Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

sekty

Prezentacja

INDEX

definicja

>

polska

>

cechy sekty

>

werbowanie

>

MAPA

>

VIDEO ii

>

VIDEO III

>

POMOC

>

klasyfikacja

>

Definicja sekty

01

Sekta – pierwotnie grupa społeczna powstała na skutek rozłamu wśród wyznawców jakiejś ideologii lub grupa kultowa powołana po doświadczeniu religijnym jej założyciela. Współcześni socjologowie religii wypracowali równoznaczne a neutralne określenie- nowy ruch religijny.

Problem sekt w Polsce to problem niezwykle złożony przede wszystkim dlatego, że w naszym ustawodawstwie samo pojęcie „sekta” nie funkcjonuje. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji odmawia czasem rejestracji niektórym związkom wyznaniowym, jeśli zagrażają one bezpieczeństwu publicznemu bądź podstawowym prawom i wolnościom obywateli, jednak trzeba wziąć pod uwagę, że nie wszystkie grupy religijne podejmują kroki, żeby się zarejestrować, chociaż aktywnie pozyskują nowych członków.

Sekty w Polsce

+INFO

+INFO

+INFO

+INFO

Według szacunków, w Polsce działa obecnie 300 grup o takim charakterze. Najwięcej powstało ich w okresie schyłkowego komunizmu i pierwszych lat wolności – w okresie 1987-1996.

Świadkowie Jehowy

Bractwo Zakonne Himavanti

Niebo

Christianie

Świadkowie Jehowy – wywodzą się z chrześcijaństwa, ale ze względu m.in. na odrzucenie dogmatu o Trójcy Świętej, oryginalny przekład Pisma Świętego oraz używanie imienia Jehowa jako imienia Boga, nie są uznawani przez pozostałe Kościoły chrześcijańskie w tym przez Kościół katolicki. Najwięcej jednak kontrowersji budzi utożsamienie przez nich starotestamentowego zakazu spożywania krwi zwierzęcejz transfuzją krwi ludzkiej. W tym kontekście spotykają się z krytyką większości społeczeństwa. Na ich negatywny wizerunek ma też wpływ niewątpliwie praktyka chodzenia po domach w celu nauczania i nawracania. Świadkowie Jehowy są jednak zarejestrowanym związkiem wyznaniowym w Polsce i – co więcej – trzecim pod względem liczby wiernych związkiem wyznaniowym w Polsce (ok. 130 tys. członków). Odnotowują też najwięcej konwertytów.

Bractwo Zakonne Himavanti – zostało założone w Polsce w 1983 r. Nawiązuje do tradycji hinduistycznej, propagując kult boga Śiwy oraz jego małżonki Parvati. Swoje praktyki religijne opiera na tantrze i jodze. Kontrowersje budzi przede wszystkim osoba samego założyciela Bractwa – Ryszarda Matuszewskiego, który został skazany przez sąd za pogróżki pod adresem przeora Jasnej Góry. Był także oskarżany o prześladowania byłych członków Bractwa, a nawet przygotowywanie zamachu na papieża Jana Pawła II. Działalność Bractwa budzi wiele zastrzeżeń, dlatego nigdy nie doszło do jego rejestracji przez MSWiA. Powszechnie określane jest jako sekta o charakterze destrukcyjnym. Łączna liczba świeckich i zakonnych członków Bractwa szacowana jest na ok. 22 tysięcy osób. Nie działa poza granicami kraju.

Niebo. Jej „wyznawcy” żyli w praktycznie całkowitej izolacji od świata. Byli ubezwłasnowolnieni przez guru, Bogdana Kacmajora, który nie pozwalał im nawet na korzystanie z opieki medycznej i posyłanie dzieci do szkół. Ingerencja w życie osobiste była posunięta tak daleko, że mistrz przydzielał także członkom sekty mężów i żony oraz decydował o ich życiu seksualnym.

Sekta Christianie. Wiadomo jedynie, że działa ona głównie w największych polskich miastach. Naczelną prawdą Christian jest przykazanie: „Kto opuści matkę i ojca swego, będzie podwójnie wynagrodzony”. Grupa ma wybitnie antyspołeczny charakter. W swych działaniach często posuwa się także do działań przestępczych – uprowadzeń małoletnich.

U Christian obowiązuje wspólnota dóbr. Sekta wymaga od członków oddania na swoją rzecz całego posiadanego majątku – łącznie z mieszkaniem.

Cechy sekty

1.Silnie rozwinięta struktura władzy-przewodzi jej charyzmatyczny przywódca.
Kontroluje zachowania uczestników, która sięga sfery życia rodzinnego, prywatnego oraz głęboko osobistego.

2.Członkowie zmieniają radykalnie styl życia
Takie osoby potrafią nawet rzucić szkołę, pracę, urywać kontakt z rodziną.

3.Znaczna rozbieżność między celami realizowanymi a deklarowanymi
Cele realizowane nie są otwarcie przedstawiane, informacje pochodzą od byłych członków.

4.Ukrywanie faktycznych norm grupowych
Nowicjusz ma przedstawiony szereg norm akceptowalnych dopiero, gdy uzależnia się od grupy jego normy ulegają zmianie, rosną wobec niego wymagania.

Podział sekt

-wschodnie - nawiązują do religii Dalekiego Wschodu głównie buddyzm i hinduizm;
-islamskie - sięgają tradycji muzułmańskich;
-neopogańskie - nawiązują do ruchów prasłowiańskich;
-ekologiczne - idea głębokiej ekologii, o charakterze panteistycznym,;
-neodeistyczne - nawiązują do zasad siedemnastowiecznego deizmu;
-indywidualne objawienia - poprzez objawienia przywódcy tworzą grupę oraz wykonują polecenia swojego guru;
-czciciele UFO - wierzą w pozaziemskie cywilizację, często istnienie Ziemi i ludzkości zawdzięczają przybyszom z kosmosu;
-teozoficzne, okultystyczne, różokrzyżowców - ezoteryka, alchemia, magia;
-satanistyczne - kult siły, bunt przeciwko chrześcijaństwu, wiara w szatana, zło;
-ruchy ukrytego potencjału ludzkiego, uzdrawiania i ruchy paranaukowe - medycyna niekonwencjonalna, reiki, psychologia transpersonalna, parapsychologia;
- ruchy o charakterze mieszanym.

-psychoanalityczne lub pseudoanalityczne - poprzez psychologię, psychoanalizę oraz techniki parapsychologiczne chcą wyzwolić podświadomość;
- terapeutyczne - oferują terapię rzucanie nałogów, na pamięć, odmładzanie, wyleczenie chorób;
-ekonomiczne - techniki manipulacyjne w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
-edukacyjne - prowadzą szkoły, kursy wprowadzając własne metody nauczania;
- polityczne - prowadzą działalność polityczną w celu osiągnięcia wpływów na sytuację państwa;
- alternatywne - proponują życie i zasady zupełnie różne od powszechnego;
-uzdrowicielskie - metody leczenia dalekie od naukowych.

RELIGIJNE

POZARELIGIJNE

werbowanie

do sekty

Mapa

WYSTĘPOWANIA
najgroźniejszych sekt na świecie

Sekta Brama Niebios-San Diego USA

Świątynia Ludu Uczniów Chrystusa-USA

Kościół Boga Wszechmogącego-Chiny

Ruch na rzecz Przywrócenia Dziesięciu Przykazań Bożych-Uganda.

Sannjasini-USA.

Aum Shinrikyō („Najwyższa Prawda”)-Tokio

Sekta poświęcenia człowieka Matamoros-Meksyk

Zakon Świątyni Słońca-działał także we Francji i Szwajcarii

Rodzina Mansona-USA

VIDEO II

Świadkowie Jehowy

jeżeli podejrzewasz

ŻE BLISKA TOBIE OSOBA ZACZĘŁA "WCHODZIĆ" DO SEKTY POWIEDZ O TYM OSOBIE DOROSŁEJ ,
MOŻESZ TEŻ WEJŚĆ W PONIŻSZY LINK

SKORZYSTAJ

TAM ZNAJDZIESZ
POMOC

DZIEKUJĘ
ZA UWAGĘ!