Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

סיור בשמורת הטבעהר הכרמל

חלופה לסיור אקולוגי בתקופת הקורונה תשפ"א

start

צוות הדרכהכתיבה ועריכה : ד"ר פרחי וקסמןתודה למורה נטלי שלו על העזרה בעריכה ובעיצוב הסיור

פברואר 2021

ההר הירוק תמיד

ההר הירוק תמיד

בביצוע רוחמה רזמילים:יורם טהרלב לחן : מוני אמריליו

סיור שמורת הטבע בכרמל

ב

סיור באזור שמורת הטבע הר הכרמל בעזרת גוגל מפותבאיזה איזור בארץ נמצר הר כרמל?

ג

קינון נשרים בטבע

ד

הנשר והעורבים החצופים

ה

השפעת האדם על אוכלוסיית הנשרים

ו

השריפה בכרמל

א

מדוע מכונה הר הכרמל- "ההר הירוק תמיד"?

ב. בעזרת גוגל מפות צאו לסיור באזור שמורת הטבע הר הכרמל

:ענו על השאלות הבאות

1

מהסיור הוירטואלי- מה הם המאפיינים האביוטים של הר הרכמל?

2

2. מצאו 4 אורגניזמים החיים ביערות הכרמל (2 צמחים לפחות)רשמו שיוך ססטמטי לארבעת האורגניזמים הללו

3

3. חפשו בספרות ורשמו עבור צמח אחד ועבור בעל חיים אחד אילו התאמות יש לאורגניזמים אלו לבית הגידול.

4

האם ניתן למצוא אורגניזמים אלו (המצויים בהר הכרמל) סמוך לביתך? צלם את האורגניזמים המצויים סמוך לביתך

5

הסבר מדוע מצאת או מדוע לא מצאת אורגניזמים אלו (המצויים בכרמל) סמוך לביתך. בהסברך התייחס למאפיינים האביוטים של אזור מגורך.

6

המשך לשקופית הבאה

בחר באחד משני הקישוריםענה על השאלותרשום :אילו אורגניזמים מצגים בתמונה

ג. קינון נשרים בטבע

ענו על השאלות הבאות

1. מה ניתן ללמוד על מקום הקינון של הנשרים?2. מה היתרון במקום הקינון הזה?3. מה תפקיד הנשרים בית הגידול?

ד. הנשר והעורבים החצופים

אילו יחסי גומלין מוצגים בסרטון?

ענו על השאלה

השפעת האדם על אולוסיית הנשרים והיחמורים בכרמל

קראו את הכתבות וענו על השאלה

?מהו גרעין הרבייה

שאלה

קראו את הכתבה וענו על השאלה

שאלה

שאלה

אוכלוסיית היחמורים בישראל

התגלו שמונה פגרים של נשרים

הרעלת נשרים ברמת הגולן

התבונן בסרטון וענה על השאלה

מהו גרעין רבייה, ומה חשיבותו?

כיצד יכולה להשפיע הרעלת הנשרים על אוכלוסיית הנשרים ברמת הגולן?

מה ניתן לומר על המגוון הגנטי של אוכלוסיית היחמורים בישראל כיום?

ו. השריפה בכרמל

הכרמל 5 שנים לאחר השריפהם

תמונות מהשריפה ומהשיקום

השריפה בכרמל

עיינו במקורות וענו על השאלות

1. כיצד השפיעה השריפה על בית הגידול?2. כיצד השפיעה השריפה על המגוון הגנטי של הצמחים ובעלי החיים ברכמל?

כנסו לקישור וקראו את הכתבה

אז מה עושים? כנסו לעמוד הפייסבוק קחו איתכם את הזבל וענו על השאלה

מקווים שנהניתם בסיור

תודה לכל מי ששלח לנו תמונותשרה וורטהיימרת מיכל פוררת יעל זילברשלגת נעמה קאופמןת אלעד מלמד ופרחי וקסמן

בתקווה שנוכל לחזור במהרה ולטייל בשבילי הכרמל