Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

QUIZ

Z OKAZJI Święta Konstytucji 3 maja

Start

Biblioteka dla Dzieci w Łomży

QUIZ Z okazji Święta Konstytucji 3 maja

Pytanie 1/15

Jaki był pierwszy podręcznik do nauki czytania w Polsce?:

Kronika o dziejach Polski Wincentego Kadłubka

Kronika Galla Anonima

Kronika Janka z Czarnkowa

Biblioteka dla Dzieci w Łomży

Right!

PRAWDA

NASTĘPNE PYTANIE

Biblioteka dla Dzieci w Łomży

QUIZ Z okazji Święta Konstytucji 3 maja

Pytanie 2/15

Konstytucja to inaczej ustawa:

zasadna

zasadowa

zasadnicza

Biblioteka dla Dzieci w Łomży

QUIZ Z okazji Święta Konstytucji 3 maja

Right!

PRAWDA

NASTĘPNE PYTANIE

Biblioteka dla Dzieci w Łomży

QUIZ Z okazji Święta Konstytucji 3 maja

Pytanie 3/15

Konstytucję 3 maja uchwalił w 1791 r.:

Sejm Czteroletni

Sejm Konstytucyjny

Senat Rzeczypospolitej Szlacheckiej

Biblioteka dla Dzieci w Łomży

QUIZ Z okazji Święta Konstytucji 3 maja

Right!

PRAWDA

NASTĘPNE PYTANIE

Biblioteka dla Dzieci w Łomży

QUIZ Z okazji Święta Konstytucji 3 maja

Pytanie 4/15

W którym roku pojawiają się barwy biało-czerwone jako barwy narodowe?:

w 1792 r.

w 1000 r.

w 1410 r.

Biblioteka dla Dzieci w Łomży

QUIZ Z okazji Święta Konstytucji 3 maja

Right!

PRAWDA

NASTĘPNE PYTANIE

Biblioteka dla Dzieci w Łomży

QUIZ Z okazji Święta Konstytucji 3 maja

Pytanie 5/15

Który pas na fladze RP jest szerszy?:

biały

czerwony

oba pasy są równe

Biblioteka dla Dzieci w Łomży

QUIZ Z okazji Święta Konstytucji 3 maja

Right!

PRAWDA

NASTĘPNE PYTANIE

Biblioteka dla Dzieci w Łomży

QUIZ Z okazji Święta Konstytucji 3 maja

Pytanie 6/15

W którym roku powstała pieśń "Mazurek Dąbrowskiego"?:

w 1797 r.

w 1791 r.

w 1792 r.

Biblioteka dla Dzieci w Łomży

QUIZ Z okazji Święta Konstytucji 3 maja

Right!

PRAWDA

NASTĘPNE PYTANIE

Biblioteka dla Dzieci w Łomży

QUIZ Z okazji Święta Konstytucji 3 maja

Pytanie 7/15

W którym roku pieśń "Mazurek Dąbrowskiego" stała się hymnem narodowym?:

w 1792 r.

w 1927 r.

w 1797 r.

Biblioteka dla Dzieci w Łomży

QUIZ Z okazji Święta Konstytucji 3 maja

Right!

PRAWDA

NASTĘPNE PYTANIE

Biblioteka dla Dzieci w Łomży

QUIZ Z okazji Święta Konstytucji 3 maja

Pytanie 8/15

Żeby urodzić się obywatelem RP:

trzeba urodzić się w Polsce

jedno z rodziców musi być obywatelem RP

rodzice muszą mieszkać w Polsce

Biblioteka dla Dzieci w Łomży

QUIZ Z okazji Święta Konstytucji 3 maja

Right!

PRAWDA

NASTĘPNE PYTANIE

Biblioteka dla Dzieci w Łomży

QUIZ Z okazji Święta Konstytucji 3 maja

Pytanie 9/15

Z ilu izb składa się polski parlament?:

z jednej - Sejmu

z dwóch - Sejmu i Senatu

z trzech - Sejmu, Senatu i Rządu

Biblioteka dla Dzieci w Łomży

QUIZ Z okazji Święta Konstytucji 3 maja

Right!

PRAWDA

NASTĘPNE PYTANIE

Biblioteka dla Dzieci w Łomży

QUIZ Z okazji Święta Konstytucji 3 maja

Pytanie 10/15

Ile trzeba mieć lat, żeby brać udział w wyborach do parlamentu, a ile, żeby zostać posłem?:

18

18 i 21

18 i 35

Biblioteka dla Dzieci w Łomży

QUIZ Z okazji Święta Konstytucji 3 maja

Right!

PRAWDA

NASTĘPNE PYTANIE

Biblioteka dla Dzieci w Łomży

QUIZ Z okazji Święta Konstytucji 3 maja

Pytanie 11/15

Prace nad Konstytucją RP z 1997 r. trwały 8 lat. Pracowali nad nią m.in. prawnicy i językoznawcy. Mimo to w opublikowanym tekście znalazły się dwa proste błędy: "by" zamiast "być" i "organizacyjne" zamiast "oranizacyjnie". Można je było poprawić dopiero po:

2 latach

3 latach

4 latach

Biblioteka dla Dzieci w Łomży

QUIZ Z okazji Święta Konstytucji 3 maja

Right!

PRAWDA

NASTĘPNE PYTANIE

Biblioteka dla Dzieci w Łomży

QUIZ Z okazji Święta Konstytucji 3 maja

Pytanie 12/15

Kto był ostatnim władcą z dynastii Piastów na tronie polskim?:

królowa Jadwiga

Kazimierz Wielki

Ludwik Węgierski

Biblioteka dla Dzieci w Łomży

QUIZ Z okazji Święta Konstytucji 3 maja

Right!

PRAWDA

NASTĘPNE PYTANIE

Biblioteka dla Dzieci w Łomży

QUIZ Z okazji Święta Konstytucji 3 maja

Pytanie 13/15

Kto ustanowił Virtuti Militari - najwyższe polskie odznaczenie nadawane za bohaterstwo w walce?:

Tadeusz Kościuszko

król Jan III Sobieski

król Stanisław August Poniatowski

Biblioteka dla Dzieci w Łomży

QUIZ Z okazji Święta Konstytucji 3 maja

Right!

PRAWDA

NASTĘPNE PYTANIE

Biblioteka dla Dzieci w Łomży

QUIZ Z okazji Święta Konstytucji 3 maja

Pytanie 14/15

Na pamiątkę obiadów czwartkowych w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przechowuje się:

tabliczkę czekolady

rękopis "Fircyka w zalotach" Franciszka Zabłockiego

butelczynę wina

Biblioteka dla Dzieci w Łomży

QUIZ Z okazji Święta Konstytucji 3 maja

Right!

PRAWDA

NASTĘPNE PYTANIE

Biblioteka dla Dzieci w Łomży

QUIZ Z okazji Święta Konstytucji 3 maja

Pytanie 15/15

Gdzie po raz pierwszy przyznano prawa wyborcze kobietom (niestety na krótko)?:

we Francji

na Korsyce

w Stanach Zjednoczonych

Biblioteka dla Dzieci w Łomży

QUIZ Z okazji Święta Konstytucji 3 maja

Right!

Biblioteka dla Dzieci w Łomży

prawda

Dziękujemy za udział w quizie

QUIZ Z okazji Święta Konstytucji 3 maja