Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

Szkolny konkurs na prezentację multimedialną

Zespół ds Promocji Zdrowia

Zapraszamy do udziału!!!

write an amazingtitle here!

You can write a subtitle here

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU na PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ Safer Internet Day 2021 Cele konkursu:

 • Propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.
 • Włączenie się w obchody Dnia Bezpiecznego Internetu.
 • Rozwijanie uzdolnień informatycznych.
 • Rozwijanie umiejętności z zakresu języka angielskiego i niemieckiego.
Organizator konkursu: Zespół do spraw Promocji Zdrowia w SP nr 2 im. Marii Konopnickiej w Wadowicach Zasady konkursu:
 • Konkurs skierowany jest do uczniów klas 4-8 Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Wadowicach.
 • Prezentacja powinna być wykonana w języku angielskim lub niemieckim.
 • Pracę przygotowuje uczeń samodzielnie (teksty, grafika).
 • Każdy uczeń może zgłosić na konkurs TYLKO jedną prezentację multimedialną.
 • Zapisana w programie PowerPoint Prezentacja powinna zawierać maksymalnie 10 slajdów.
 • Prace zawierające gotowe elementy (kopiowane z Internetu zdjęcia, testy, rysunki, obrazki) będą odrzucane. Dopuszcza się stosowanie obiektów typu klipart.
 • Prezentację multimedialną oraz informację o autorze (imię i nazwisko, klasa) pracy należy przesłać na adres bak_agata@o2.pl.
Kryteria oceny prezentacji:
 • Poprawność merytoryczna i językowa zamieszczonych w prezentacji informacji.
 • Przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji.
 • Kreatywność oraz atrakcyjność prezentowanego materiału.
 • Samodzielność wykonania prezentacji.
Uwagi końcowe:
 • organizator zastrzega sobie prawo umieszczania informacji o pracach konkursowych w materiałach i publikacjach bez zgody autorów.
Terminy konkursu
 • Zgłoszenie prac w terminie do 27.02.2021 r.
 • Ogłoszenie wyników: marzec 2021 r.