Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Księga Hioba

Księga Psalmów

Księga Przysłów

Księga Koheleta

Księga Mądrości

Mądrość Boża

Księgi mądrościowe inaczej dydaktyczne mają charakter poetycki.
Ich autorzy, nadali im formę przysłowia,przypowieści,alegorii, sentencji czy pieśni.
Dziś poznasz następujące księgi mądrościowe:

Mądrość
Syracha

Pieśń nad
Pieśniami

6

7

Notatka

W zeszycie napisz temat katechezy:

"Mądrość Boża"

1. Wyróżniamy 7 ksiąg mądrościowych:

Hi - Księga Hioba

Poemat o cierpieniu i sprawiedliwości Bożej.

Ps - Księga Psalmów

150 modlitw-pieśni przeznaczonych na różne okazje.

Prz - Księga Przysłów

Nauka o mądrości życiowej.

Koh - Księga Koheleta

Rozważania o wartości życia, jego celowości oraz wysiłku, by uczynić je szczęśliwym.

Pnp - Pieśń nad Pieśniami

W znaczeniu dosłownym jest to poemat liryczny o tematyce miłosnej. Miłość oblubieńcza jest obrazem miłości Boga do ludzi.

Mdr - Księga Mądrości

Dzieło o charakterze apologetycznym. Świętość jak prawdziwa mądrość życiowa. Nauka mądrości. Mądrość w dziejach.

Syr - Mądrość Syracha

Szereg pouczeń mądrościowych, dotyczących wielu różnych przejawów życia religijnego, moralnego i obyczajowego ludzi.


1. Księga
Hioba

"Nagi wyszedłem z łona matki i nagi tam wrócę.
Dał Pan i zabrał Pan.
Niech będzie imię Pańskie błogosławione"
Hi 1,21

To księga ukazująca oblicza ludzkiego cierpienia.
Jej tekst powstawał przez kilka wieków. To opowieść o tym, czego człowiek najbardziej się lęka: o nieszczęściu, biedzie, chorobie oraz śmierci najbliższych.
Hiob (z gr. doświadczony, prześladowany) to człowiek bogobojny, szczęśliwy oraz bogaty. Został on jednak wystawiony na ciężką próbę - Bóg odebrał mu wszystko, co było dla niego najważniejsze, aby przekonać się o sile jego wiary. Hiob starał się udźwignąć ciężar cierpienia z pokorą, ale z każdym kolejnym spadającym na niego nieszczęściem,stopniowo dopuszczał do głosu zwątpienie. Uporać się z trudną sytuacją nie pomagają mu ani żona, ani przyjaciele, którzy uważają, że nieszczęścia, które spadły na Hioba, są karą za jego grzechy.Hiob, który całe życie postępował zgodnie z zasadami wiary, wezwał więc Boga, aby ten wyjaśnił mu przyczynę jego nieszczęścia. Bóg ukazał mu się pod postacią porywistego wiatru i porozmawiał z nim. Mężczyzna za cierpienia, które go spotkały, otrzymuje od Boga nagrodę - wszelkie dobra,które utracił, zostają mu zwrócone w zwielokrotnionej formie.
Cała opowieść wskazuje na to, że lepiej jest być człowiekiem bogobojnym i uczciwym. Hiob osiąga w cierpieniu spokój, może pokładać ufność w Bogu.
To genialny poemat o niezawinionym cierpieniu człowieka,FRAZEOLOGIZMY
Hiobowa wieść - zła, tragiczna wiadomość, najczęściej o zbliżającej się katastrofie.
Przyjaciele Hioba - to tacy, którzy w nieszczęściu czynią więcej szkody, niż pożytku.

2. Księga
Psalmów

Psalm 23 jest z pewnością najbardziej znanym psalmem z Biblii.Nawiązania do niego odnajdziemy u J.S.Bacha czy w filmie "Szeregowiec Ryan".

KSIĘGA PSALMÓW (Ps)

Autorem większości psalmów jest
król Dawid.
Czas powstania: XI-III w.p.n.e
Zbiór 150 utworów poetyckich, które zawierają całą teologię Starego Testamentu.
Księga Psalmów mówi m.in. o przeznaczeniu człowieka, jego relacjach z Bogiem,
nadejściu Mesjasza.
PSALM- hebrajska pieśń religijna, którą wykonywano przy wtórze instrumentu strunowego (psalterion).
Wyróżnia się psalmy:
-pochwalne (sławiące Boga)
-żałobne
-dziękczynne
-prorockie
-błagalne
-mądrościowe.


3. Księga
Przysłów


"Z całego serca Bogu zaufaj, nie polegaj na swoim rozsądku, myśl o Nim na każdej drodze, a On twe ścieżki wyrówna".
Prz 3,5-6

Księga nie jest jednolitym dziełem jednego autora, lecz pracą zbiorową. Nieznany autor z V w. przed Chr. zebrał poszczególne zbiory w jedną całość i sam prawdopodobnie napisał część wstępną (rozdz. 1-9).

Treść teologiczna Księgi:
Zwrócenie uwagi na następujące nakazy i cnoty: sprawiedliwość, roztropność, umiarkowanie, pracowitość, pokorę, czystość, miłość bliźniego, dobre wychowanie dzieci i rozumny sposób rządzenia poddanymi.
Podstawą cnót i ich koroną zarazem jest bogobojność.
Przeciwieństwem jej jest głupota - upadek moralny, niewierność względem Boga.

4. Księga
Koheleta

"Marność nad marnościami, powiada Kohelet,

marność nad marnościami - wszystko marność".
Koh 1,2

Autor tej księgi przedstawia się jako Kohelet, nie jest to imię, ale nazwa urzędu. Kohelet z greckiego eklesiastes oznacza mędrca przemawiającego na zebraniu.
Tematem księgi są rozważania Koheleta nad sensem życia ludzkiego oraz nad możliwością osiągnięcia szczęścia.
Kohelet sytuuje życie ludzkie wśród zjawisk otaczającej go przyrody:

"Wszystko ma swój czas,
i jest wyznaczona godzina
na wszystkie sprawy pod niebem:
Jest czas rodzenia i czas umierania,
czas sadzenia i czas wyrywania tego,
co zasadzono,
czas zabijania i czas leczenia,
czas burzenia i czas budowania,
czas płaczu i czas śmiechu,
czas zawodzenia i czas pląsów
."
Koh 3,1-4

5. Księga
Mądrości

"Oby mi Bóg dał słowo odpowiednie do myśli i myślenie godne tego, co mi dano! On jest bowiem i przewodnikiem Mądrości, i tym, który mędrcom nadaje kierunek".
Mdr 7,15

Najważniejszą rzeczą w
Księdze Mądrości jest to,
iż po raz pierwszy w Biblii pojawiają się w niej informacje na temat odmiennego losu po śmierci sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Księga opowiada o cechach świętości, poszukiwaniu mądrości i ukazuje mądrość w dziejach Izraela. Początkiem mądrości jest bojaźń Boża, na którą składa się pobożność i wysoki poziom życia moralnego.
Mądrość w Starym Testamencie polega na zrozumieniu prawdy, że Bóg rządzi światem.
Jego mądrość porządkuje wszystko.Z wytrwałością należy prosić Ducha Świętego o pomoc, słowami modlitwy, które znasz...

Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj mi ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla mnie z pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Dzięki Ci,Boże, za światło tej nauki. Pragniemy abyśmy nią oświeceni,mogli Cię zawsze wielbić i wolę Twoją wypełniać na wieki. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

6. Mądrość Syracha

"Rozmyślaj nad zarządzeniami Pana, a przykazaniami Jego zawsze pilnie się zajmuj! On sam umocni twe serce, a pożądana mądrość będzie ci dana". Syr 6,37

Autorem Księgi jest Jezus, syn Syracha, który spisał ją w II w. przed Chrystusem. Był znawcą i nauczycielem Prawa. Niektóre przypowieści z Mądrości Syracha zostały użyte w Liście św. Jakuba (Nowy Testament).Księga jest kopalnią zaleceń dotyczących postępowania: należy być cierpliwym i opanowanym (Syr 1,22-24), nie powinno się wywyższać i być pysznym, trzeba się odznaczać pokorą i okazywać miłosierdzie względem biednych: "Bądź ojcem dla sierot, jakby mężem dla ich matki, a staniesz się jakby synem Najwyższego, i miłować cię On będzie bardziej niż twoja matka". (Syr 4,10)

7. Pieśń
nad pieśniami

"Połóż mię jak pieczęć na twoim sercu,
jak pieczęć na twoim ramieniu,
bo jak śmierć potężna jest miłość,
a zazdrość jej nieprzejednana jak Szeol,
żar jej to żar ognia,

płomień Pański".
Pnp 8,6

Księga składa się z sześciu pieśni, opisujących miłość Oblubieńca i Oblubienicy (którzy nazywają się nawzajem Salomonem i Sulamitką) w formie ich dialogu, komentowanego przez chór. Oblubienica opowiada o tym, jak na wpół śpiąc czekała na przyjście ukochanego. Gdy usłyszała pukanie i miłosne słowa zachęty, udała, że szkoda jej znów ubierać się w suknię i brudzić umyte stopy. Gdy Oblubieniec włożył rękę przez otwór w drzwiach, by dotknąć jej ręki, ona podeszła do niego wkładając w gest podania dłoni całą swą miłość do niego. Jednak jej umiłowany źle ją zrozumiał i odszedł. Zaczęła go szukać, krzyczała w ciemność. Napotkana straż wzięła ją za uliczną prostytutkę, zaczęła ją bić, odarła z płaszcza i pokaleczyła. Zrozpaczona, prosiła jerozolimskie kobiety, by powiedziały jej ukochanemu o wielkości jej uczucia do niego. Oblubieniec w tym czasie zachwycał się urodą Oblubienicy. Na koniec stwierdził, że jest ona ideałem piękności, w utworze mówi: "Cała piękna jesteś, przyjaciółko moja, i nie ma w tobie skazy" (Pnp 4,7).


Księga Hioba

Księga Psalmów

Księga Przysłów

Księga koheleta

Księga Mądrości

Księgi Mądrościowe

Mądrość
Syracha

Pieśń
nad pieśniami