Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Organizator: Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN "WOM" w Częstochowie

Rozstrzygnięcie Powiatowego Konkursu Plastycznego pt. "Mój ekslibris"

Wystawa prac

Organizator: Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN "WOM" w Częstochowie

Wystawa prac

Organizator: Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN "WOM" w Częstochowie

Wystawa prac

Pani Alina Grabna,Prezes TowarzystwaNauczycieli BibliotekarzySzkół Polskich,Oddział w Częstochowie

Pani Renata Lipniewska,Wicedyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowieds. Bibliotek Pedagogicznych

Organizator: Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN "WOM" w Częstochowie

Wystawa prac

Od lewej: Ernest Pidzik, Alina Grabna, Izabela Bajor, Renata Lipniewska, Aneta Przybyłowicz

Nagroda główna

Organizator: Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN "WOM" w Częstochowie

Nagroda główna

Organizator: Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN "WOM" w Częstochowie

Nagrody książkowe

Organizator: Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN "WOM" w Częstochowie

Organizator: Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN "WOM" w Częstochowie

Gratulujemy i dziękujemy za udziałw Powiatowym Konkursie Plastycznympt. "Mój ekslibris"