Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

Wspomnienie św. Walentego

14 lutego

skąd się wzięły walentynki ?

święty walenty

Walenty z wykształcenia był lekarzem, z powołania duchownym. Żył w III wieku w Cesarstwie rzymskim za panowania Klaudiusza II Gockiego. Cesarz ten za namową swoich doradców zabronił młodym mężczyznom wchodzić w związki małżeńskie w wieku od 18 do 37 lat. Uważał on, że najlepszymi żołnierzami są legioniści niemający rodzin.Zakaz ten złamał biskup Walenty i błogosławił śluby młodych legionistów. Został za to wtrącony do więzienia. Legenda mówi, że córka strażnika odzyskała wzrok. Gdy o tym dowiedział się cesarz, kazał zabić Walentego. W przeddzień egzekucji Walenty napisał list do niej , który podpisał: „Od Twojego Walentego”. Egzekucję wykonano 14 lutego 269.

kochać

&

i być kochanym

TO POTRZEBA KTÓRĄ ODCZUWAJĄ WSZYSCY LUDZIE.BEZ MIŁOŚCI NIE MA ŻYCIA!

AGAPE najwyższa forma miłości, dobroczynność, miłość Boga do ludzi i ludzi do Boga.

RODZAJE MIŁOŚCI

Przykładem caritas jest miłość bratnia, podnosząca, wspierająca, akceptująca i udzielająca pomocy. Miłość ta nie wymaga od obdarowywanego poświęceń, ani tego aby obdarowany nią człowiek musiał się odwdzięczać.

Filia to miłość, w której panuje pokój, harmonia i ciepło. To miłość przyjaciół, którzy zgadzają się ze sobą, którym jest ze sobą dobrze.

FILIA

Jeden lojalny przyjaciel jest wart dziesięciu tysięcy krewnych !

EROS-MIŁOŚĆ MAMY I TATY

STORGE

To ten rodzaj miłości, którą definiujemy JAKO miłość rodzicielską. JEST TO silna więź, pokrewieństwo MIĘDZY CZŁONKAMI RODZINY.

wysłuchaj najpiękniejszego tekstu o miłości

Hymn o miłościwersja współczesna

Author's Name

Nawet gdybym wypowiadał piękne słowa i potrafił śpiewać jak słowik, a nie kochałbym innych ludzi, mój głos brzmiałby jak nienastrojone pianiono.Nawet gdybym był bardzo mądry, wręcz genialny, a nie kochałbym innych,nie byłbym nic wart.Miłość to cierpliwe czekanie na swoją kolej.Miłość to znajdywanie w innych ludziach dobrych cech.Miłość to niezazdroszczenie innym tego, co mają, i niechwalenie się tym, co się ma.Miłość to bycie uprzejmym, nawet gdy ktoś jest dla mnie niemiły.Miłość to dawanie innym pierwszeństwa.Miłość to nieobrażanie się o byle co i niewypominanie innym tego co nam zrobili.Miłość to nieczerpanie przyjemności z czyjegoś niepowodzenia, to czerpanie radości z prawdy.Miłość to pomaganie innym ludziom, zwłasza tym, z których się ktoś wyśmiewa albo dokucza.Miłość to dobre nastawienie wobec innych.Miłość to prawda i stałość.Miłość to wytrwałość.

Zapożyczone z Biblii dla młodych

Trzy najważniejsze rzeczy,o jakich powinniśmy pamiętać ,to wiara, nadzieja i miłość.A największa z nich jest miłość.

WIARA MIŁOŚĆ NADZIEJA

Trzy cnoty teologiczne

w jaki sposób, obchodzimy walentynki ?

kupujemy małe podarunki osobie którą kochamy

piszemy kartki lub listy

Pan Bóg!

kto cię kocha najmocniej na świecie?

W latach 1673–1689 św. Małgorzacie osiemdziesięciokrotnie ukazywał się Chrystus z Sercem na piersiach przebitym i opasanym koroną cierniową, z którego wytryskują płomienie miłości, a w ich centrum jest krzyż. Podczas objawień Chrystus zapewnił ją o nieskończonym Miłosierdziu dla ludzi. Co Jezus powiedział o swoim sercu?1.Moje Boskie Serce tak płonie miłością ku ludziom, że nie może dłużej utrzymać tych płomieni gorejących zamkniętych w moim łonie. Ono pragnie rozlać je za twoim pośrednictwem i wzbogacić ludzi swymi Bożymi skarbami. W nim znajdą wszystko czegokolwiek będzie im potrzeba dla ratowania swych dusz z przepaści zguby.

Bóg Cię kocha!

Czas na twoją Walentynkę.Zrób ją dla Pana Boga!

D.L

KochamCię

PanieBoże

D.L

WALENTYKI

TO ŚWIĘTO W KTÓRYM WSPOMINAMY ŚWIĘTEGO WALENTEGO

OBCHODY WALENTYNEK

MOŻESZ NAPISAĆ LIST LUB PODAROWAĆ UPOMINEK OSOBIE KTÓRĄ KOCHASZ

1

3

ISTNIEJĄ RÓŻNE TYPY MIŁOŚCI

BÓG KOCHA CIĘ NAJMOCNIEJ

2

4

PODSUMOWANIE

na koniec wysłuchaj pięknej piosenki:

pamiętaj aby w tym dniu podziękować bogu za jego miŁość do ciebie!