Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

Z WODN

SPIS TREŚCI

MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELI

NAUCZANIE PRZEDSZKOLE I WCZESNOSZKOLNE

MATERIAŁY EDUKACYJNE DLA RODZICÓW

MATERIAŁY PRZYGOTOWANE PRZEZ PRACOWNIKÓW WODN

INFORMACJE KOŃCOWE

MŁODZIEŻ

KLASY 4-8

INFORMACJE WSTĘPNE

MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELI

Zapraszamy do udziału w akcji Dzień Bezpiecznego Internetu.W tej prezentacji znajdą Państwo materiały pomocne do przeprowadzenia zajęć z tematyki bezpieczeństwa w sieci.Mogą Państwo również przygotować lekcję według własnego pomysłu i skorzystać z innych zasobów.

WAŻNE TERMINY

Warunkiem uzyskania potwierdzenia udziału w akcji jest wysłanie sprawozdania w dowolnej formie (tekst, film, prezentacja, collage itp.)z przeprowadzonych działań na biuro WODN do dnia 15 maja 2021 roku.

Wysłanie zgłoszenia o udziale w akcji do 28 lutego 2021 roku.

INNE DZIAŁANIA

Zainteresowanych nauczyieli, którzy chcą poszerzyć wiedzę w tematyce bezpieczeństwa w sieci zapraszamy na dodatkowe szkolenia, szczegóły na stronie internetowej WODN.

KLASY 4-8

NAUCZANIE PRZEDSZKOLNEI WCZESNOSZKOLNE

MŁODZIEŻ

STRONA INTERNETOWA

STRONA INTERNETOWA

STRONA INTERNETOWA

STRONA INTERNETOWA

DO POBRANIA

DO POBRANIA

DO POBRANIA

DO POBRANIA

1. DZIECI W WIEKU 4 - 6 LAT "NECIO.PL"

DO POBRANIA

GRA

FILM

FILMY

2. DZIECI W WIEKU 5 - 6 LAT "Rysia i Tolek na Cyberzachodzie"

3. KLASY I-III "Plik i Folder"

DO POBRANIA

4. DZIECI W WIEKU 9-11 "SIECIAKI"

NAUCZANIE PRZEDSZKOLNEI WCZESNOSZKOLNE

PORADNIK

1. Asy Internetu

DO POBRANIA

2. Plik i Folder - projekt edukacyjny

STRONA INTERNETOWA

STRONA INTERNETOWA

DO POBRANIA

DO POBRANIA

GRA

FILMY

KLASY 4-8

1. Wyzwanie 48 godzin poza siecią

FILM

STRONA INTERNETOWA

STRONA INTERNETOWA

STRONA INTERNETOWA

KOMIKS

TEST

2. Kampania #bezpresji

4. Scenariusze lekcji

3. “Bądź bezpieczny w sieci”

MŁODZIEŻ

MATERIAŁYEDUKACYJNE DLA RODZICÓW

STRONA INTERNETOWA

FILM

FILM

Rodzice młodszych dzieci

DO POBRANIA

1. Zostań znajomym swojego dziecka

2. Młodzi cyfrowi-Dbam o mój zasięg

Rodzice dzieci w wieku 15-18

1

2

3

1

2

DO POBRANIA

DO POBRANIA

DO POBRANIA

DO POBRANIA

DO POBRANIA

STRONY INTERNETOWE

1

2

MATERIAŁYDLANAUCZYCIELI

Pokój zagadek"Bezpieczni w Internecie"

ODPOWIEDZIDO POKOJU ZAGADEK

MATERIAŁY PRZYGOTOWANE PRZEZ PRACOWNIKÓW WODN

NETYKIETA

Więcej inspirujacych materiałów znajdą Państwo na stronie:

Materiały zostały wybrane i przygotowane przez:Magdalenę SadowskąMałgorzatę Kudybę Marlenę Kowalską Katarzynę Harlejczyk