Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

INSTITUT

L'institut el fem entre tots

VILANOVA DEL VALLÈS

Dubtes i consultes: portesobertes@institutvilanova.cat

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

US PRESENTEM

EXPERIÈNCIES DE L'ALUMNAT

INSTAL·LACIONS

Centre educatiu públic d'ensenyament secundarilínies ESO: 4 a 1r, 5 a 2n, 6 a 3r i 5 a 4rtlínies Batxillerat: 2 a 1r i 2 a 2n

QUÈ SOM?

Objectius

Implementem..

Cooperació centre/famílies

Organització

Adquisició d'hàbits de treball que permetin aprendre a aprendreAssoliment dels aprenentatges i competències de les diferents àrees de coneixement

Objectius

Combinació de les EINES:

Metodologia

Llibres de text i llicències digitals.Digitalització cultural: Moodle, Classroom, ...Treball de camp: hort, jaciment arqueològic, laboratoris, ...

METODOLOGIA PEDAGÒGICA diversa:

Classes magistrals,Grups cooperatius,Projectes interdiscplinaris, ...

Laboratori del centre

Metodologia

Amor a primera lletra (3r d'ESO)Arqueologia 3.0 (diverses matèries i grups) Formació en empreses (Grup Hèrcules de 4t d'ESO i Estada d'empresa de 1r de batxillerat) Pla lector (Espai llibre) Orientació acadèmica i professional GEP Comissió de convivència Mediació: formació d'alumnat i intervanció per resoldre conflictes

COAE: Organització d'actes no acadèmicsCoral: Trobada de SecundàriaTaller de Matemàtiques: CangurExporecerca i vespres científicsServei ComunitariEl bosc (1r d'ESO) L'edat mitjana (2n d'ESO) L'hort (Grup Hèrcules de 3r d'ESO)

Metodologia

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT:

PIM a 1r i 2n d'ESO.Projecte singular Hèrcules a 3r i 4t d'ESO.Plans de suport individualitzatsContractes pedagògicsAplicació dels protocols de dislèxia, TDAH, TEA; establerts pel Departament d'Educació

Cooperació

Centre/famílies

Carta de compromísReunions generals i entrevistes individualsCorreu electrònic i/o app: circulars informatives, control assistència i d'incidències

Organització

HORARI: de 8:00 a 14:35, amb

Dos descansos:

un de 25 minuts de 9:50 a 10:15 iun de 10 minuts de 12:35 a 12:45

6 classes de 55 minuts30 minuts d'Espai llibre

Experiències

de l'alumnat

Instal·lacions

¡Gràcies!

www.institutvilanova.cat