Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

Vsa področja šolskega dela lahko dosti pokažejo: pri delu na daljavo in pri delu na bližino.

Uredniški odbor se je odločil, da bo v vsaki številki malo bolj podrobno prikazano delo v okviru enega predmeta ali projekta, tokrat je to:
MATEMATIKA.

1

4

2

5

2

4

1

3

5

MATEMATIČNI HABITUS

Elipsa je množica točk ravnine, katerih vsota razdalj do izbranih dveh točk je stalna. Izbrani točki sta gorišči elipse, običajno ju označimo F1in F2. Vsoto razdalj po navadi označimo 2a. Torej, za vsako točko T na elipsi velja: d(T, F1) + d(T, F2) = r1 + r2 = 2a. Skupina višjega nivoja matematike se je v letošnjem šolskem letu odločila sodelovati v projektu PODVIG (Podjetnost v gimnaziji). Idejo smo dobili med poukom, natančneje med obravnavo stožnic. Posledično smo se odločili elipso narisati s tako imenovano vrtnarsko metodo. Sprva smo si na tabli izbrali dve točki, ki predstavljata gorišči (F1 in F2). Na vsaki točki smo nato držali en konec vrvi. Ob napeti vrvi smo s kredo potem narisali elipso.

elipsa

Vsi vsak dan upravljamo s številkami: od cene kave, do izračuna poprečne ocene, štejemo kako dolgo že čakamo nekoga, ki zamuja, izračunavamo verjetnost velikega dobitka na lotu, ... ko pa pridemo do šolske matematike, je pa povsem druga pesem, ki ima nešteto kitic, ...
V tem kratkem podlistku HABITUSA, boste izvedeli kaj vse je lahko matematika in kaj vse je lahko matematika v šoli, pri delu na daljavo.

Ker čas radi preživljajmo v naravi, smo se odločili, da bi elipso na koristen način prenesli tudi v neposredno okolico naše srednje šole. Ker imamo okoli šole že posajenih nekaj vrtičkov, smo se dogovorili, da jo bomo dodali k že obstoječi zbirki. Ko smo poiskali prostor, kjer bi podvig izvedli, smo začeli z oblikovanjem. Elipso smo oblikovali na podoben način, kot pri risanju na tablo, le da smo materiale poiskali v naravi. Zadovoljni z obliko smo začeli izkopavati in prekopavati zemljo. Po dogovorjenem modelu smo posadili sadike jagod, narcis ter drugo okrasno grmovje. Ko smo bili s postavitvijo, obliko in izgledom zadovoljni, smo na vrh posuli še okrasno lubje.

elipsa, ...

ELIPSA

Title 1

DOMISELNE MATEMATIČNE VOŠČILNICE

voščilnice

voščilnice, ...

Title 1

križanke

uganke

igre

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAeIG3w8fHggtNbz7xK1Jh2HOZia0qYE38h-tE0zuCyxOxrQ/viewform

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAeIG3w8fHggtNbz7xK1Jh2HOZia0qYE38h-tE0zuCyxOxrQ/viewform


ali

"Soba pobega"

Tilen Mesarič, 2.aft

Title 1

thank you!

photography: Thought Catalog

Gimnazija in srednja

kemijska šola Ruše
Šolska ulica 16
2342 Ruše
tel: 02 63 00 818
spletna stran: http://www.gimnazija-ruse.si

e- pošta: info@gimnazija-ruse.si

2

4

1

3

5

I love math