Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

סיור אקולוגי מקוון בחוף פלמחים

חלופה לסיור אקולוגי בתקופת הקורונה

Start

תאריך הסיור: אוקטובר2020

ד"ר פרחי וקסמן ואפרת לינק

:מטרות הסיור

הכרת בית הגידול על מרכיביו הביוטים והאביוטיםהכרת דרכי מדידה, שימוש בכלים ומכשירים מתאימים. הכרת מגוון אורגניזמים מקבוצות סיסטמטיות שונות. חשיפה לתופעות ביולוגיות

קדימה...נצא לסיור

חוף פלמחים

גן לאומי חוף פלמחים נמצא במישור החוף סמוך לעיר ראשון לציון.זהו אתר נופש ובילוי ידוע לחובבי חוף הים, אבל הוא גם אתר טבע המשמר חוף טבעי, רכס כורכר חופי וחולות נודדים. בגן הלאומי כלול גם תל יבנה ים.

טבלת הגידוד

לחץ על התמונה המתאימה על מנת להכיר את המאפיינים הביוטים בכל אזור

גבעת הכורכר

חוף פלמחים מחלוק לשלושה אזורים

רצועת החוף

נכיר את המאפיינים האביוטים של בית הגידול

משימה אהתבונן בתמונות ובסרטונים הבאים,ענה על השאלות 1-4, וסכם את המאפיינים האביוטים של בית הגידול- חוף ים סלעי, חוף פלמחים

טמפרטורת הקרקע

טמפרטורת האוויר ביום הסיור הייתה 29 מעלות צלזיוס

שאלה 4השוווה בין הטמפרטורה האוויר, טמפרטורה קרוב לפני הקרקע ובין הטמפרטורה במחילה

טמפרטורת האוויר ביום הסיור הייתה 29 מעלות צלזיוס

לחות הקרקע

שאלה 1התבונן בתמונות - מהי מידת הלחות של הקרקע בחודש אוקטובר

חלחול מים בקרקע

שאלה 2השווה בין מידת החלחול באזור גבעת הכורכר ובאזוררצועת החוףשאלה 3כיצד תשפיע מידת החלחול על הצמחיה בשני האזורים?

שאלה 5מה צפויה להיות הטמפרטורה במחילה בעומק רב יותר, הסבר מדוע?

הקרקע בגבעת הכורכר

מבנה הקרקע

קרא על מבנה הקרקע

כורכר הוא סלע משקע פריך ונקבובי.הכורכר נוצר כתוצאה מהתאבנות חולות, דהיינו, התלכדות גרגירי הקוורץ בחול בעזרת חומר גירי.הכורכר מצטבר לאורך חוף הים ובמישור החוף ומופיע בצורת רכסים המבטאים התאבנות חוליות.

התבונן בסרטון וענה על שאלה 6מה מאפיין את הצמחיה בגבעת הכורכר

התבונן בסרטון וענה על שאלה 6מה מאפיין את הצמחיה בגבעת הכורכר

שאלה 8:טיונית החולות הינו מין פולש.הסביר מהו מין פולש, כיצד בא הדבר לידי ביטוי בגבעת הכורכר?

שאלה 77. השלימו את הטבלה עם ההתאמות המתאימות עבור שני אורגניזמים אלה

שאלה 9:אילו התאמות מקנות לטיונית את היכולת להשתלט על בית הגידול?

אזור החוף

ענה על השאלות 10 ו11

שאלה 10:עם אילו קשיים נאלצים להתמודד צמחים החיים סמוך לחוף הים?שאלה 11:אילו התאמות יש לידיד החולות לבית הגידול?

בחר באחד משני הצמחים

על מנת לפתור את הפאזל עליך לענות על השאלות, שים לב לסרטונים ולרמזיםהמצורפים לשאלותענה על שאלה 12

שאלה 12:רשום שלוש התאמות לבית הגידול עבור הצמח בו בחרת

VS

לבעל חיים שונים יש התאמות שונות לבית הגידול.שאלה 13:אילו התאמות מבניות ואילו התאמות התנהגותיות מאפשרות לבעלי החיים להתמודד עם הטמפרטורה הגבוהה של הקרקע?

טבלת הגידוד- אזור חסר חיים?התבונן בסרטון וענה על שאלות 14 ו 15

שאלה 14:עם אילו קשיים מתמודדים בעלי החיים באזור טבלת הגידוד?שאלה 15:בחר בעל חיים אחד באזור טבלת הגידוד ותאר התאמותיו לבית גידול זה

בחרו אחת מבין התמונות וענו על השאלה

הכנסו לעמוד הפייסבקו קחו איתכם אתהזבלשאלה 16-כיצד אתם יכולים להשפיע על נקיון החופים בישראל?

אז מה ניתן לעשות?

.קרא את הכתבה על חוף פלמחיםכיום מעוניינות עיריות שונות לבנות בחופי הרחצה מרינה לסירות. קרא את הכתבה בקישורשאלה 17. האם לדעתך יש לאפשר את בניית המרינות? נמק תשובתך

מקווים שנהנתם