Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

We have a message

for you...

Opiekunowie SKW

A. Kruk, G. Trzcionka, B. Karczewska

Miłość niejedno ma imię…
Wolontariusze zapraszają do wzięcia udziału w projekcie, którego celem będzie stworzenie wirtualnego albumu z sentencjami na temat miłości.
Przygotuj plakat lub pracę graficzną na temat miłości (najlepiej w jednym z programów komputerowych). Całość powinna się zmieścić na jednej stronie. Umieść na niej sentencję/ cytat/złotą myśl na temat miłości (nie zapomnij podać nazwiska jej autora). Dołącz także ilustrację bądź zdjęcia adekwatne do wybranej sentencji.

Najładniejsze i oryginalne prace zostaną zamieszczone w wirtualnym albumie.
Udział w akcji premiowany jest wpisem do karty wolontariusza. Dla pozostałych uczniów - uwaga pozytywna.

Pracę prześlij do dnia 12.02 na adres:
akruk@sp89krakow.pl

Przykładowe sentencje:
„Miłość jest ozdobą duszy, jest jej pięknem.” (św. Augustyn)
„Jeżeli kochasz, czas zawsze odnajdziesz, nie mając nawet ani jednej chwili.” (Jan Twardowski)
„Gdzie jest miłość, tam jest życie” (Mahatma Gandhi)
Jeżeli kochasz, czas zawsze odnajdziesz, nie mając nawet ani jednej chwili.(Jan Twardowski)
Aby miłość trwała przez całe życie, trzeba ją pielęgnować starannie jak ogród. (Henry Bordeaux)
Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i przenieść ją przez całe życie. (Konstanty Ildefons Gałczyński)