Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

julio gurriarán

O NOSO COLEXIO

PLURILINGÜISMO

SERVICIOS

A NOSA ANPA

MATRÍCULA2021-2022

PERIODO DE ADAPTACIÓN NOVOS ALUMNOS

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

EDUCACIÓN PRIMARIA

EDUCACIÓN INFANTIL

o noso colexio

organigrama

instalacións

horario

organigrama

8 Mestras de Educación Infantil

12 Mestres/as de Educación Primaria

3 Mestres de Pedagoxía Terapeútica.

4 Mestres/as especialistas en Inglés

2 Especialistas de Audición e Linguaxe.

2 Mestras especialistas en Educación Física.

1 Auxiliar de Conversa nativa en Inglés

1 mestra especialista en Francés

1 Coidadora.

2 Mestres/as especialistas en Música

1 Orientadora/Psicopedagoga

BIBLIOTECA

PATIOS

AULAS PRIMARIA

AULAS INFANTIL

PAVILLÓN

AULAS DE APOIO

AULA DE MÚSICA

COMEDOR

SábadoLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

servicios

Pequenos Madrugadores :7:15-9:15

Actividades Extraescolares:16:00-18:00

Comedor:14:15-16:00

As aulas de Educación Infantil distribuense por rincóns que varían según as idades e os proxectos traballados. Todas as aulas contán con pantalla dixital.

Todas as aulas de Primaria contan con conexión a internet e pantalla dixital .En 5º e 6º participan no programa EDIXGAL, que proporciona a cada alumno un ordenador .

O centro conta con 4 aulas de apoio ( Pedagoxía Terapeutica e Audición e Lingüaxe ) para poder traballar individualmente con aqueles alumnos que necesitan reforzo e atención especial.

A nosa biblioteca conten amplio catálogo del libros de lectura, investigación e consulta. Nela desenvolvense diferentes actividades: animación a lectura, teatro, proxectos de investigación, visita de autores,...

A nosa biblioteca conten amplio catálogo del libros de lectura, investigación e consulta. Nela desenvolvense diferentes actividades: animación a lectura, teatro, proxectos de investigación, visita de autores,...

O pavillon e de recente construcción . Está dotado vestiarios con calefacción /extracción. A zona de pista está calefactada a través de aerotermos e conta con sistema eléctrico de ventilación.

O colexio conta con amplias zona de patio diferenciadas para a Educación Infantil e Primaria.

O comedor

Horario Habitual :Entrada: 9:15Saida: 14.15

As entradas e saidas lévanse a cabo de maneria escalonada para evitar o contacto entre aulas.

Horario Protocolo CovidCurso 2020-2021

PLURILINGÜISMO

No noso centro cobra vital importancia a ensinanza das linguas.Temos en marcha os seguintes proxectos:-Dende hai 4 anos a asignatura de Plástica ( Arts and Crafts) desenvólvese en Inglés sendo impartida por mestres especialistas nesta lingua.-No curso de 2º Ciencias de Narureza (Science) son impartidas nesta lingua por un mestre especilista .-Os alumnos contan co apoio dunha auxiliar de Conversa , nativa en Inglés para practicar os contido traballados.Na etapa de Educación Infantil lévase a cabo o Proxecto de Anticipación da Lingua Inglesa.O centro tamén oferta a asignatura de Francés como optativa en 4º e 6º de Primaria.

EsducaciónInfantil

proxectos

arte

lectoescritura

matemáticas

tics

inglés

1

2

3

4

5

6

English for kids

EDUCACIÓN PRIMARIA

PERIODO DE ADAPTACIÓN

Durante este período, os nenos acoden ao centro en horarios e grupos reducidos, que serán cada vez máis grandes. Deste xeito, vanse coñecendo aos poucos e os profesores ofrecen unha atención máis individualizada. Este período durará mentres a lei o estableza; aproximadamente 10 días lectivos.A clase dividirase en 2 grupos. O primeiro día, cada grupo asistirá unha hora, despois 1 hora e media, dúas horas, etc. ata que estean todos xuntos.ORIENTACIÓNS PARA O VERÁN:O máis importante que podes facer por eles a partir de agora para que a súa integración na escola se desenvolva do mellor xeito posible é que adquiran os hábitos mínimos de autonomía:-O control do esfínter é esencial.-Hábitos básicos de hixiene.-Recoñece a túa roupa.-Que se afagan a comer sós ...Todos facemos escola e o obxectivo final é a educación dos teus fillos e fillas. Estás convidado a colaborar e participar en todas as actividades realizadas na aula, sempre que a situación epidemiolóxica o permita.

Solicitude de admisión:1-20 Marzo

Descargar Anexo

Pode descargar no seguinte anexo o Documento de Solicitude de Admisión e entregalo no centro ou recollelo presenciamente na secretaría do centro.

Documentación necesaria para formalizar a matrícula:

-Fotocopia do libro de familia.-Fotocopia da tarxeta sanitaria.-Fotocopia da cartilla de vacinas.-Certificado de empadroamento.-Duas fotografías tamaño carné.-Fotocopia do DNI dos proxenitores (NIE, pasaporte,..