Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Povijesna i kulturna baština i pučki običaji gorskih krajeva Republike Hrvatske

Što je prikazano na fotografiji?

fotografija: Tatjana Orešković

Ponovimo igrom!

fotografija: Tatjana Orešković

Izrada drvenih kuća

fotografija: Tanja Resman

Izrada predmeta od drva

fotografije: HKUD Široka kula

Lička narodna nošnja

fotografije: Snežana Kranjčec

Izrada odjeće od vune

fotografije: HKUD Široka kula

Tradicijska lička kapa i torbica

dvojnice

ličke gusle

lički mijeh

dangubica

fotografije: HKUD Široka kula

Tradicijska glazbala

lički sir

naduvajni ili budl (goranski nadjev) u čabarskome kraju

Tradicijska hrana

fotografije: Tanja Resman

fotografije:Tanja Resman

Čabarski govor nematerijalna kulturna baština

Crnoluški pesniki – maškare iz Crnoga Luga, jedini zvončari iz Gorskoga kotara

Festival starina – Iz bakine škrinjice u Ravnoj Gori

Ivanjske kresnice u Delnicama

Dani ličkoga krumpira u Ogulinu

pjesnička manifestacija

Goranovo proljeće

Manifestacije i tradicijski običaji

Čuvajmo baštinu i običaje gorskih karjeva.