Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

קהילות המורים למדעי הסביבה מזמינותמורים חדשים ומורים ותיקיםלהשתתף בקהילה יצירתית, משתפת ומפרה.

אז מה מצפה לנו בקהילות סמסטר ב

בחודש פברואר נתחיל בפעילות קהילות המורים למדעי הסביבה. אנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו לקהילה נמרצת, יצירתית, משתפת ולומדת ביחד הקהילה היא בהיקף של 30 שעות ומקנה גמול עם ציון:

קישור לטופס הרשמה

ניצור ארגז כלים משותף לשיפור תהליך הלמידה וההוראה של התלמיד. נעסוק בסדנה הסביבתית – סיור וירטואלי- יצירת סיור וירטואלי חדש הכרות והתנסות עם כלים מתוקשבים לשיפור הלמידה וההוראה מהבית ״חקר בנעלי בית״ הבחינה המתוקשבת, בחינת המתכונת ובחינת הבגרות סדנה להכנת תעודת השתתפות במגמת מדעי הסביבה – משוב חזותי על שנת למידה מרחוק שינויי אקלים – איך מלמדים מהבית? הביאו את המדענים אליכם לכיתה – הכרות עם פעילות ״מדען ברשת״, אתר זווית, מכון דוידסון המאמר המדעי – ״תזונה מקיימת ובטחון תזונתי בחקלאות – מתודות וכלים ללמידה משמעותית אקטיביזם – כיצד מפתחים אקטיביזם אצל תלמידי מדעי הסביבה -הכרות עם תחרויות ופרויקטים ייחודיים.

תחומי התוכן והעניין בהם נעסוק :