesieni do okna zadania, rozwiązujemy je i na planszy przechodzimy dalej o liczbę oczek wylosowana na kostce,Jeśli nie rozwiążemy zadania - pozostajemy na swoim miejscu na planszy,W przypadku pól na przecięciu dwóch "szlaków", wykonujemy polecenie: cofamy się o pięć pól,Za każde zadanie przyznawanych jest 5 punktów.Każdy z graczy, który ukończy grę, otrzymuje wirtualny puchar, klikając w niego przechodzi do nagrody, którą jest kolejna rozgrywka przygotowana specjalnie naDzień Bezpiecznego Internetu- gra Interlandia, udostępnioną przez Google. Wygrywa gracz, który pierwszy ukończy grę i uzbiera najwięcej punktów. Na końcu czeka niespodzianka!

Kliknij i przejdź do nagrody

Gracze:

Lorem ipsum dolor sit

Lorem ipsum dolor sit

Lorem ipsum dolor sit

Lorem ipsum dolor sit

Cofnij się o 5 pól!

Cofnij się o 5 pól!

Cofnij się o 5 pól!

Cofnij się o 5 pól!

Cofnij się o 5 pól!

Cofnij się o 5 pól!