Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Dubtes i consultes: a8061038@xtec.cat

VILANOVA DEL VALLÈS

L'institut el fem entre tots

INSTITUT

INSTAL·LACIONS

EXPERIÈNCIES DE L'ALUMNAT

US PRESENTEM

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

Organització

Cooperació centre/famílies

Implementem..

Objectius

QUÈ SOM?

Centre educatiu públic d'ensenyament secundarilínies ESO: 3 a 1r, 3 a 2n, 3 a 3r i 4 a 4rtlínies Batxillerat: 2 a 1r i 2 a 2n

Objectius

Adquisició d'hàbits de treball que permetin aprendre a aprendreAssoliment dels aprenentatges i competències de les diferents àrees de coneixement

Laboratori del centre

 • Classes magistrals,
 • Grups cooperatius,
 • Projectes interdiscplinaris, ...

METODOLOGIA PEDAGÒGICA diversa:

 • Llibres de text i llicències digitals.
 • Digitalització cultural: Moodle, Classroom, ...
 • Treball de camp: hort, jaciment arqueològic, laboratoris, ...

Metodologia

Combinació de les EINES:

 • COAE: Organització d'actes no acadèmics
 • Coral: Trobada de Secundària
 • Taller de Matemàtiques: Cangur
 • Exporecerca i vespres científics
 • Servei Comunitari
 • El bosc (1r d'ESO)
 • L'edat mitjana (2n d'ESO)
 • L'hort (Grup Hèrcules de 3r d'ESO)
 • Amor a primera lletra (3r d'ESO)
 • Arqueologia 3.0 (diverses matèries i grups)
 • Formació en empreses (Grup Hèrcules de 4t d'ESO i Estada d'empresa de 1r de batxillerat)
 • Pla lector (Espai llibre)
 • Orientació acadèmica i professional
 • GEP
 • Comissió de convivència
 • Mediació: formació d'alumnat i intervanció per resoldre conflictes

Metodologia

 • PIM a 1r i 2n d'ESO.
 • Projecte singular Hèrcules a 3r i 4t d'ESO.
 • Plans de suport individualitzats
 • Contractes pedagògics
 • Aplicació dels protocols de dislèxia, TDAH, TEA; establerts pel Departament d'Educació

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT:

Metodologia

 • Carta de compromís
 • Reunions generals i entrevistes individuals
 • Correu electrònic i/o app: circulars informatives, control assistència i d'incidències

Centre/famílies

Cooperació

 • 6 classes de 55 minuts
 • 30 minuts d'Espai llibre

un de 25 minuts de 9:50 a 10:15 i un de 10 minuts de 12:35 a 12:45

 • Dos descansos:

HORARI: de 8:00 a 14:35, amb

Organització

de l'alumnat

Experiències

Instal·lacions

Consultes en directe a08061038@xtec.cat

Consultes i preguntes freqüents FAQS

FAQS

www.institutvilanova.cat

¡Gràcies!