Want to make creations as awesome as this one?

wirtualny escape room

Transcript

dalej

Wirtualny escape room "Na tropie psychopatycznego seryjnego mordercy"

(c) Wojciech Glac

Jeżeli chciałbym wyrazić swoją opinię napisz na wojciech.glac@ug.edu.pl


Wojciech Glac | wojciechglac.com | eduplus.com.pl


Niniejszy escape room powstał specjalnie dla uczestników wykładu on-line pt. Co się kryje w mózgu psychopaty, który miałem przyjemność poprowadzić w ramach wydarzenia organizowanego przez Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Warszawskiego.

Warto zrobić sobie kawę, rozwiązanie tej sprawy może zająć trochę czasu :)

Przyda się również kartka i coś do pisania.

Powodzenia!

Pod taką ikonką będziesz mógł(a) znaleźć w dalszej części podpowiedzi jak rozwiązać sprawę.

Aby wpaść na trop psychopatycznego mordercy niezbędna jest wiedza na temat jego mózgu. Zobacz co kryje się w mózgu psychopaty:


dalej

Wirtualny escape room "Na tropie psychopatycznego seryjnego mordercy"

(c) Wojciech Glac

Jeżeli chciałbym wyrazić swoją opinię napisz na wojciech.glac@ug.edu.pl


Wojciech Glac | wojciechglac.com | eduplus.com.pl


Niniejszy escape room powstał specjalnie dla uczestników wykładu on-line pt. Co się kryje w mózgu psychopaty, który miałem przyjemność poprowadzić w ramach wydarzenia organizowanego przez Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Warszawskiego.

Warto zrobić sobie kawę, rozwiązanie tej sprawy może zająć trochę czasu :)

Powodzenia!

Aby wpaść na trop psychopatycznego mordercy niezbędna jest wiedza na temat jego mózgu. Zobacz co kryje się w mózgu psychopaty:


powrót

Zapis na kartce znalezionej przy ofierze:


podwzgórze odpowiedzialne jest za reakcję stresową, wydziela czynniki uwalniające hormony stresowe i może wykazywać mniejszą aktywność u psychopatów z powodu niższej detekcji konfliktu

Zapis na kartce znalezionej przy ofierze:


psychopaci charakteryzują się proporcjonalnym do zaburzenia deficytem empatii

Zapis na kartce znalezionej przy ofierze:


psychopaci charakteryzują się niższym poziomem lęku

Zapis na kartce znalezionej przy ofierze:


zakręt obręczy to część kory, której aktywność wzrasta w sytuacji konfliktowej, np. kiedy w procesie decyzyjnym pojawia się sprzeczność na linii: własne potrzeby - potrzeby innych

Zapis na kartce znalezionej przy ofierze:


zakręt obręczy pełni funkcję detektora błędu, zarówno wtedy kiedy ktoś ponosi porażkę, jak i wtedy kiedy ją przewiduje

Zapis na kartce znalezionej przy ofierze:


niższy poziom empatii może wynikać z obniżonej aktywności kory wyspy

Zapis na kartce znalezionej przy ofierze:


niski poziom lęku może być wynikiem obniżenia reaktywności ciała migdałowatego

Zapis na kartce znalezionej przy ofierze:


boczna kora przedczołowa odpowiedzialna jest za racjonalną analizę sytuacji, planowanie oraz kontrolę nad emocjami i zachowaniem

Zapis na kartce znalezionej przy ofierze:


ciało migdałowate jest współodpowiedzialne za detekcję emocji drugiego człowieka na podstawie jego mimiki i innych bodźców

Zapis na kartce znalezionej przy ofierze:


wysoka impulsywność może być spowodowana wysokim poziomem noradrenaliny, która przyspiesza reakcje, niskim poziomem serotoniny, która kontroluje emocje oraz niską aktywnością kory przedczołowej, która odpowiedzialna jest za kontrolę emocji i zachowania

Zapis na kartce znalezionej przy ofierze:


psychopaci charakteryzują się ponadprzeciętną inteligencją

Zapis na kartce znalezionej przy ofierze:


hipokamp odpowiedzialny jest za generowanie podstawowych emocji, takich jak strach czy agresja

Zapis na kartce znalezionej przy ofierze:


wszyscy psychopaci posiadają obniżony poziom serotoniny w mózgowiu, co skutkuje obniżeniem zdolności intelektualnych

Zapis na kartce znalezionej przy ofierze:


za procesy pamięciowe odpowiedzialny jest hipokamp

Zapis na kartce znalezionej przy ofierze:


mózg to jedno, a psychika to drugie - procesy psychiczne nie są odzwierciedleniem specyficznej aktywności mózgu

Zapis na kartce znalezionej przy ofierze:


wszyscy psychopaci charakteryzują się podwyższoną agresywnością, która przejawia się w poszukiwaniu okazji do fizycznych ataków na słabsze od siebie ofiary

Zapis na kartce znalezionej przy ofierze:


wszyscy psychopaci charakteryzują się wysoką impulsywnością

prawda krętymi miasta wiedzie ulicami

kim jestem za dnia, kim bywam nocami

lecz i kłamstwa otoczki prawdy bywają

do majątku sekretów dostęp skrywają

Wirtualny escape room "Na tropie psychopatycznego seryjnego mordercy"

(c) Wojciech Glac

Jeżeli chciałbym wyrazić swoją opinię napisz na wojciech.glac@ug.edu.pl


Wojciech Glac | wojciechglac.com | eduplus.com.pl


Niniejszy escape room powstał specjalnie dla uczestników wykładu on-line pt. Co się kryje w mózgu psychopaty, który miałem przyjemność poprowadzić w ramach wydarzenia organizowanego przez Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Warszawskiego.

Uwaga! Poniżej zamieszczone zostały podpowiedzi - jeśli chcesz samodzielnie rozwiązać sprawę, lepiej ich nie czytaj!Wewnątrz zwitka papieru znajduje się wskazówka, wedle której aby odkryć tożsamość psychopaty należy poszukać prawdziwych informacji wśród znalezionych przy zwłokach na terenie miasta (mapka). Zaznaczając liniami (w wyobraźni lub na kartce) te ulice, na których znajdują się zwłoki, przy których znaleziono kartki z prawdziwi tezami i łącząc te linie odkryjesz liczbę, którą użyj, by w kalendarzu (odpowiednia data) odczytać imię i nazwisko psychopaty (ta informacja będzie przydatna w kolejnym etapie).

Z drugiej strony informacja na zwitku wskazuje, że fałsz otacza czasem prawdę. To wskazówka, aby zaznaczać również te ulice, na których znaleziono zwłoki z karteczkami zawierającymi tezy nieprawdziwe. Jeden z kwartałów, który otoczony będzie takimi fałszywymi tezami z każdej strony, wskaże liczby, które stanowią kod do otwarcia sejfu. Liczby należy odczytywać zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

powrót

dalej

Wirtualny escape room "Na tropie psychopatycznego seryjnego mordercy"

(c) Wojciech Glac

Jeżeli chciałbym wyrazić swoją opinię napisz na wojciech.glac@ug.edu.pl


Wojciech Glac | wojciechglac.com | eduplus.com.pl


Niniejszy escape room powstał specjalnie dla uczestników wykładu on-line pt. Co się kryje w mózgu psychopaty, który miałem przyjemność poprowadzić w ramach wydarzenia organizowanego przez Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Warszawskiego.

prawda krętymi miasta wiedzie ulicami

kim jestem za dnia, kim bywam nocami

lecz i kłamstwa otoczki prawdy bywają

do majątku sekretów dostęp skrywają

Zapis na kartce znalezionej przy ofierze:


podwzgórze odpowiedzialne jest za reakcję stresową, wydziela czynniki uwalniające hormony stresowe i może wykazywać mniejszą aktywność u psychopatów z powodu niższej detekcji konfliktu

Zapis na kartce znalezionej przy ofierze:


psychopaci charakteryzują się proporcjonalnym do zaburzenia deficytem empatii

Zapis na kartce znalezionej przy ofierze:


psychopaci charakteryzują się niższym poziomem lęku

Zapis na kartce znalezionej przy ofierze:


zakręt obręczy to część kory, której aktywność wzrasta w sytuacji konfliktowej, np. kiedy w procesie decyzyjnym pojawia się sprzeczność na linii: własne potrzeby - potrzeby innych

Zapis na kartce znalezionej przy ofierze:


zakręt obręczy pełni funkcję detektora błędu, zarówno wtedy kiedy ktoś ponosi porażkę, jak i wtedy kiedy ją przewiduje

Zapis na kartce znalezionej przy ofierze:


niższy poziom empatii może wynikać z obniżonej aktywności kory wyspy

Zapis na kartce znalezionej przy ofierze:


niski poziom lęku może być wynikiem obniżenia reaktywności ciała migdałowatego

Zapis na kartce znalezionej przy ofierze:


boczna kora przedczołowa odpowiedzialna jest za racjonalną analizę sytuacji, planowanie oraz kontrolę nad emocjami i zachowaniem

Zapis na kartce znalezionej przy ofierze:


ciało migdałowate jest współodpowiedzialne za detekcję emocji drugiego człowieka na podstawie jego mimiki i innych bodźców

Zapis na kartce znalezionej przy ofierze:


wysoka impulsywność może być spowodowana wysokim poziomem noradrenaliny, która przyspiesza reakcje, niskim poziomem serotoniny, która kontroluje emocje oraz niską aktywnością kory przedczołowej, która odpowiedzialna jest za kontrolę emocji i zachowania

Zapis na kartce znalezionej przy ofierze:


psychopaci charakteryzują się ponadprzeciętną inteligencją

Zapis na kartce znalezionej przy ofierze:


hipokamp odpowiedzialny jest za generowanie podstawowych emocji, takich jak strach czy agresja

Zapis na kartce znalezionej przy ofierze:


wszyscy psychopaci posiadają obniżony poziom serotoniny w mózgowiu, co skutkuje obniżeniem zdolności intelektualnych

Zapis na kartce znalezionej przy ofierze:


za procesy pamięciowe odpowiedzialny jest hipokamp

Zapis na kartce znalezionej przy ofierze:


mózg to jedno, a psychika to drugie - procesy psychiczne nie są odzwierciedleniem specyficznej aktywności mózgu

Zapis na kartce znalezionej przy ofierze:


wszyscy psychopaci charakteryzują się podwyższoną agresywnością, która przejawia się w poszukiwaniu okazji do fizycznych ataków na słabsze od siebie ofiary

Zapis na kartce znalezionej przy ofierze:


wszyscy psychopaci charakteryzują się wysoką impulsywnością

Uwaga! Poniżej zamieszczone zostały podpowiedzi - jeśli chcesz samodzielnie rozwiązać sprawę, lepiej ich nie czytaj!Wewnątrz zwitka papieru znajduje się wskazówka, wedle której aby odkryć tożsamość psychopaty należy poszukać prawdziwych informacji wśród znalezionych przy zwłokach na terenie miasta (mapka). Zaznaczając liniami (w wyobraźni lub na kartce) te ulice, na których znajdują się zwłoki, przy których znaleziono kartki z prawdziwi tezami i łącząc te linie odkryjesz liczbę, którą użyj, by w kalendarzu (odpowiednia data) odczytać imię i nazwisko psychopaty (ta informacja będzie przydatna w kolejnym etapie).

Z drugiej strony informacja na zwitku wskazuje, że fałsz otacza czasem prawdę. To wskazówka, aby zaznaczać również te ulice, na których znaleziono zwłoki z karteczkami zawierającymi tezy nieprawdziwe. Jeden z kwartałów, który otoczony będzie takimi fałszywymi tezami z każdej strony, wskaże liczby, które stanowią kod do otwarcia sejfu. Liczby należy odczytywać zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

IDŹ w teren

powrót

Wirtualny escape room "Na tropie psychopatycznego seryjnego mordercy"

(c) Wojciech Glac

Jeżeli chciałbym wyrazić swoją opinię napisz na wojciech.glac@ug.edu.pl


Wojciech Glac | wojciechglac.com | eduplus.com.pl


Niniejszy escape room powstał specjalnie dla uczestników wykładu on-line pt. Co się kryje w mózgu psychopaty, który miałem przyjemność poprowadzić w ramach wydarzenia organizowanego przez Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Warszawskiego.

Uwaga! Poniżej zamieszczone zostały podpowiedzi - jeśli chcesz samodzielnie rozwiązać sprawę, lepiej ich nie czytaj!Jeżeli znasz tożsamość psychopaty, teraz przyszło Ci odczytać z jego mózgu informację na temat kodu do rozbrojenia ładunków wybuchowych (informacja, że kod ten znajduje się w jego głowie znalazła się w liście). W pierwszej kolejności musisz mieć pewność, o który mózg chodzi. Można zrobić to na podstawie informacji zawartych na kartkach, które są charakterystyką postaci.

IDŹ w teren

powrót

Wirtualny escape room "Na tropie psychopatycznego seryjnego mordercy"

(c) Wojciech Glac

Jeżeli chciałbym wyrazić swoją opinię napisz na wojciech.glac@ug.edu.pl


Wojciech Glac | wojciechglac.com | eduplus.com.pl


Niniejszy escape room powstał specjalnie dla uczestników wykładu on-line pt. Co się kryje w mózgu psychopaty, który miałem przyjemność poprowadzić w ramach wydarzenia organizowanego przez Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Warszawskiego.

Uwaga! Poniżej zamieszczone zostały podpowiedzi - jeśli chcesz samodzielnie rozwiązać sprawę, lepiej ich nie czytaj!Jeżeli znasz tożsamość psychopaty, teraz przyszło Ci odczytać z jego mózgu informację na temat kodu do rozbrojenia ładunków wybuchowych (informacja, że kod ten znajduje się w jego głowie znalazła się w liście). W pierwszej kolejności musisz mieć pewność, o który mózg chodzi. Można zrobić to na podstawie informacji zawartych na kartkach, które są charakterystyką postaci.

powrót

Wirtualny escape room "Na tropie psychopatycznego seryjnego mordercy"

(c) Wojciech Glac

Jeżeli chciałbym wyrazić swoją opinię napisz na wojciech.glac@ug.edu.pl


Wojciech Glac | wojciechglac.com | eduplus.com.pl


Niniejszy escape room powstał specjalnie dla uczestników wykładu on-line pt. Co się kryje w mózgu psychopaty, który miałem przyjemność poprowadzić w ramach wydarzenia organizowanego przez Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Warszawskiego.

Uwaga! Poniżej zamieszczone zostały podpowiedzi - jeśli chcesz samodzielnie rozwiązać sprawę, lepiej ich nie czytaj!Jeżeli znasz tożsamość psychopaty i wiesz już, który mózg należy do niego, musisz teraz wybrać właściwe liczby, które stanowią kod do rozbrojenia ładunków. Zrobisz to na podstawie zapisku na odwrocie listu. Ta dziwna historyjka wskazuje struktury mózgu (dokładnie 5 struktur). Liczby zawarte na rycinie mózgu przy tych strukturach zgodnie z kolejnością w historyjce stanowią kod do rozbrojenia ładunków wybuchowych.


Aby nie wysadzić przetrzymywanej w powietrze, musisz wprowadzić kod we właściwym miejscu. Przeczytaj list od psychopaty - we fragmencie, w którym opisywana jest przetrzymywana jest wyraźna wskazówka o jaką strukturę chodzi - o związaną z tym co czuje ofiara i co wywołuje miejsce, w którym jest przetrzymywania. Jeśli wiesz już jaka to struktura, pozostaje Ci zlokalizować je na mapie - czyż nie przypomina ona mózgu :)

powrót

Niestety, to był błędny adres
i we wszystkich lokalizacjach doszło do eksplozji materiałów wybuchowych.

Wirtualny escape room "Na tropie psychopatycznego seryjnego mordercy"

(c) Wojciech Glac

Jeżeli chciałbym wyrazić swoją opinię napisz na wojciech.glac@ug.edu.pl


Wojciech Glac | wojciechglac.com | eduplus.com.pl


Niniejszy escape room powstał specjalnie dla uczestników wykładu on-line pt. Co się kryje w mózgu psychopaty, który miałem przyjemność poprowadzić w ramach wydarzenia organizowanego przez Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Warszawskiego.

GRATULACJE!!!
Uwięziona jest wolna, a seryjna morderczyni została ujęta!

Wirtualny escape room "Na tropie psychopatycznego seryjnego mordercy"

(c) Wojciech Glac

Jeżeli chciałbym wyrazić swoją opinię napisz na wojciech.glac@ug.edu.pl


Wojciech Glac | wojciechglac.com | eduplus.com.pl


Niniejszy escape room powstał specjalnie dla uczestników wykładu on-line pt. Co się kryje w mózgu psychopaty, który miałem przyjemność poprowadzić w ramach wydarzenia organizowanego przez Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Warszawskiego.