Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Start

חדר בריחה

מצילים את החיסון

זה מאור - הוא סטונדט במכינה.ועליו לסיים את עבודת הגשה במתמטיקהבמקביל ללימודיו, מאור עובד בחצי משרה כמאבטח .במפעל ליצור חיסוניםכדי לא לשכוח קוד כניסה לכספת, בה מאוחסנים החיסונים המוכנים הוא השתמש בתשובות לתרגילים שפתר

נא להכיר

המשימה

בזמן מבחן סוף מכינה נזכר מאור כי שכח להפעיל את הקירור .והחיסונים עלולים להתקלקל תוך שעהמאור מבקש מכם לעזר לו להפעיל את הקירור במקומו לשם כך תצטרכו לפתור את התרגילים שפוזרו ברחבי המפעל ולגלות את הקוד

המפעל

המפעל

יופי הצלחתם להכנס למפעל ,עכשיו

קדימה אל חדר הקירור

המפעל

המפעל

1

2

1

2

3

1

2

3

כל הכבוד על ההתקדמות , הגעתם לחדר המנהל, ממנו תקבלו את השאלה הבאה

מאור

גנב החיסונים

חבר של מאור

שלום אני מנהל המפעלמי אתה?

מעולה תודה

שמח שבאתם, מאור שכח אצלי במשרד את אחד מהתרגילים שלואולי תדעו מה צריך לעשות אם זה?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

CODE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

OPEN

מנהל המפעל לא במצב רוח להומור

אתם בדרך לתחנת המשטרה

נסה שנית

נראה לכם שמנהל המפעל לא מזהה אחד מהעובדים שלו

אתם בדרך לתחנת המשטרה

נסה שנית

הצלחתםהצלתם את החיסונים

ואת מאור (מפיטורים)