Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Tecnologies Digitals a l'Educació Primària

Projecte Individual de Tecnologies Digitals - PITD

Autor: Gibert Llauradó, Sergi

Curs 2020/2021

La intel·ligència

emocional

A l'educació primària

Treballem les emocions?

Índex

Projecte

1

2

3

4

Happy Sport

Emodiscovery

Smile and Learn

El Petit Príncep

5

6

7

8

Curtmetratges

Emocionari

Altres recursos

9

10

11

12

Fórmula del mestre/a

Activitats amb Tecnologies Digitals del Petit Príncep

Bibliografia

CDD del projecte

Projecte

info

+

Aquest, té com a eix principal dotar de recursos per potenciar la intel·ligència emocional a l'educació primària gràcies a l'ús de les Tecnologies Digitals.

La proposta, permet veure i interacutar entre diferents aplicacions i recursos digitals a utilitzar en el treball de la intel·ligència emocional a l'escola en els diferents àmbits d'aquesta.

Què és i perquè cal treballar-la?

L’obra de Antoine de Saint-Exupéry és sens dubte una de les més meravelloses que, amb l’ajuda del mestre/a, els més petits podran identificar les moltes emocions i valors que ajudaran, no només a desenvolupar l’educació emocional en el context escolar sinó, també, a reflexionar i entendre la vida mateixa.

El recurs audiovisual a presentar està conformat per una primera i segona part.
És la interpretació de l’obra en format “contacontes”.
Com veureu, pot ésser un recurs de gran utilitat no només en educació emocional i valors, sinó també per a treballar altres diferents competències i assignatures de l’àmbit escolar, com podria ser la teatralització, la llengua catalana, activitats creatives i col•laboratives, arts, música,...
La producció, és de creació pròpia i està emmarcada en l'activitat "L'hora del conte", de l'assignatura "Didàctica de la Llengua i la Literatura" de la Universitat de Lleida, que vaig realitzar el curs 2019/2020, en ple confinament degut a la situació causada pel Covid-19 on, vaig haver d’aportar creativitat, il•lusió i amor per portar a terme un contacontes confinat que transmetés l’obra a l’alumnat d'educació primària i en les activitats de contacontes dutes per les biblioteques.

El Petit Príncep

Adaptació teatral

WebQuest

Per a Cicle Mitjà d'Educació Primària o nivells superiors.


Lectura, comprensió escrita i comunicació audiovisual.

Temporització: Un trimestre.

Projecte realitat augmentada

Cacera del tresor

Altres activitats amb TD per trebalar

El Petit Príncep a l'escola

Per a Cicle Mitjà i Cicle Superior d'Educació Primària.


Text narratiu, lectura d'imatges i emocions.

Temporització: 8 sessions

Adaptació per realització de l'obra a l'escola.


Argument i descripció de com han de succeïr els fets detallada.

Happy Sport és un videojoc amb intencionalitat educativa desenvolupat per professionals de la Universitat de Lleida i que té com a objectiu prevenir l’assetjament escolar.

El videojoc consisteix en utilitzar la intel•ligència emocional per resoldre conflictes, identificar les emocions i elegir les estratègies més adients per regular-les.
El desenvolupament del videojoc, consisteix en anar fent clic sobre la pantalla de manera que el jugador és va desplaçant per l’espai que, en aquest cas, és un recinte esportiu (pista d’atletisme, camp de futbol, vestuaris,...).
Una vegada el jugador es desplaça a una zona on hi ha un conflicte entre altres persones del joc, sorgeixen un seguit de preguntes i de reflexions que ha de fer-se el propi jugador per resoldre la situació de la manera més assertiva possible, identificant les emocions que sent davant el problema i les estratègies idònies per regular-les.
Aquest joc es desenvolupa en un context esportiu, tot i així, també hi ha el videojoc Happy 8-12 (en context d’educació primària) i el Happy 12-16 (en context d’educació secundària).
El videojoc té un preu públic i privat assequible per aquells centres que el volen aplicar en les seves aules i s'instal·la en l'ordenador.

Happy Sport

info

+

Emodiscovery

+

Emodiscovery és una aplicació dissenyada per a nens i nenes de 8 a 12 anys amb l'objectiu de regular les emocions que sent el personatge i entrenar les habilitats mitjançant una sèrie d'interaccions.


L'App té 6 nivells. La interacció amb el joc es fa de la següent manera:
Primerament, es presenta un personatge i una situació, de manera que l'alumne ha llegir-la, reflexionar i fer clic a l'emoció que creu que pot sentir i la que és més adequada.

A continuació, realitza una bateria de preguntes on s'ha de seleccionar la resposta més adient. Si és responen bé, l'App et deixa passar al següent nivell i, si no pots, significa que no has assolit les habilitats de comprensió i gestió de les emocions de l'altre personatge i, per tant, s'ha de repetir.

I així consecutivament, fins arribar a l'últim nivell.

L'App és totalment gratuïta i s'hi accedeix creant un compte fàcilment. No requereix de cap instal·lació i s'hi accedeix en el lloc web. Està disponible en anglès i castellà, cosa que permetria treballar al mestre/a amb una segona llengua important que no sigui el català.


Juga!

Objectius

 • Veure quines estratègies utilitzen principalment els nens per millorar els sentiments dels altres
 • Per comprovar si hi ha diferències en les estratègies dels nens en funció del to emocional de la situació o de l'edat o el gènere del nen
 • Per estudiar si els nens amb Asperger o autisme d’alt funcionament tendeixen a utilitzar diferents estratègies dels nens sense retard en el desenvolupament
 • Avaluar si els nens amb TDAH tendeixen a utilitzar estratègies diferents dels nens sense retard en el desenvolupament
 • Examinar si els nens es beneficien de la formació i aprendre noves estratègies per millorar les emocions dels altres
 • Comparar les possibles diferències culturals en l’ús d’estratègies pels nens per animar els altres

 • Veure quines estratègies utilitzen principalment els nens per millorar els sentiments dels altres
 • Per comprovar si hi ha diferències en les estratègies dels nens en funció del to emocional de la situació o de l'edat o el gènere del nen
 • Per estudiar si els nens amb Asperger o autisme d’alt funcionament tendeixen a utilitzar diferents estratègies dels nens sense retard en el desenvolupament
 • Avaluar si els nens amb TDAH tendeixen a utilitzar estratègies diferents dels nens sense retard en el desenvolupament
 • Examinar si els nens es beneficien de la formació i aprendre noves estratègies per millorar les emocions dels altres
 • Comparar les possibles diferències culturals en l’ús d’estratègies pels nens per animar els altres

Smile and Learn, és una plataforma educativa d'aprenentatge per a nens i nenes de 3 a 12 anys, incorporant un ampli ventall de diverses activitats en cinc idiomes diferents.

L'aplicació, conté activitats disenyades per desenvolupar les intel·ligències múltiples en el context educatiu. Activitats de ciències, lògica, espacials, per desenvolupar les emocions, les arts, contes, multijugador, entre d'altres. Classificades en relació la edat i interessos de l'alumne/tema a tractar.
Aquest recurs és d'interès, ja que el mestre/a el pot introduïr en molts àmbits escolars com per exemple, en racons de matemàtiques. També permet realitzar un anàlisi de l'aprenentatge aplicat pels alumnes, planificar sesions i fer diferents grups. Aquesta, permet visualitzar una classificació de l'alumnat segons els seus resultats obtinguts.
Per fer-ne ús, s'ha de descarregar la App en qualsevol dispositiu digital com pissarra digital, tabletes digitals, etc.
Serà de vital importància la tasca del mestre/a, per gestionar els continguts instal·lats i fer-ne el seu adient seguiment.
A mes a més, les activitats tenen continguts adaptats als diferents nivells de desenvolupament de cada nen i nena, conté diferent nivells de dificultat, tipus de lletra i modes de lectura, com també contes amb pictogrames per l'alumnat amb dicapacitat intelectual, TEA i TEL.
Per tant, ens pot servir d'ajuda per introduïr les eines TIC juntament amb el treball de les intel·ligències múltiples amb nens i nenes amb necessitats educatives especials.

Visualitzant el vídeo podeu conèixer el funcionament del recurs.

Smile and Learn

Pàgina Web

+

Tal i com exposa María Cutillas en la seva tesi doctoral on analitza Pixar i el valor dels seus curtmetratges:

“La concepción del espacio como factor clave para el desarrollo de la creatividad, la inhibición del fracaso, la importancia del trabajo cooperativo, la competitividad como fuente de inspiración y superación, el papel del apoyo familiar, etc., deberían ser aspectos a contemplar también en nuestras aulas. Al fin y al cabo, perseguimos un mismo objetivo: un resultado de calidad.” (Cutillas, María, pg. 132)

Per això, la importància de treballar, també, l’anàlisi dels curtmetratges a l'educació primària juntament amb la intervenció del/la mestre/a per poder desenvolupar habilitats i competències emocionals de l’alumnat.

Curtmetratges

En la següent pàgina web, s'hi poden observar i seleccionar 25 curtmetratges educatius amb una breu descripció de cadascun.
A més a més, ofereix un gran ventall d'activitats d'aprenentatge mitjançant el joc.

Emocionari és un recurs educatiu que conté un diccionari amb 42 diferentes emocions i diversos recursos per a treballar-les a l'escola, no només un llibre sinó també fitxes classificades segons el nivell(fitxes per a infantil, per a primària, per a secundària i per a batxillerat).

El llibre té un preu de compra, però l'editorial proporciona diversos arxius gratuïts, com itineraris a realitzar amb: guia d'explotació lectora, fitxes d'activitats, idees per explorar les imatges, diari de gratitud, entre d'altres.
El que ens proporciona és realment útil en les nostres aules, ja sigui en format digital com en paper.
Per exemple, una POSADA EN PRÀCTICA d'aquest a l'aula podria ser:
Coneixement previ de conscienciació i coneixença d'un mateix mitjançant fitxes educatives. (fer clic en la imatge)
 1. Introducció a l'Emocionari.
 2. Projecció de la imatge /emoció.
 3. Realització de pluja d'idees (en la primera sessió).
 4. Realització de les activitats.
Pàgina Web


Emocionari

Explicació del contingut

Altres recursos

Material d'educació en valors

Ayuda para maestros

El benestar a l'aula - Eineis per a l'acció tutorial

 • Material i activitats per treballar els valors.
 • 18 unitats.
 • Dirigit a Educació Secundària, tot i que es pot aplicar a Educació Primària, també.

Ayuda para maestros és un repositori on s'hi poden trobar de manera gratuïta una gran quantitat de material divers.

Aquest està classificat per etiquetatges.

Aquest llibre proposa diferents activitats i fonaments per a treballar la convivència a l'escola mitjançant l'acció tutorial.

+

+

+

El que tota mestra hauria de tenir

+ Il·lusió

+ Carinyo
+ Actitud

Gràcies!


Ara,
et toca a TU

4. Ètica i civisme digital

3. Comunicació i col·laboració

2. Organització i gestió d'espais i recursos digitals

1. Disseny, planificació i implementació didàctica

IFB 3

4.2., 4.3., 4.4., 4.5.

3.1.,3.3.

2.1., 2.3.

1.1., 1.2., 1.5., 1.6.

Descriptors

Competència digital docent del projecte

5. Desenvolupament professional

5.2., 5.3., 5.4., 5.5.

Dimensions

Bibliografia

 • Bartrons, Laura. (2013). El Petit Príncep. Recuperat de https://sites.google.com/site/70petitprincep/
 • Bartrons, Laura. (2013). Projecte final del curs “123 Aumentaty. Augmenta la realitat”. Recuperat de https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnw3MHBldGl0cHJpbmNlcHxneDo1ZWY4YWRmYTFmNzY5MGU4
 • Boqué, Maria Carme; Codó, Mireia; Escoll, Margarita. Educació per a la convivència. Recuperat de https://drive.google.com/file/d/1jIs1W3bDzGGXnr4Wfa6fgZeEN7pqgZ8w/view
 • Burgués, César. (2007). Adaptació teatral El Petit Príncep. Recuperat de http://www.xtec.cat/~cburgues/teatre/petit-princep.pdf
 • Clemente, Yessica. (2016). 25 cortometrajes educativos sobre valores y emociones!. Recuperat de https://rejuega.com/reflexiones-y-recursos/cine/25-cortometrajes-educativos-sobre-valores-y-emociones/
 • Cutillas, María. (2018). Emociones, creatividad, autoconcepto y cine. Una experiencia educomunicativa en Educación Primaria (Tesi doctoral). Recuperat de https://eprints.ucm.es/id/eprint/47765/1/T39954.pdf
 • Ernescres. (2018). Recurs educatiu: L’emocionari [Vídeo]. Recuperat de https://youtu.be/C-NnrMsnUBs
 • Gardner, H. (2006). Schaler, Jeffrey A., ed. "A Blessing of Influences" in Howard Gardner Under Fire. Illinois: Open Court.
 • Gibert, Sergi. (2020). El Petit Príncep – Primera part [Vídeo]. Recuperat de https://youtu.be/5cswlc-msDg
 • Gibert, Sergi. (2020). El Petit Príncep – Segona part [Vídeo]. Recuperat de https://youtu.be/BMQUHnr_p48
 • Goleman, Daniel. (2000). Intel•ligència Emocional (primera edició). Barcelona: Editorial Kairós, S.A.
 • Hierro, Laia. (-). Idees de classe. Recuperat de https://drive.google.com/file/d/1O8A7iJ5BkM042hZHbRbLt5IRw8vsIIDG/view
 • KanedaGames. (2014). Trailer Happy 12-16 [Vídeo]. Recuperat de https://youtu.be/8mwVbAs0J3c
 • KanedaGames. (2017). Happy Sport Trailer [Vídeo]. Recuperat de https://youtu.be/kjQkj_CsXHM
 • López-Pérez, Belén; Pacella, Daniela; Howells, Laura. Emodiscovery. Recuperat de http://www.emodiscovery.com/index.html
 • M. Padrós, L. Rubio, X. Martín, J. M. Puig i J. Trilla. (2002). A mida. Material d’educació en valors per a fer de tutor/a a l’ESO. Recuperat de https://drive.google.com/file/d/1SFDHbb-5kTmCzaJGAMpC9TtbqMPKbe2q/view
 • Palabras Aladas S.L. (-). Emocionari. Recuperat de https://www.palabrasaladas.com/cat.html
 • Ser – Hacer Mejor. (2016). Inteligencia Emocional – El Vídeo Que Te Cambiara la Vida – Resumen Animado [Vídeo]. Recuperat de https://youtu.be/NzKpmoTZgBU
 • Smile and Learn Digital Creations. Smile and Learn. Recuperat de https://smileandlearn.com/
 • Smile and Learn. (2018). Colegios - ¿Cómo empezar a usar Smile and Learn? [Vídeo]. Recuperat de https://youtu.be/NVntAlSsq1s
 • Universitat de Lleida (2021). Servei de millora de la convivència als centres educatius. Recuperat de http://www.udl.cat/ca/recercaNew/serveis-cientific-tecnics/Serveis/servei-de-millora-de-convivencia-als-centres-educatius/#serveis
 • Velasco, Manu. (-). Ayuda para maestros. Recuperat de http://www.ayudaparamaestros.com/
 • Xiberta, Goretti. (2013). XXXT! És un secret, el vols saber?. Recuperat de https://sites.google.com/a/xtec.cat/xxxt-es-un-secret-el-vols-saber/home