Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Cicle Superior de Ceràmica Artística

PLA D'ESTUDIS

ACCÉS ALS ENSENYAMENTS POSTOBLIGATORIS

Centre de Formació d'Adults (CFA)

Curs proves d'accés a Cicles de Grau MitjàGraduat en ESO (GESO)Curs d'accés directe a Cicles de Grau Mitjà (CAM)

Sense Graduació

Educació Secundària Obligatòria

Prova d'accés a GM

Prova d'accés a GS

Ensenyaments Esportius sup.

Ensenyaments professionals GM

Prova o requisits

Prova

Artístic

HumanísticSocial

CientificTecnològic

FPCFGS

Arts plàst. i disseny sup.

Proves d'accés a la universitat (PAU)

Prova

FPCFGM

Ensenya-mentsEsportius

Prova o requisits

Arts plàstiques i disseny

Amb graduació de secundària

Batxillerat

Títol Batxillerat

Títol de Tècnic/a Mitjà Nivell 2

Ensenyaments professionals GS

Títol de Tècnic/a Superior Nivell 3

PAU voluntària

Graus Universitaris

Certificat professionalNivell 1

Programes de Formació i inserció (PFI)

CURSOS

1r

2n

Cicle Superior de Decoració Ceràmica

Mòduls

1r

Cicle Superior de Decoració Ceràmica

Mòduls

2nr

1r curs

VOLUM

DIBUIX TÈCNIC

DIBUIX ARTÍSTIC

MITJANS INFORMÀTICS

HISTÒRIA DE LA CERÀMICA

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

MATERIALS I TECNOLOGIA: CERÀMICA

2n curs

FASE DE PRÀCTIQUES EN EMPRESES, ESTUDIS O TALLERS

FORMACIÓ EN ENTORN PROFESSIONAL

MATERIALS I TECNOLOGIA: CERÀMICA

PROJECTES DE CERÀMICA ARTÍSTICA

LABORATORI DE FABRICACIÓ DIGITAL

PROJECTE INTEGRAT

TALLER CERÀMIC

PRODUCCIÓ GRÀFICA INDUSTRIAL