Want to make creations as awesome as this one?

Prezentacja o mydle, przeznaczona dla dzieci i młodzieży z zakresu chemii. Zawiera film edukacyjny wyjaśniający mechanizm usuwania brudu oraz proste doświadczenia do samodzielnego wykonania. Dodatkowy quiz pozwoli sprawdzić wiedzę przedstawioną w filmie.

Transcript

Mydłow walceo czystość

Częste mycie skraca życie?

To teoria z XIV w. Europy.Szerzyło się tam wtedy wiele chorób zakaźnych.Dziś wiemy, że mydło jest substancją, która pozwala nam walczyć z groźnymi mikroorganizmami.

Otrzymywanie mydeł

reakcja zobojętnianiareakcja zmydlania(metoda stosowana na skalę przemysłową)

Chcesz wiedzieć więcej? Kliknij w znak zapytania!

Reakcja zobojętniania

Reakcja zmydlania

Reakcja zmydlania

Ile mydła zużywa statystyczny Polak?

W 2018 r. do konsumpcji trafiło w Polsce 674 tys. ton mydła, detergentów i preparatów do prania.

Przeciętny Polak zużywa więc 17,5 kilogramamydła i detergentów rocznie.

Jak działa mydło?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Obejrzyj film i rozwiąż Quiz

1. Czym są mydła:

Substancje, które trzeba podgrzać, aby pieniły się w wodzie.

A

B

C

Substancje, które powstają przez dodanie do tłuszczu wodorotlenku i ogrzanie mieszaniny.

Substancje, które powstają przez dodanie do tłuszczu metalu.

Dobrze!

Źle

Mydła to substancje, które powstająprzez dodanie do tłuszczu wodorotlenkui ogrzanie mieszaniny.

2. Mydło sodowe to:

Sodium Palmate Potassium Cocoate Sodium Chloride

A

B

C

Dobrze!

Źle

Mydło sodowe to:Sodium Palmate.

3. Jaki charakter ma woda:

Niepolarny Polarny

A

B

Dobrze!

Źle

Woda ma charakter polarny.

4. Zasada dotycząca rozpuszczalności „Similia similibus solvuntur” oznacza:

Woda rozpuszcza wszystko.Podobne rozpuszcza się w podobnym.Olej rozpuszcza się w wodzie.

A

B

C

Dobrze!

Źle

"Similia similibus solvuntur" oznacza"Podobne rozpuszcza się w podobnym".

5. Benzyna rozpuści substancjeo charakterze:

PolarnymNiepolarnym

A

B

Dobrze!

Źle

Benzna jest rozpuszczalnikiem niepolarnym więc będą się w niej rozpuszczały substancje o charakterze niepolarnym. Zgodnie z zasadą " Podobne rozpuszcza się w podobnym".

6. Hydrofilowa główkacząsteczki mydła:

„Boi się wody” „ Lubi wodę”

A

B

Dobrze!

Źle

Hydorfilowa główka cząsteczki wody "Lubi wodę”."Hydros" w języku greckim oznacza wodę a "philia" - umiłowanie.

7. Brud to mieszanina:

Sadzy i pary wodnej z powietrza. Jednorodna. Potu, kurzu, białek, tłuszczów i innych zanieczyszczeń.

A

B

C

Dobrze!

Źle

Brud to mieszanina: potu, kurzu, białek, tłuszczów i innych zanieczyszczeń.

Dziękujemy!