Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

2 luty- Święto Ofiarowania Pańskiego zwane Świętem Matki Bożej Gromnicznej

2 lutego obchodzimy w Kościele Święto, w którym wspominamy- jak 40 dni po narodzeniu Pana Jezusa Maryja z Józefem przynoszą dzieciątko Jezus do świątyni, aby Go ofiarować Bogu.

Obejrzyj tę historię z Biblii


Wtedy też starzec Symeon wypowiedział proroctwo nazywając Jezusa "światłem na oświecenie pogan i chwałą Izraela". Dlatego święto to jest bogate w symbolikę światła.

Według Ewangelii Jezus, zgodnie z prawem żydowskim, jako pierworodny syn był ofiarowany Bogu w świątyni jerozolimskiej.

......A maryja rozważała
to wszystko w sercu....

Ta krótka pieśń wypowiedziana przez Symeona jest przepełniona radością z powodu realizacji Bożych zapowiedzi.
To, co było dawniej tylko obietnicą, staje się rzeczywistością. Śmierć dla Symeona jest wędrówką ku pokojowi i szczęściu: „Teraz pozwól odejść słudze Twemu…”.
Symeon mówi, że może już umrzeć, bo spotkało go coś wspaniałego.
Trzymał w swoich ramionach Bożego Syna. Nie boi się śmierci, a nawet o nią prosi.

Symeon mówi też ważne słowa skierowane do Maryi: „A Twoją duszę miecz przeniknie – aby na jaw wyszły zamysły serc wielu” (Łk 2,35).
To zapowiedź cierpienia Matki Jezusa.
To cierpienie wypełniło się, gdy Maryja stała pod krzyżem, patrząc na umierającego Jezusa. Starzec Symeon, nazywając Jezusa „Światłem na oświecenie pogan”, zapowiada zbawczą misję Jezusa.. Jezus nazwany został Światłem, bo każdemu człowiekowi niesie światło wiary. Oświeca nas, naucza i prowadzi do Boga. Rozprasza ciemność grzechu, mroki niewiary i zła

2 lutego przynosimy do Kościoła świece, aby kapłan mógł ją poświęcić. Tę świecę, nazywamy gromnicą.

Co symbolizuje ta świeca?

Jest więc ona znakiem obecności mocy Chrystusa – symbolem Światłości, w której blasku widzimy wszystko oczyma wiary.

Symeon, gdy wziął Pana Jezusa w objęcia nazwał Go - Światłem na oświecenie pogan. Sam Jezus, gdy nauczał nazwał siebie Światłością świata...

Dlaczego więc świecę tę nazywamy gromnicą?

Świece zwane są gromnicami, ponieważ były ze czcią przechowywane w każdym domu i często zapalane – wówczas, kiedy nadciągały gwałtowne burze, kiedy pioruny zwane gromem z nieba zagrażały domom.

Dlaczego to święto nazywamy Matki Bożej Gromnicznej?

To światło - czyli Pana Jezusa -swoimi rękami podaje nam Maryja. Gromnica to świeca znajdująca się w każdym chrześcijańskim domu, jako ochrona na różne trudne chwile w życiu człowieka. Zapalając je modlimy się z Maryją również o ochronę od pożarów, powodzi, a także w chwilach, gdy nasi bliscy odchodzą z tego świata

Czy w Twoim domu jest gromnica?

Pamiętaj, że możesz ją zapalać z rodziną w sytuacjach niebezpieczeństw i prosić Maryję, a wraz z Nią Pana Boga o ochronę.

2 luty to także obchodzony na całym świecie dzień życia konsekrowanego, czyli święto takich osób, które poprzez śluby ofiarowały swoje życie na wyłączną służbę Bogu.

Pomódl się w tym dniu za wszystkie siostry i braci zakonnych oraz
o nowe powłania.

Jeśli chcesz, możesz posłuchać co o gromnicy i jej działaniu opowiadają górale...

Na koniec pomódlmy się do Maryi o opiekę nad nami, aby zasze chroniła nasze rodziny i nasze domy.