Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

II Szczeciński Przegląd Twórczości Poetyckiejim. Edwarda Stachury"Wędrówką życie jest człowieka"

FINALIŚCIiUCZESTNICY

6 grudnia 2020

II Liceum Ogólnokształcąceim. Mieszka I w Szczecinie

DawiD Kościelny - II lICEUM oGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIESZKA I W SZCZECINIE

GWIDON kAZIMIERZ DYLEWSKI - I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. mARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W SZCZEINIE

1 MIEJSCE EXAEQUO

1 miejsceDawid KościelnyTytuł: "Dzień Bezprawia"Nie bluźnisz przeciw Bogu, bo pójdziesz do piekła.Nie zagarniasz nie swego, bo utną ci ręce.Nie zabijasz króla, bo i ty zginiesz w męce.Nie cudzołożysz, bo co by matka ci rzekła?Uczciwie pracujesz, by nie stracić zapłaty.Pomagasz bliźnim, by tobie też pomagano.Potrafisz ustąpić, by ktoś nie pchnął kataną.Wyznajesz wiarę, by nieba nie doznać straty.Lecz gdyby dzisiaj nastąpił Dzień Bezprawia--Ni u Boga, ni w sądzie zaznasz żadnej kary;Czy złamałbyś prawo? Czy wyrzekłbyś się wiary?Jeśli tak, to w moralnej pustce cię to stawia.Bo nie ten jest człowiekiem prawym, co przestrzega prawa,Lecz ten, co grzech dla serca jego niczym rana krwawa.

1 miejsceGwidon Kazimierz DylewskiTytuł: Ostatnie libretto przed dniem gniewuW dzień przebudzenia opada kurtynateatru życia w wybitnej obsadziegdy krótkie scherzo zbliża ku zagładzie,a zgiełk potępienia wskaże, gdzie wina.Sądzą nas podług swoich aksjomatów,przykazań schowanych ciałem Baranka,obietnic złożonych głosem kochanka,w rytm treści aramejskich poematów.I ciąży nad nami złowieszcze fatumgroźby profetyczne znów się spełniają,a gawiedzi krzyki finał zdradzają,gdy werbel z bębnem grają requiem światu.Siedem pieczęci z siedmiu kontynentówrozstąpi się ziemia pod swym ciężaremnagradzając ślepych za głuchą wiarępozbawioną potęgi argumentów.Cisza... I słyszymy w przysięgi ślubach:- Nie martwcie się jeszcze - to tylko próba...

2 MIEJSCE EXAEQUO

pAULINA ZABORNIAK - II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIESZKA I W SZCZECINIE

HANNA KORZEB - XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI

Hanna KorzebTytuł: Tym którzy uciekli, bo nie potrafili pozostaćPo świecie podróżują tylko ciktórzy stałego miejsca nie majązajmować się złotą rybką nie potrafiąani podlać storczyka od czasu do czasuporządnie pogniewać się na sąsiadauciekają uciekająod nieruchomych mebli w saloniezapachu domowego ciastaczasem spalonegobo stałe miejsca nigdy nie są idealneale kiedy wyjeżdżalii już naciskali na klamkęnikt nie szepnął zostańwięc pojechalinie mając gdzie wracać myślamiani za kim tęsknić.

2 miejscePaulina ZaborniakTytuł: żyć jak piszęchcę tak samo żyć jak piszękrótko, zwięźle, chaotycznietonąc czasem w błogą ciszęwylać tusz, rwać przyrzeczenieznów od nowa, czysta kartabyć dramatem, raz eposemiść bez celu, nucąc cichouśmiechając się do siebiemoją puentą (mam nadzieję)miłość -tak to już się ponoć dzieje

3 MIEJSCE EXAEQUO

JULIA SzAMBURSKA - II LICEUMOGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIESZKA I W SZCZECINIE

ZOFIA KALCZYŃSKA -II LICEUMOGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIESZKA I W SZCZECINIE

3 miejsceJulia SzamburskaTytuł: Tęcza na ziemiMy wszyscy biegniemy za szczęściem,bez przerwy gonimy tęczęze złotem i diamentami.Aco, gdybyz nieba spadła tęcza?Posypała ziemię szczęściem,roztrwoniła złoto,pierwsza nas dogoniła?Bo szczęście samo przychodzi;szuka i odnajdujeczłowieka o smutnym wzroku.

3 miejsceZofia KalczyńskaTytuł: CyrkNie wszystko można powiedzieć,słowa są jak pociski,mogą ukłuć, poranić,jak sztylet wbijany w serce,z precyzją idą prosto do celu, uderzają w punkt,tylko czy o to chodzi?Należy być ostrożnym i nie siać spustoszenia,powinnością człowieka jest korzystać z milczenia!Zamilknij więc człowieku!Tak, do Ciebie mówię!Nie bądź obłudnym człekiem!Niczego nie rozumiesz?!Za maską sztucznych uśmiechów, za wagonami zbędnych słówNie stoi nic - jest pustka,nicość bytu, pustostan emocji.Bycie głośnym, to często krzyk rozpaczy!Tu jestem!, tutaj zerknij!Może ktoś się dopatrzy,w tej inności i krzyku zobaczy człowieka,nie klauna!

3 miejsceZofia KalczyńskaTytuł: CyrkNie wszystko można powiedzieć,słowa są jak pociski,mogą ukłuć, poranić,jak sztylet wbijany w serce,z precyzją idą prosto do celu, uderzają w punkt,tylko czy o to chodzi?Należy być ostrożnym i nie siać spustoszenia,powinnością człowieka jest korzystać z milczenia!Zamilknij więc człowieku!Tak, do Ciebie mówię!Nie bądź obłudnym człekiem!Niczego nie rozumiesz?!Za maską sztucznych uśmiechów, za wagonami zbędnych słówNie stoi nic - jest pustka,nicość bytu, pustostan emocji.Bycie głośnym, to często krzyk rozpaczy!Tu jestem!, tutaj zerknij!Może ktoś się dopatrzy,w tej inności i krzyku zobaczy człowieka,nie klauna!

WYRÓŻNIENIA

KACPER STASZAK - I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W SZCZECINIE

ALEKSANDRA CIEROCKA - II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIESZKA I W SZCZECINIE

WyróżnienieKacper StaszakTytuł: O porozumieniu serca z rozumemPod murem uderzeń sercaWielki szturm na bramy piekła...Nadzieja rozum uśmierca,a ostateczna myśl wściekłaprowadzi do deklaracjitej, przepełnionej słodyczą,która pełna wszelkiej gracjiprzestaje być już zdobyczą...Tętent koni - barykadaPojawia się zagrożenieWszelki strach trzeba postradać,By ten - stał się urojeniem...Rozum z sercem zjednoczoneProwadzą ku piedestałomKierując w konieczną stronę- uczucie staje się skałą...

WyróżnienieAleksandra CierockaTytuł: "Jesienna aleja"Godzina jeszcze chwilę temu jasna,Łzy chmur uderzają o korony drzew,Monotonny dźwięk smutku gra na trawie,Tylko jedno się wyróżnia,Wyblakły pomarańcz zwisający na gałęzi,Powiewa lekko, subtelnie,Wypadł jeszcze z pełnych dłoni,Spadł w głębiny kałuży,Próbuje krzyczeć, lecz woda go dusi,Po raz pierwszy widzi świat z dołu,Prawdziwy, brudny i kruchy

aUTORZY WIERSZY UJĘTYCH W ANTOLOGII II sZCZECIŃSKIEGO PRZEGLĄDU TWÓRCZOŚCI POETYCKIEJ IM. EDWARDA STACHURY "wĘDRÓWKĄ ŻYCIE JEST CZŁOWIEKA"

Karolina Błaszczak - II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Szczecinie

Karolina Błaszczak - II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Szczecinie

Karolina Błaszczak - II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Szczecinie

Natalia Czaplińska - VI Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Szczecinie

Sandra Czerniukiewicz - II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Szczecinie

Patrycja Małecka - Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie

Dominik Pawlisiak - XII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie

aUTORZY WIERSZY UJĘTYCH W ANTOLOGII II sZCZECIŃSKIEGO PRZEGLĄDU TWÓRCZOŚCI POETYCKIEJ IM. EDWARDA STACHURY "wĘDRÓWKĄ ŻYCIE JEST CZŁOWIEKA"

Małgorzata Daniluk - II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Szczecinie

Natalia Vater - I Liceum Ogólnoksatałcące im. Marii Skłodowskiej Curie w Szczecinie

Iga Wójcikiewicz - II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Szczecinie

Dobrawa Skrycka - II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Szczecinie

Kaja Godowska - II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Szczecinie

Kaja Godowska - II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Szczecinie

Małgorzata Daniluk - II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Szczecinie

Natalia Vater - I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie w Szczecinie

Dobrawa Skrycka - II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Szczecinie

Iga Wójcikiewicz - II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Szczecinie

Organizatorzy Konkursu: KatARzyna Frydrych, Magdalena Plater-Zyberk, Ewa Smólskajury:Katarzyna KrzyżewskaEwa Smólska

opracowała Ewa Smólska