Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Uzależnienia- czy mnie to dotyczy?

Opracowanie: Wioletta Mazur, pedagog szkolny

Uzależnienie jest stanem pojawiającym się jako następstwo przyswajania substancji (np. alkohol, nikotyna, kokaina) lub podejmowania czynności (hazard), które początkowo sprawiają przyjemność, lecz z czasem stają się przymusowe i mają negatywny wpływ na codzienne życie i obowiązki, takie jak praca, związek, czy nawet zdrowie. Osoba uzależniona może nie zdawać sobie sprawy z utraty kontroli nad swoim zachowaniem i problemów, które sprawia zarówno sobie jak i najbliższym.

Czym jest uzależnienie?

Film o mechaniźmie wpadania wuzależnienie

RODZAJE UZALEŻNIEŃ

Uzależnienie od substancji chemicznych

Przykłady środków poprawiających doraźnie samopoczucie:- alkohol,- leki,- napoje energetyczne,- narkotyki,- dopalacze,- papierosy.

Na czym polega uzależnienie od substancji chemicznych?Kiedy u jednostki pojawia się niemożliwa do pokonania potrzeba przyjmowania substancji psychoaktywnych, których używanie oraz ilość trudno jest kontrolować, najprawdopodobniej mamy do czynienia z uzależnieniem chemicznym. Osoba, która je przyjmuje, zwiększając kolejne dawki ze względu na coraz większą tolerancję, robi to w celu złagodzenia dyskomfortu psychicznego lub fizycznego, Przy okazji rezygnuje lub ogranicza pozostałe aktywności, takie jak rozwój zainteresowań czy inne sposoby na przyjemne spędzanie wolnego czasu. Wśród objawów wskazuje się także świadomość szkodliwości substancji dla zdrowia i używanie jej mimo to.

Przykłady uzależnienia behawioralnego:- komputer,- internet,- hazard,- smartfonia,- pracoholizm,- zakupoholizm,- ćwiczenia fizyczne.

Uzależnienie behawioralne

Uzależnienia behawioralne — co to jest?Skupiając się nad przebiegiem uzależnień od substancji chemicznych, badacze doszli do wniosku, że związane z nimi mechanizmy można zastosować także do wyjaśnienia występowania powtarzających się zachowań, które nie wynikają z przyjmowania żadnych substancji. Zaburzenie to nazywane jest uzależnieniem behawioralnym lub czynnościowym i dotyczy osób, u których dane zachowanie często się powtarza i jest dla nich szkodliwe.

Sięganie po używki jest silnie związane z procesem dojrzewania, kiedy przechodzisz intensywne przemiany fizyczne, psychiczne i społeczne. To okres w Twoim życiu mogący sprzyjać eksperymentowaniu, testowaniu i poszukiwaniu nowych doświadczeń.Wszystkie środki psychoaktywne oddziałują na Twój układ nerwowy, wpływają na chemiczne procesy mózgu, co w połączeniu z niedojrzałym układem nerwowym powoduje większą skłonność do uzależnienia oraz większą skalę negatywnych czynników, których skutki mogą być odczuwane w różnym natężeniu przez całe Twoje życie.

Alkohol etylowy jest środkiem odurzającym. Powoduje przyspieszone bicie serca oraz rozszerzenie źrenic. Alkohol w większych dawkach powoduje stan zamroczenia. Dochodzi wówczas do: utraty sprawności ruchowej, problemów z utrzymaniem równowagi, utraty kontroli nad zachowaniem, a nawet całkowitej utraty świadomości, zaników pamięci oraz zaburzeń mowy i wyraźnego widzenia.

Papieros zawiera przeciętnie od 15 do 20 mg nikotyny, a podczas palenia do krwi przenika około 1 mg tej substancji psychoaktywnej. Przeciętny palacz nie zdaje sobie sprawy, że w skład dymu papierosowego wchodzi kilka tysięcy związków chemicznych, które zagrażają zdrowiu.Skład: np. nikotyna - silna trucizna, substancje smoliste, aceton – rozpuszczalnik, tlenek węgla – czad, występujący w spalinach, chlorek winylu – cyjanowodór – kwas pruski używany do ludobójstwa w komorach gazowych, arsen – trucizna, polon – pierwiastek promieniotwórczy, kadm – trujący metal strategiczny, amoniak – składnik nawozów, naftalen – środek owadobójczy, fenol – kwas karbolowy, składnik środków żrących.

Alkohol

Papierosy, e-papierosy

Są to nielegalne substancje pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, używane w celu zmiany stanu psychicznego. Działają głównie na ośrodkowy układ nerwowy, powodując różne reakcje organizmu, np. błogostan, dobre samopoczucie, uspokojenie, senność, nadmierne pobudzenie, wahania nastroju, halucynacje. Skutkiem ich zażywania mogą być szkody zdrowotne (zakażenie żółtaczką typu B i C, zakażenie HIV, zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym, zaburzenia pracy organów wewnętrznych, zmiany w psychice), problemy społeczne.

Narkotyki, dopalacze

Zawierają mnóstwo sztucznych barwników i aromatów, cukru, kofeiny, tauryny. Mogą wzmagać poziom stresu i powodować stany lękowe.Powodują bezsenność. Ociążają układ krwionośny. Zwiększają nerwowość oraz drażliwość.

Napoje energetyczne

Kiedy można zacząć się martwić? Jeśli już po przebudzeniu natychmiast bierzesz telefon do ręki, a potem nie rozstajesz się z nim nawet na chwilę. Kiedy odczuwasz lęk i nerwowość, gdy komórki nie ma w pobliżu. Gdy zabierasz telefon pod prysznic i do toalety. Jeśli używasz telefonu nawet podczas oglądania telewizji. Gdy budzisz się w nocy i sprawdzasz w telefonie wiadomości i informacje na portalach społecznościowych. Jeśli wolisz napisać SMS do przyjaciól, członków rodziny zamiast się z nimi spotkać i poprozmawiać.

Fonoholizm

Uzależnienie od telefonu

Niebezpieczeństwo zaczyna się wtedy:- gdy Internet z narzędzia staje się sposobem na życie;- gdy przestajesz uczestniczyć w rzeczywistym, realnym życiu;- gdy agresywnie reagujesz na uwagi bliskich dotyczące nadmiernego korzystania z Internetu;- gdy ukrywasz ilość czasu spędzanego w Sieci;- gdy zaniedbujesz obowiązki, hobby i kontakty na rzecz przebywania w Sieci;- jeśli oduczuwasz frustrację w sytuacji, gdy nie masz dostępu do Internetu.

Siecioholizm

Uzależnienie od internetu

Trudna do opanowania potrzeba zakupów, utrata kontroli nad nimi czy robienie zakupów jako reakcja na inny problem, a także poczucie winy w związku ze stratą pieniędzy oraz euforia po dokonaniu zakupów.

Zakupoholizm

Inne uzależnienia

Uzależnić może wszystko, czego jest w nadmiarze i co wpływa niekorzystanie na zdrowie i życie (np.: nadmierna aktywność fizyczna, praca, pornografia i inne).

Co może Ci pomóc uniknąć ryzyka związanego z uzależnieniem?

- Rzetelna wiedza na temat zagrożeń i uzależnień.- Umiejętność powiedzenia "NIE".- Negatywny stosunek Twojego środowiska rówieśniczego do używania narkotyków.- Właściwa kontrola Twoich rodziców i bliskich dotycząca gospodarownia czasem wolnym.- Dostęp do alternatywnych miejsc spędzania czasu wolnego.- Możliwości zaspokajania ważnych potrzeb rozwojowych w zdrowy i konstruktywny sposób.- Umijętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami.- Pozytywny kontakt z rodzina.- Wsparcie emocjonalne ze strony przyjaciół.- Posiadanie pozytywnego autorytetu.- Udział w zajęciach sportowych.

Ważne, aby poprosić o poradę i pomoc. Zacznij od rozmowy ze starszym rodzeństwem, przyjacielem, z kimś, komu możesz się zwierzyć, bo niezmiernie istotne jest, byś zaczął szukać pomocy. Nie możesz zostać z tym sam. Nie bój się, na pewno dasz radę. Lepiej pomóc sobie teraz, niż brnąć dalej i później próbować sprostać jeszcze poważniejszym konsekwencjom.

POMOC

Źródło:-https://enel.pl/enelzdrowie/zdrowie-psychiczne/co-to-jest-uzaleznienie - https://www.mp.pl/pacjent/psychiatria/uzaleznienia/81263,uzaleznienie-od-alkoholu- https://antyweb.pl/fomo-uzaleznienie-od-smartfona-wywiad-z-ekspertem/-https://www.poradnikzdrowie.pl/psychologia/zdrowie-psychiczne/substancje-psychoaktywne-aa-qYNr-8Hoh-RS1G.html -https://deon.pl/inteligentne-zycie/poradnia/jestes-uzalezniony-od-smartfona-sprawdz,310110-https://www.mp.pl/pacjent/psychiatria/uzaleznienia/73538,zakupoholizm-kompulsywne-zakupy-kupnoholizm-https://mojapsychologia.pl/definicje/9,uzaleznienie/