Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

MENS SANAIN CORPORE SANO

Data 30-01-2021

Dossier de prensa e reflexións polo Día da Paz sobre...

PROXECTO

A VULNERACIÓN DO DEREITO Á SAÚDE

PORQUE É IMPOSIBLE VIVIR EN PAZ

SEN GARANTIRO ACCESO UNIVERSAL A UNHA ATENCIÓN SANITARIA DE CALIDADE

4ºA ei REFLEXIÓN

5ºA ei REFLEXIÓN

MADRID ESTÁ NO CENTRO DE ESPAÑA, NON TEN MAR. POLO QUE OS PRODUCTOS FRESCOS, COMO PESCADOS E MARISCOS TEÑEN QUE IR EN CAMIÓNS FRIGORÍFICOS DENDE GALICIA QUE SI TEN MAR. TAMÉN PASA, POR EXEMPLO, COS PLÁTANOS QUE SÓ SE CULTIVAN EN CANARIAS. POLO TANTO:ESES DÍAS NOS SUPERMERCADOS NON TIÑAN ALIMENTOS FRESCOS . NON SE ALIMENTARON DE FORMA SAUDÁBEL.

FAMILIAS CON POUCOS RECURSOS ECONÓMICOS (cartos) NON PODEN ALIMENTAR DE FORMA EQUILIBRADA AOS NENOS DURANTE O FIN DE SEMANA OU NADAL, XA QUE NON ASISTEN AO COMEDOR .

6ºA ei REFLEXIÓNs

6ºb ei REFLEXIÓNs

1ºA EP REFLEXIÓN

1ºB EP REFLEXIÓNs

3ºA EP REFLEXIÓNs

Parécenos moi inxusto que nos países máispobres non se vaia a poñer a vacina ó mesmo tempo que nos paísesmáis desenvolvidos e ricos do mundo.Cando en Europa e América doNorte xa empeza a haber millóns de persoas que se puxeron a 1º doseda vacina; no continente de África ou en países de América do Surapenas chegaron.Todos temos o mesmo dereito a saúdeindependentemente de onde nacéramos ou de onde vivamos.

3ºb ep REFLEXIÓN

DISCRIMINACIÓNS NO ACCESO Á SAÚDESituacións sobre as que visionamos novas:Persoas con discapacidade con discriminación no acceso aos servizos sanitariosDesigualdade de acceso entre persoas ricas e pobresDesigualdade entre países ricos e países pobresDiscriminación a persoas sin papeles, aos que se lle nega o acceso aos servizos sanitariosReflexiónNon nos parece xusto que as persoas con discapacidade por enriba das limitacións que poidan ter sexan discriminadas no acceso á saúde.Ainda por enriba de que as persoas teñen que sair dos seus países por guerras, ou porque non hai traballo, non é xusto que non teñan servizos médicos. É todo polo diñeiro. O diñeiro controla o mundo.Non nos parece xusto que os pobres non poidan ter acceso porque a saúde é algo moi importante. Precisamos equidade no mundo enteiro, é dicir, todos deberiamos ter os mesmos dereitos independemente dos cartos que teñamos ou da nosa cor de pel.

4ºa ep REFLEXIÓN

Na nosa busca a través da rede, atopamos unha serie de vulneracións que durante a pandemia se cometeron con respecto á saúdede diferentes grupos de persoas.Tal e como puidemos descubrir, as vacinas chegarán antes aos países ricos que aos pobres e iso levará a moita xente sen recursosa morrer polo coronavirus.Ademais, isto fará que o virus no mundo siga existindo e poderá volver a afectar aos países ricos máisadiante. Polo tanto, non é unha solución boa para ninguén. As vacinas deberían chegar a todo o mundo.Por outra banda, os nenos e nenas menores de 5 anos, tal e como di a OMS (Organización Mundial da Saúde), precisan faceractividade física e, sen embargo, tiveron que estar parados na súa casa durante o confinamento. Isto puido dificultar o seudesenvolvemento, clave para a súa saúde.E non só iso, senón que moita xente poñía aos nenos todo o día diante das pantallas edebería terse controlado.Finalmente, os dereitos das persoas que xa vivían en malas circunstancias, como os temporeiros, volvéronse aínda peor durantea pandemia. A maiores das perdas de emprego, as condicións de traballo volvéronse peores. Vivindo todos xuntos en pequenosespazos o virus pode expandirse máis facilmente entre eles.Por todo isto, pensamos que debería poñerse máis esforzos en coidar a saúde de todos.

5ºa ep REFLEXIÓN

5ºb epREFLEXIÓN

6ºa ep REFLEXIÓN

O dereito a saúde é un dereito recoñecido no art.43 da nosa Constitución: “Todas as persoas teñen dereito a unha atención sanitaria de calidade e en condicións de igualdade”.No noso pais temos unha sanidade publica gratuíta e son as CCAA as encargadas de xestionala.Das diferentes noticias que atopamos, seleccionamos dúas onde existe unha vulneración do dereito a saúde mental, liña de investigación da nosa aula; nelas queda patente esta vulneración na asistencia sanitaria recibida por estes tipos de enfermos, derivada das restricións pola pandemia do COVID-19 afectándolles negativamente, agravando as súas enfermidades. Prácticas como o atar aos pacientes, o abuso de medicamentos ou o uso de descargas eléctricas constitúen unha vulneración deste dereito.Nas outras tres noticias tamén se observa unha vulneración do dereito a saúde, quedando máis patentes sobre colectivos máis vulnerables, coma no caso das mulleres e nenas, e así queda patente no artigo de Amnistia Internacional. Os poderes públicos deben tomar conciencia destas vulneración e adoitar as medidas precisas para a protección da saúde de todos os cidadáns e das persoas que nos protexen, establecendo leis que así o garantiren. Recordando que todas estas leis son iguais para todos indiferentemente da posición que se obstente na sociedade, raza, sexo...Vivimos nunha sociedade avanzada e debemos polo tanto, non retroceder, senón avanzar e loitar porque non se vulnere o noso dereito a saúde, denunciando as situacións que cremos inxustas.Todo o que estamos a vivir debe servirnos de aprendizaxe para que non volva a ocorrer: que todas as persoas poidan acceder a unha sanidade, que dispoñan de vacinas e que conten con todas as medidas de protección necesarias para velar pola súa saúde e a dos demais.

6ºb ep REFLEXIÓN

GRAZAS

FANTÁSTICO TRABALLOSEGUIMOS!