Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

1-2. év

3. év

#RókusiAngol

nyelvi szintezett csoportok

Harmadik évfolyam végén a gyerekeket tanulástempójuk, terhelhetőségük alapján nyelvi csoportokra bontjuk. A "B, C, E" osztályosok (nem énekesek) így jó eséllyel 4. évfolyamtól heti 5 órában tanulhatnak nyelvet.

sikerélmény

Egy nyelvi csoportban hasonló tempójú, képességű gyermekek tanulnak. Mindenki bátrabban szólal meg, a legtöbbet adja hozzá az órához, motiváltabb, sikeresebb!A 8. osztály végére elsajátított kiváló nyelvi tudásnak ez a kulcsa!

2018

2019

2020

Nyelvvizsga

Angol és német

Játékos oktatás

Kóstolunk...Fruit and VegetablesAmikor tilos a magyar - Kézzel, lábbal, szavakkalVictoria's cake recipe - avagy puding próbája az evés

4-7.év

4. osztálytól a tagozatosak heti 5, az általános tantervűek és az emelet énekesek heti 3 órában tanulnak idegen nyelvet. A tananyag minden csoportban hasonló, eltérés a haladási ütemeben van, mely mindig a csoport teherbírásához igazodik. A kulcsszó a sikerélmény :-). Hasonló képességű gyerekek között bátrabban szólalnak meg!

8.év

Nyolcadik osztályban a heti 5 órás csoportok további heti egy szakköri óra lehetőséget kapnak. Így még magabiztosabban készülhetnek fel a gimnáziumok angol illetve német tagozatának felvételi vizsgáira. Év végén többen közép- illetve alapfokú nyelvvizsgát is tesznek!

#RókusiNémet

www.rokusi.hu/idegen

Angol vagy német?

Az angol melletta diákok lehetőséget kapnak nálunk a német nyelv elsajátítására is, hiszen Európában és a magyar munkaerőpiacon kincset érő nyelv. Németet is emelt szinten tanulhatnak nálunk: a nyelv iránt fogékony és szorgalmas diákok heti 5 órában fejlődhetnek. Gyorsan megtanulni németül nehéz, szerencsés, aki már a játékosság idején elkezdheti :-)!

4. évfolyamtól emelt szinten

Nyelvi versenyek

Városi és országos versenyeken is nagyon szép eredményekkel büszkélkedhetünk! Ezekről bővebben honlapunkon2018-19-es sikereink2017-18-as sikerek

Remek nyelvi közösségek, programok

Halloween buli minden évben :-)!Kivéve 2020 - Covid :-(.Idegen nyelvi estekPancake Tuesday - Palacsinta kedd

Országos nyelvi mérések

2018

2019

Projektek

Általában a fejezetek végén projektekkel készülnek a gyerekek. Az ilyen típusú feladatok előnye, hogy a tanulók több oldalukat is megmutatják, egymás munkáját megismerve is tanulnak és legfőképp itt biztosan nem arról kell számot adniuk, hogy mit nem tudnak, hanem arról, hogy mennyi mindent ki tudnak már fejezni idegen nyelven.

4. osztálytól a tagozatosak heti 5, az általános tantervűek és az emelet énekesek heti 3 órában tanulnak idegen nyelvet. A tananyag minden csoportban hasonló, eltérés a haladási ütemeben van, mely mindig a csoport teherbírásához igazodik. A kulcsszó a sikerélmény :-). Hasonló képességű gyerekek között bátrabban szólalnak meg!

6 közép- és4 alapfokú nyelvvizsga

8 középfokú és 1 alapfokú nyelvvizsga

6 középfokú és5 alapfokú nyelvvizsga

Nyolcadik osztályban a heti 5 órás csoportok további heti egy szakköri óra lehetőséget kapnak. Így még magabiztosabban készülhetnek fel a gimnáziumok angol illetve német tagozatának felvételi vizsgáira. Év végén többen közép- illetve alapfokú nyelvvizsgát is tesznek!

Ha a gyerekek a nyelvek hangzása alapján döntenének...Az alábbi link Edge, Chrome, Safari böngésző alatt beszél is :-).A dalok a YouTube-ról bármely hangerővel, akárhányszor meghallgathatóak!Dalolják a színeket angolul, németül!English and German, an interactive worksheet by annamari75 liveworksheets.com loadliveworksheet(1506737,'boimmyin',1414,'www',10397);

https://www.rokusi.hu/meresek/idegennyelvi-meresek-eredmenyei/

– 183 tanulóból 171-en teljesítettek minimum 60%-on! A diákjaink 93,4%-a hozta az elvárt eredményt, megfelelt minősítést szerzett!– Amennyiben a tanulónk min. 80% eléri a megfelelt minősítést a nyelvi mérésen, az iskolát a JÓL TELJESÍTŐ felső harmadba szokás sorolni! A 2019-es kiváló eredményünkkel ott vagyunk!

Angolos híreink egybegyűjtve a Facebookról

Németes hírek egybegyűjtve a facebookról

Honlapunkon a nyelvi képzésről

3. osztályban már heti 2 órában tanulnak, írnak, olvasnak is és tankönyvük is van.A gyerekek 3. osztály év végén szintfelmérőt írnak, ennek eredménye alapján soroljuk be őket 4. osztálytól szintezett csoportokba.

1-2. osztályban heti egy órában angol, ill. német dalokon, egyszerű szavakat tanító feladatokon keresztül tanulnak a gyerekek. Csak hallás utáni értés, ismétlés van, írás-olvasás nélkül.