Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

:) ואולי גם לסובב את המכשיר

?בכל זאת בטלפון

כדאי להגדיל את המסך

! רגע לפני שמתחילים... מומלץ לפתוח במחשב

*

*

*

17:30

הקישורים יעבדו רק בערב 7.2.22

פתיחת הערב וסרטון דבר המנהלת

17:40

סיור וירטואלי במסלולי בית הספר היחודיים

18:00

מפגשי - בחירת 3 מושבים מתוך 10

מושב ראשון

מושב שני

מושב שלישי

18:00

18:20

18:40

לחצו לרשימת המושבים

1

3

2

כל משפחה יכולה לבחור להצטרף ל - 3 מושבי זום קצרים

לא תתאפשר כניסה באיחור למושבים


חדר יועצות - במבט אישי

חדר מורים, מחנכים, מנהלות

מושב הסבר כיתת מצויינות טכניונית

חדר שילוב וחנ"מ - סל אישי

מסלול אדם טבע וסביבה

מסלול מדעי - טכנולוגי IOT

מסלול מנהיגות מקומית

מסלול אומנויות

מסלול ספורט, גוף ונפש

מסלול תקשורת וחברה

:) ואולי גם לסובב את המכשיר

בכל זאת בטלפון? כדאי להגדיל את המסך

! רגע לפני שמתחילים... מומלץ לפתוח במחשב

דבר המנהלת

סיור וירטואלי במסלולים

מרחבי בחירה תשפ"ג

מנהיגות מקומית

רישום לאסיפת הורים

תקשורת וחברה

ספורט גוף ונפש

אומנויות

IOT מדעי טכנולוגיה

אדם טבע וסביבה

05

01

03

07

02

06

04

!לחצו על הדגל של כל מרחב

?מתעניינים בכיתת המצויינות
לחצו כאן

לאחר הסיור יש לעבור לשקופית הבאה - מפגשי הזום מתחילים בשעה 18:00

מושב שני 18:20

מושב שלישי 18:40

מושב ראשון 18:00

IOT מדעי טכנולוגי

ספורט גוף ונפש

אומנויות

מנהיגות מקומית

אדם טבע וסביבה

תקשורת וחברה

כיתת מצויינות טכניון

חדר יועצות

שילוב, חנ"מ וסל אישי

מורים
ומחנכים

כניסה למפגשי זום

מענים
מסלולים

!נשמח לראותכם

... ערב טוב