Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

3

Poznajcie nowoczesnąszkołę z tradycjami.

2

1

4

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1W SIERADZU

SUPERJEDYNKA

1

2

3

4

SPACER PO SZKOLE

NASZE PROJEKTY

ŚWIETLICA

BIBLIOTEKA

REKRUTACJA

NAUCZYCIELE

PROMOCJA ZDROWIA

NASI UCZNIOWIEO SZKOLE

5

PRZEDSZKOLE

IMPREZY

DyrektorBeata Adamiak

sekretariat@sp1.sieradz.eu

43 827 14 21

SPACER PO SZKOLE

BUDYNEK

SALE

BIBLIOTEKA

ŚWIETLICA

STOŁÓWKA

PROJEKTY SZKOLNE

SPRAWNIE LICZĘ

PISANIENIE JEST TRUDNE

ZMAGANIA Z ORTOGRAFIĄ

APETYT NA CZYTANIE

Sprawnie liczęProjekt edukacyjny „Sprawnie liczę” przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VII Szkoły Podstawowej nr 1 w Sieradzu.CELE PROJEKTUUtrwalanie i rozszerzanie umiejętności rachunkowych.Motywowanie do samodzielnego pogłębiania wiedzy matematycznej wśród uczniów.Doskonalenie wykonywania działań na liczbach.Wdrażanie do unikania błędów rachunkowych w zadaniach z treścią.

APETYT NA CZYTANIE"Apetyt na czytanie"- akcja promująca czytelnictwo wśród dzieci klas IV-VIII.Cele akcji:promowanie czytelnictwa w szkolerozbudzenie zainteresowania książkąsprawienie, aby czytanie stało się nawykiem i przyjemnościąumożliwienie uczniom obcowania z tekstami literackimi odwołującymi się do ich doświadczeń (literatura młodzieżowa)

Pisanie nie jest trudneProjekt edukacyjny „ Pisanie nie jest trudne” przeznaczony jest dla uczniów klas III-VIII Szkoły Podstawowej nr 1 w Sieradzu.CELE PROJEKTUUtrwalanie i rozszerzanie umiejętności formułowania różnych wypowiedzi pisemnych.Motywowanie do samodzielnego pogłębiania wiedzy literackiej wśród uczniów.Doskonalenie praktycznego formułowania wypowiedzi pisemnych poznanych w szkole podstawowej.Wdrażanie do unikania w wypowiedziach pisemnych błędów ortograficznych, gramatycznych, stylistycznych.Kształcenie dbałości o estetyczny wygląd pracy i czytelne pismo.

Zmagania z ortografiąProjekt edukacyjny „ Zmagania z ortografią” obejmuje uczniów klas II- VIII.CELE PROJEKTU:Utrwalanie poznanych zasad ortograficznych i interpunkcyjnych.Wdrażanie do dbałości o poprawne zapisywanie wyrazów.Uczenie systematycznej pracy.Pobudzanie uczniów do zdrowej rywalizacji.

NAUCZYCIELE TWOJEGO DZIECKA

M.Olszewska

A.Wyglądacz

A.Jeziorna

A.Szubzda

U.Mielczarek

K.Krotowska

E.Razum

A.Andrzejewska

Nasza szkoła oferuje wykwalifikowaną kadrę.

Bierzemy udział w różnych ogólnopolskich projektach:"Czytam z klasą lekturki spod chmurki","Serdeczna karteczka","Spójrz inaczej","Szkoła do hymnu" i wielu innych.

Co roku prowadzimy różne innowacje pedagogiczne np. „Cztery pory roku z ortografią”.

Nieustannie dokształcamy się.

Organizujemy konkursy oraz bierzemy udział w różnych akcjach charytatywnych.

Zapewniamy dobrą atmosferę w zespole klasowym poprzez pracę z aplikacją ClassDojo.

Regularnie organizujemy imprezy klasowe dla naszych podopiecznych.

ŚWIETLICA

Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątkuw godz. 6.30-16.30.

Nauczyciele świetlicy codziennie prowadzą zajęcia zgodnie z planem pracy opiekuńczo-wychowawczej: zajęcia czytelnicze, zajęcia plastyczno-techniczne, zajęcia umuzykalniające i integracyjne, oraz zajęcia relaksacyjne.Dzieci mają czas na odpoczynek i swobodne zabawy, zgodne z ich zainteresowaniami. Mają możliwość korzystania z licznych pomocy dydaktycznych, gier oraz zabawek.Nauczyciele świetlicy pomagają uczniom w odrabianiu lekcji oraz utrwalaniu wiadomości zdobytych na zajęciach lekcyjnych.

Naszym celem jest kształtowanie w uczniach postaw prozdrowotnych. Bierzemy udział w “Programie dla szkół”, chętne dzieci otrzymują nieodpłatnie porcje owoców, warzyw oraz mleka i produktów mlecznych. W klasach I- III zajmujemy się tematyką zdrowego stylu życia, w szczególności zdrowym odżywianiem i rozwijaniem u dzieci aktywności fizycznej. W klasach IV- VIII tematami przewodnimi są bezpieczeństwo w szkole oraz sieci.

PROMOCJA ZDROWIA

BIBLIOTEKA

Biblioteka szkolna to ważne miejsce w życiu szkoły, chętnie odwiedzane przez uczniów. Pomieszczenie biblioteki jest przytulne i kolorowe. Biblioteka ma wszystkie lektury i aktualny księgozbiór. Na co dzień tętni życiem, dzieci czytają, rysują, grają w planszówki. Nasza szkoła bierze udział w akcji "Uwalnianie książek", która ma na celu popularyzowanie czytelnictwa, a także obdarowywanie książki drugim życiem.

UCZNIOWIE O SZKOLE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit

NIE SAMYMI LEKCJAMI ŻYJE SZKOŁA

DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI

JASEŁKA

ZABAWA CHOINKOWA

OBCHODY PATRONA SZKOŁY

MIKOŁAJKI

WYSTĘPY UCZNIÓW

GRUPY PRZEDSZKOlNE 3 i 4 LATKI

E.Wawrzyniak

A.Szymonik

K.Radwańska

Naszym celem jest wsparanie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.

3

ZAPRASZAMYW PROGI NASZEJ SZKOŁY

2

1

4

PYTANIA RODZICÓW

-DO KTÓREJ GODZINY ODBYWAJĄ SIĘ LEKCJE ?LEKCJE ODBYWAJĄ SIĘ DO GODZINY 14.25.-CZY MOJE DZIECKO BĘDZIE MOGŁO SKORZYSTAĆ ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ?TAK, DWUDANIOWY OBIAD WYDAWANY JEST W GODZINACH 11: 30 ORAZ 12:30.-CZY W SZKOLE JEST GABINET STOMATOLOGA I PIELĘGNIARKI?TAK, W NASZEJ SZKOLE TWOJE DZIECKO BĘDZIE MIAŁO ZAPEWNIONĄ OPIEKĘ STOMATOLOGA I PIELĘGNIARKI.-JAK DZIAŁA ŚWIETLICA SZKOLNA?ŚWIETLICA SZKOLNA CZYNNA JEST OD 6.30 DO 16.30.-CZY SZKOŁA ZAPEWNIA ODDZIELNĄ STREFĘ DLA NAJMŁODSZYCH UCZNIÓW?TAK, TWOJE DZIECKO BĘDZIE ODBYWAĆ LEKCJE W BUDYNKU NR 1 PRZY UL. KOŚCIUSZKI 14 W SIERADZU, PRZEZNACZONEJ DLA NAJMŁODSZYCH UCZNIÓW.-CZY MOJE DZIECKO może być OBJĘTE OPIEKĄ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ?TAK, TWOJE DZIECKO BĘDZIE MIAŁO ZAPEWNIONE WSPARCIE: PSYCHOLOGA, PEDAGOGA, LOGOPEDY, SOCJOTERAPEUTY, OLIGOFERENOPEDAGOGA, TERAPEUTY PEDAGOGICZNEGO ORAZ SPECJALISTY GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ.CZY SZKOŁA POSIADA STREFĘ REKREACYJNO-SPORTOWĄ, Z KTÓREJ DZIECKO MOŻE KORZYSTAĆ?TAK, POSIADAMY: SALĘ GIMNASTYCZNĄ ORAZ BEZPIECZNY PLAC ZABAW.-CZY W SZKOLE MOJE DZIECKO BĘDZIE MOGŁO ROZWIJAĆ SWOJE TALENTY?-TAK, W SZKOLE FUNKCJONUJĄ LICZNE KOŁA ZAINTERESOWAŃ, NP. TANECZNE, ZAJĘCIA SPORTOWE, KOŁO JĘZYKOWE, CHÓR ITP. AKTUALNA LISTA BĘDZIE DOSTĘPNA WRAZ Z NOWYM ROKIEM SZKOLNYM.