Want to make creations as awesome as this one?

wybór linków do materiałów edukacyjnych

More creations to inspire you

Transcript

Scenariusze lekcji

Fragment wiersza "Ocalony"

Szukam nauczyciela i mistrzaniech przywróci mi wzrok słuch i mowęniech jeszcze raz nazwie rzeczy i pojęcianiech oddzieli światło od ciemności.

O Różewiczu i jego twórczościPo wojnie nad Polską przeszła kometa poezji. Głową komety był Różewicz, reszta to ogon.(Stanisław Grochowiak)***Przeczytałem Wybór Pana i jeszcze raz doświadczalnie stwierdzam, że spośród poetów, którzy wystąpili po wojnie, ostanie się tylko poezja Różewicza. Pan jeden jedyny wyraził w liryce dramat swojego pokolenia.(Julian Przyboś, list do T. Różewicza z 7.IV.1954)***Nie mogę sobie nawet wyobrazić, jak wyglądałaby powojenna poezja polska bez wierszy Tadeusza Różewicza. Wszyscy mu coś zawdzięczamy, choć nie każdy z nas potrafi się do tego przyznać.(Wisława Szymborska, Poeci o Różewiczu..., „Śląsk” 1996, nr 10)***Jego poezja [...] towarzyszy moim rozmyślaniom o powołaniu poety, który, choćby się przeciwko temu bronił,będzie zawsze.(Czesław Miłosz, Różewicz w roku 1996, „Tygodnik Powszechny” 1996, nr 42)***Drogi Panie Tadeuszu![...] Na cześć Pańską napisałem krótki poemat epiczny, który przytaczam:JubilatRóżewicz przyszedł do mnie.Miał jedną nogawkę spodniWybitnie dłuższą.Okazało się, że miał w niejDwie nagrody literackiei złoty medal.Oby druga nogawkazrównała się z pierwszą!koniec[...](Leopold Staff, list z sierpnia 1955)