Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

2 luty- Święto Ofiarowania Pańskiego zwane Świętem Matki Bożej Gromnicznej

2 lutego obchodzimy w Kościele Święto, w którym wspominamy- jak 40 dni po narodzeniu Pana Jezusa Maryja z Józefem przynoszą dzieciątko Jezus do świątyni, aby Go ofiarować Bogu.

Obejrzyj tę historię z Biblii

Wtedy też starzec Symeon wypowiedział proroctwo nazywając Jezusa "światłem na oświecenie pogan i chwałą Izraela". Dlatego święto to jest bogate w symbolikę światła.

Według Ewangelii Jezus, zgodnie z prawem żydowskim, jako pierworodny syn był ofiarowany Bogu w świątyni jerozolimskiej.

2 lutego przynosimy do Kościoła świece, aby kapłan mógł ją poświęcić. Tę świecę, nazywamy gromnicą.

Co symbolizuje ta świeca?

Jest więc ona znakiem obecności mocy Chrystusa – symbolem Światłości, w której blasku widzimy wszystko oczyma wiary.

Symeon, gdy wziął Pana Jezusa w objęcia nazwał Go - Światłem na oświecenie pogan. Sam Jezus, gdy nauczał nazwał siebie Światłością świata...

Dlaczego więc świecę tę nazywamy gromnicą?

Świece zwane są gromnicami, ponieważ były ze czcią przechowywane w każdym domu i często zapalane – wówczas, kiedy nadciągały gwałtowne burze, kiedy pioruny zwane gromem z nieba zagrażały domom.

Dlaczego to święto nazywamy Matki Bożej Gromnicznej?

To światło - czyli Pana Jezusa -swoimi rękami podaje nam Maryja. Gromnica to świeca znajdująca się w każdym chrześcijańskim domu, jako ochrona na różne trudne chwile w życiu człowieka. Zapalając je modlimy się z Maryją również o ochronę od pożarów, powodzi, a także w chwilach, gdy nasi bliscy odchodzą z tego świata

Obejrzyj opowieść o Matce Bożej Gromnicznej i jej opiece

Czy w Twoim domu jest gromnica?

Pamiętaj, że możesz ją zapalać z rodziną w sytuacjach niebezpieczeństw i prosić Maryję, a wraz z Nią Pana Boga o ochronę.

2 luty to także obchodzony na całym świecie dzień życia konsekrowanego, czyli święto takich osób, które poprzez śluby ofiarowały swoje życie na wyłączną służbę Bogu.

Pomódl się w tym dniu za wszystkie siostry i braci zakonnych orazo nowe powłania.

Jeśli chcesz, możesz posłuchać co o gromnicy i jej działaniu opowiadają górale...

Na koniec pomódlmy się do Maryi o opiekę nad nami, aby zasze chroniła nasze rodziny i nasze domy.