Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

1

2

Repassem el senyal de la creu...

Comencem pregant...

Jesús és Déu i home veritable

Com jo, Jesús, tu has tingut calor, tu has fet grans caminades,has conegut els pescadors.Com jo, t’ha agradat la nit dolça i tranquil·la.Jo estic content de saber que has estat un home igual a tots els homes del teu país.Jo estic content de conèixer-te,però m’agradaria saber més coses de Tu.Tu ja em coneixes, m’has cridat pel meu nom.Ja que sóc el teu amicbusco tot el que puc fer amb tu:Comparteixo. Dono. Perdono. Faig les paus

Jesús vivia en una casa com aquesta, molt humilment.Què diferemt a la nostra, oi?Clica'm per saber més coses.

Jesús és Déu i home veritable

En els evangelis llegim que Jesús va viure a Natzaret, un petit poble a la muntanya, amb Josep i Maria, els seus pares.Tots tres formaven una família semblant a la nostra.En família, Jesús, va aprendre a estimar, a pregara, a treballar, ajudava el seu pare que era fuster.Resava i coneixia les històries de les seus avantpassat, Abraham, Jacob, Moisès, els profetes...Tanca la finestra i en la imatge repassa les habitacions per veure com era la casa on va viure Jesús.

Jesús es fa gran mott semblants a nosaltres.Clica per saber més coses i després fer aqueta sopa de lletres per veure que va aprendre Jesús

Jesús és Déu i home veritable

A Natzaret, Jesús vivia com veí més. Va aprendre a viure com de nosaltres, a treballar amb mans d'home, a pensar amb intel·ligència d'home, a obrar amb voluntat d'homei i a estimar amb cor d'home.En tot era semblant a nosaltres, menys en el pecat.

Quan Jesús era una mica més gran que tu, li va passar una cosa molt important per entendre qui era...

Jesús és Déu i home veritable

A Natzaret, Jesús vivia com veí més. Va aprendre a viure com de nosaltres, a treballar amb mans d'home, a pensar amb intel·ligència d'home, a obrar amb voluntat d'homei i a estimar amb cor d'home.En tot era semblant a nosaltres, menys en el pecat.

Qui era la família de Jessús. Fes l'activitat per conèixer que fan ser els seus pares, els seus avis

Jesús és Déu i home veritable

En els evangelis llegim que Jesús va viure a Natzaret, un petit poble a la muntanya, amb Josep i Maria, els seus pares.Tots tres formaven una família semblant a la nostra.En família, Jesús, va aprendre a estimar, a pregara, a treballar, ajudava el seu pare que era fuster.Resava i coneixia les històries de les seus avantpassat, Abraham, Jacob, Moisès, els profetes...

¡Sort!

Anem a respondreunes preguntes sobre Jesús i la seva famíliaLa

Comencem

Jesús és Déu i home veritable

PREGUNTA 1 de 6

Betlem

Salou

Natzaret

En quin poble vivia Josep i Maria, els pares de Jesús

Jesús és Déu i home veritable

¡CORRECTe!

següent PREGUNTA

Jesús és Déu i home veritable

PREGUNTA 2 de 6

Josep i Maria

Zacaries i Elisabet

Quins van ser els pares de Jesús?

Joaquim i Anna

Jesús és Déu i home veritable

¡CORRECTe!

següent PREGUNTA

Jesús és Déu i home veritable

PREGUNTA 3 de 6

Quins van ser els pares de Maria i avis de Jesús?

Josep i Maria

Zacaries i Elisabet

Joaquim i Anna

Jesús és Déu i home veritable

¡CORRECTe!

següent PREGUNTA

Jesús és Déu i home veritable

PREGUNTA 4 de 6

Maria

Com es deia la cosina de Maria i que va anar a visitar

Elisabet

Jesús és Déu i home veritable

Magalena

¡CORRECTe!

següent PREGUNTA

Jesús és Déu i home veritable

PREGUNTA 5 de 6

Zacaries

Joaquim

Joan Baptista

Com es deia el fill d'Elisabet i que era cosí segon de Jesús?

Jesús és Déu i home veritable

¡CORRECTe!

SEgüent PREGUNTA

El Baptisme de Jesús

Jesús és Déu i home veritable

PREGUNTA 6 de 6

Quins van ser els pares de Joan Baptista?

Zacaries i Elisabet

Jesús és Déu i home veritable

Joaquim i Anna

Josep i Maria

¡CORRECTe!

següent PREGUNTA

Jesús és Déu i home veritable

Aquest diumenge és ja un nou temps litúrgic.Saps quin és? Una pista... és un dels tres que tens al costat, dos jaels saps...Arrosega'ls i deixa'ls al lloc correcte

Advent

Durant any

Nadal

Diumenge 11 durant l'any

La Bíbliaestà composta per setanta-tres llibres dividits en dos parts:Antic Testament i Nou Testamanent.L'Antic Testament,escrit abans del naixement de Jesús, explica com Déu promet la salvaciói prepara a uns personatges, Abraham, Isaac, Jacob, Moisès, David, ..., per a la vinguda de Jesús.El Nou Testamentnarra la vida de Jesús,des del seu naixement fins a la seva mort,i també la vida de primer cristiansque, captivats per Ell, el varen seguir..

Comprova si ho has fet bé. Sinó torna enrrera.

Diumenge 11 durant l'any

Durant l''any

Nadal

Advent

La Bíbliaestà composta per setanta-tres llibres dividits en dos parts:Antic Testament i Nou Testamanent.L'Antic Testament,escrit abans del naixement de Jesús, explica com Déu promet la salvaciói prepara a uns personatges, Abraham, Isaac, Jacob, Moisès, David, ..., per a la vinguda de Jesús.El Nou Testamentnarra la vida de Jesús,des del seu naixement fins a la seva mort,i també la vida de primer cristiansque, captivats per Ell, el varen seguir..

nens i nenes

A veuresi sapsfer aquesttrenca-cloques.Clicantsota, ala dretael potsfer a pantallacompleta

Diumenge 11 durant l'any