Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Ciencias Naturais
de EP

Os seres vivos: As plantas

Seguinte

BurbullasdePT

As plantas

Son seres vivos

Nacen, medran

Reprodúcense e morren

Nacen de sementes

Non se poden desprazar

Para medrar necesitan auga

Para medrar necesitan luz do sol.

Para medrar necesitan substancias da terra.

Son seres vivos que non se desprazan.

As flores

A maioría das plantas teñen flor nalgún momento da súa vida.

As flores nalgunhas plantas transfórmanse en froito.

Exemplos:

Petonia

Xazmín

Tamén existen plantas sen flor:

Non teñen flores en ningunha época e tampouco froito nin semente.

Exemplos:

Musgo

Fento

As plantas na natureza

Nos bosques: hai sobretodo árbores

Nos desertos: só medran algunhas herbas e arbustos porque hai pouca auga.

Nas pradarías: medran principalmente herbas.

Follas: serven para elaborar o seu alimento e para respirar

Froitos: conteñen as sementes

Raíz: permite á planta amarrarse ao chan e absorver substancias.

Flores: Transfórmanse en froitos

Talo: Sostén a planta e transporta auga e outras substancias.

As partes da planta

Pétalo: folla que posúe olores e cores vivas

Estigma: onde se deposita o polen durante a polinización

Sépalo: folla que protexe a flor que soe ser de cor verde.

Estilo: prolongación do ovario.

Ovario: contén os óvulos que se converterán en sementes.

Filamento: estrutura longa que sostén a antera.

As partes da flor

Tipos de plantas segundo o talo

Árbores

Arbustos

Herbas

Teñen un talo duro, alto e groso que se chama tronco.

Da parte alta do tronco saen as pólas.

Son máis baixos que as árbores e teñen varios troncos duros.

As pólas crecen moi preto do chan

Teñen un talo fino e flexible de cor verde.

Son as plantas máis baixiñas.

Tipos de árbores segundo a súa folla

Perenne

Caduca

Manteñen a folla durante todo o ano.

Coa chegada do frío perden a folla.

Exemplos: piñeiro, oliveira, sobreira.

Exemplos: faia, carballo, castiñeiro.

Que aprendemos?

Comprobámolo?

Emparella cada árbore co seu nome e descubre cal é a árbore máis antiga de Galicia.

Seguinte

Le message "Impossible de charger le contenu enrichi" est normal -->

Pétalo

Filamento

Sépalo

Estilo

Estigma

Ovario

Comprobamos o que aprendemos?

Le message "Impossible de charger le contenu enrichi" est normal -->

Folla

Raíz

Froito

Talo

Flor

Comprobamos o que aprendemos?

Le message "Impossible de charger le contenu enrichi" est normal -->

Clasifica

Árbore

Arbustos

Herbas

Bravo

<nombre>X</nombre> <script></script>

Página para crear tu DND
Nueva versión
ON / OFF

Esta A es la que debes reemplazar en tu actividad

VALIDER

As árbores que se lle caen as follas chámanse:

As plantas que teñen tronco son:

As plantas teñen talo, follas, e....:

As árbores que non perden a folla son:

Das flores, nalgunhas plantas, saen...:

Bravo

Completa estas afirmacións: