Want to make creations as awesome as this one?

Transcript


אודות מרכז חינוך ליאו באק

//www.leobaeck.org.il/historyחזרה לדף הראשישאלות ותשובות נפוצות - כיתות הספורט


האם הילדים בכיתת הספורט לומדים את כל המקצועות ששאר הילדים בשכבת ז' לומדים?

בכיתות הספורט לומדים את כלל מקצועות הלימוד הנלמדים בשכבת ז', למעט יחידה שבועית באומנות (אומנות פלסטית ומוזיקה).


כמה שעות ספורט לומדים תלמידי הכיתה?

בכיתה ז' תלמידי כיתת הספורט לומדים שלוש יחידות (יחידה לימודית= שני שיעורים):

יחידה 1- קואורדינציה ומשחקי כדור.

יחידה 2- כושר גופני ומשחקי כדור.

יחידה 3- ספורט ימי (במרכז הימי בחוף השקט).

בכל יחידה מלמדים שני מורים/מאמנים בעלי תעודה מקצועית בתחום.


מהם תנאי הקבלה לכיתת הספורט?

תנאי הקבלה מורכבים ממספר פרמטרים-

א. ציון תקין בהתנהגות בבית הספר היסודי

ב. אחריות אישית גבוהה

ג. חוות דעת חיובית של מחנכת הכיתה והמורה לחינוך גופני בבית הספר היסודי

ד. עיסוק בספורט כאורח חיים

ה. שיקולים מערכתיים נוספים של בית הספר


מה כולל יום המבדקים / המיונים?

הילדים מתאמנים במספר תחנות כגון: קואורדינציה, משחקי כדור, ומיומנויות אתלטיות. כמו כן, התלמיד כותב שאלון עצמי. המאמנים והמורים של כיתות הספורט מעניקים ציון על כל תחנה. הציון הכללי של יום המיונים משוקלל יחד עם פרמטרים נוספים המופיעים בשאלה 3, וכך נקבעים התלמדים/ות אשר מתקבלים/ות לכיתה.


האם תלמידים בכיתות הספורט יכולים ללמוד במסלול העתודה המדעית?

בהחלט, חלק גדול מהתלמידים בכיתות הספורט לוקח חלק גם בלימודי העתודה. שעות העתודה המדעית הינם מעבר לשעות הלימודים הרגילות, דבר אשר אינו מתנגש עם שעות הלימוד של כיתת הספורט.


האם תלמידי כיתות הספורט יכולים לקחת חלק בפרויקטים נוספים בבית הספר כגון להקת הכרמלים, מעורבות חברתית, תכניות קשר ועוד?

בהחלט, תלמידי כיתות הספורט יכולים לקחת חלק בתכניות נוספות בבית הספר, ואף מצופה מהם להוביל בתחום ההתנדבות והמנהיגות הבית ספרית.
שאלות ותשובות נפוצות

מהי תוכנית עתודה מדעית טכנולוגית?

תוכנית יוקרתית ובעלת הישגים משמעותיים בקידום החינוך המדעי טכנולוגי במדינת ישראל. מטרתה בחטיבת הבינים לחשוף תלמידים מצטיינים לתוכניות העשרה והעמקה, מובנות, בעלות אתגרי חשיבה במתמטיקה ומקצועות מדעיים


?למי מיועדת התוכנית

התוכנית מיועדת לתלמידים מצטיינים, סקרנים ומוכשרים המעוניינים להרחיב ידיעותיהם במדעי הטבע, מדעי המחשב ומתמטיקה


כיצד מתנהלת התוכנית בחטיבת הנעורים ליאו באק?

התלמידים לומדים 15-16 שעות שבועיות בקבוצות מצטיינים איכותיות.

7 שעות מתמטיקה, 4-5 שעות שבועיות מדעים, 2 שעות שבועיות פיזיקה, 2 שעות שבועיות מדעי המחשב.


האם קיימות שעות תוספתיות לתלמידי העתודה מדעית?

התלמידים לומדים 15-16 שעות שבועיות שמתוכן 6 שעות תוספתיות ויתרת השעות מקבילות ללימודי השכבה.


האם קיימים מיונים לתוכנית?

בתחילת שנת הלימודים מתקיימים מיונים לתוכנית. מתקיים מבחן הכולל חשיבה מתמטית וחשיבה מדעית. תלמידים העוברים את הבחינה בהצלחה נקראים לראיונות הבודקים את מידת המוטיבציה ללמידה .


האם יש צורך להתכונן למבחני המיון?

אין צורך להתכונן למבחנים. בבחינה מופיעות שאלות חשיבה שאינן מסתמכות על חומר לימוד משנים קודמות. דוגמאות לשאלות מופיעות באתר בית ספר: https://www.leobaeck.org.il/junior-high-programs


האם ניתן לשלב לימודי עתודה מדעית טכנולוגית עם תוכניות אחרות בחטיבה?

תלמידי העתודה מדעית טכנולוגית הם חוד החנית בבית ספר ואנו שמחים לראותם משתלבים בתוכניות חברתיות, בתוכניות אומנות וספורט.


אילו תכנים נלמדים בתוכנית העתודה מדעית טכנולוגית?

תוכניות הלימודים והמיומנויות המתלוות אליהן מופיעים באתר העתודה המדעית טכנולוגית של משרד החינוך. מורי התוכנית מחויבים להשתלם כל שנה. המורים המלמדים פיזיקה הם מורי חט"ע המגישים לבגרות.

במדעי המחשב נכתבה תוכנית לימודים מיוחדת המתעדכנת מדי שנה.

אתם מוזמנים לעיין באתר העתודה מדעית טכנולוגית


מה ייחודיות תוכנית העתודה מדעית טכנולוגית בחטיבה הנעורים ליאו באק?

תלמידינו זוכים לתמיכה ועידוד במישור האישי והכוונה למצוינות אישית.

אנו דואגים להעניק חוויות לימודיות ענפות. פעילויות העשרה תוך בית ספריות על ידי צוות המורים ומרצים חיצונים ופעילות חוץ בית ספריות במכוני מחקר, טכניון, מוזיאוני מדע וספארי.


מאחלים לילדכם הנאה והצלחה בלימודיהם בחטיבת הנעורים ליאו באקe="texe="text-align: right;">מטרת החינוך צריכה להיות: אנשים המצטיינים בעצמאות - במחשבה ובמעשה - ועם זאת רואים בשירות למען הכלל את משימת חייהם העיקרית"

(אלברט איינשטיין)


שאלות ותשובות


 • האם ישנן תכניות לימוד מואצות במסגרת שעות הלימודים בחטיבה?

מסלול המחוננים בחטיבה הוא לא מסלול לימודים מואץ. בכיתות המחוננים בחטיבה המורים והמורות מלמדים באסטרטגיות הוראה מגוונות המותאמות להוראת מחוננים, תוך דגש רב על העשרה, העמקה וחקר בתחומי הדעת השונים, לצד מענה חברתי ורגשי לתלמידים.


 • כמה כיתות מחוננים יש בחטיבה ומהו מס' התלמידים בכל כיתה?

בחטיבה 6 כיתות מחוננים, 2 כיתות בכל שכבה. מס' התלמידים המירבי בכל כיתה הוא 30.


 • האם מתקיימות בכיתה תכניות לימוד ייחודיות?
 • פיזיקה חלו"ם- לימודי הנושאים בפיזיקה בגישת החקר.
 • העשרה במתמטיקה- שילוב פרקים מתוך תכנית "קולומביה" להעמקת ההבנה והחשיבה המתמטית.
 • העשרה בתחומי דעת מגוונים - השיעורים בתחומי המדעים, האומנויות והספורט נלמדים במתכונת סימסטריאלית.
 • תכנית העשרה בסיורים והרצאות מחוץ לכותלי בית הספר בשיתוף עם מוסדות אקדמיה, אומנות ותאטרון.
 • העשרה בתחומים החברתיים והייעוציים.
 • אני לומד/ת בתכנית בר אילן, האם אקבל פטור משיעורי מתמטיקה בחטיבה?

  בהתאם להמלצת מנהלי התכנית אנו מתחשבים בתלמידים הלמדים במסגרת תכנית בר-אילן. לא ניתן פטור ממקצוע מתמטיקה בחטיבה.

 • למדתי בכיתת מחוננים ב"דוד ילין", האם אמשיך בחטיבה ללמוד עם אותה הכיתה איתה למדתי ב"דוד ילין"?

  בחטיבת הנעורים נעשה שיבוץ מחדש בכיתות. במעמד הרישום, כל תלמיד ותלמידה יכולים לבחור עד שלושה חברים/ות איתם ירצו להשתבץ בכיתה. אנו מתחייבים לשבץ חבר אחד/חברה אחת באותה הכיתה.

 • האם יצטרפו תלמידים חדשים אל כיתות המחוננים בחטיבה?

  כן, בכל שנה מצטרפים אלינו תלמידים שלא למדו בכיתות המחוננים ב"דוד ילין".

כמה תלמידים יש בכל כיתה?

על פי תקנון האגף למחוננים ומצטיינים בכל כיתה ישובצו עד 30 תלמידים.


האם תלמידים ותלמידות מכיתות המחוננים יכולים לקחת חלק בתכניות נוספות בחטיבת הנעורים?

כן, בהחלט. בחטיבת הנעורים מספר תכניות לבחירה: ''קולות'' (נדרש לעבור תהליך מיון) ותכניות של מעורבות חברתית. הפעילות בתכניות אלו מתקיימת לאחר שעות הלימודים.


מהי מידת המעורבות החברתית של תלמידי כיתות המחוננים בשכבה בה הם למדים?

אנו מעודדים מעורבות חברתית עם כל כיתות השכבה בפרט ובכל שכבות הגיל בכלל. במהלך השנה מתקיימות פעילויות שכבתיות כגון: סיורי של"ח, מסע חינוכי, ימי גיבוש, ימי התנדבות בגמ"ח ושיעורי חינוך גופני עם כיתות אחרות מן השכבה.
הייעוץ החינוכי

"אנשים ישכחו מה אמרת, אנשים ישכחו מה עשית, אבל אנשים לעולם לא ישכחו כיצד גרמת להם להרגיש" (מאיה אנג'לו)

תכנית הייעוץ הרגשי- כל שכבה מלווה על ידי יועצת, המהווה כתובת טיפולית וחינוכית לתלמידים, להורים ולמורים. היועצות נמצאות בקשר הדוק עם מחנכי הכיתות ועם יתר הגורמים הטיפוליים בבית הספר ובקהילה. היועצות אחראיות גם על תהליך ההתפתחות הרגשי והחברתי של התלמידים, על פיתוח כישורי החיים ועל הרצאות וסדנאות בתחומים שונים.

דוגמאות לפעילויות בתחום הייעוץ- גיבוש והיכרות הקבוצה והכיתה במהלך שנת הלימודים, שיפור תהליכי למידה והתמודדות עם לחץ, יצירת תחושת שייכות והעלאת תחושת המסוגלות האישית, התלמיד כשומר סף של חבריו ושל סביבתו, התמודדות ומניעת "שיימינג" ועוד.

קישור להרצאה בנושא סערת גיל ההתבגרות – אמת או מיתוס מאת פרופ' גיל זלצמן:

https://www.youtube.com/watch?v=SRLMwZDHypI

קישור להרצאה מתוך TED בנושא הרגלי השינה של מתבגרים מאת

וונדי טרוקסל חוקרת שינה מנוסה, קלינאית ואם לנער מתבגר:

https://www.ted.com/talks/wendy_troxel_why_school_should_start_later_for_teens/transcript?language=he

קישור להרצאה מתוך TED מאת חוקרת הקוגניציה ומדעי המוח, שרה-ג'יין בלייקמור בנושא הדרכים הנסתרות של המוח המתבגר:

https://www.ted.com/talks/sarah_jayne_blakemore_the_mysterious_workings_of_the_adolescent_brain/transcript?language=he

שאלות ותשובות נפוצות להשתתפות בתכנית "קולות"

אילו מקצועות נלמדים במסגרת תכנית "קולות"?

המקצועות הנלמדים בתכנית הם אמנות חזותית, תאטרון ומוסיקה.


האם אני צריך להיות טוב בכל שלושת התחומים כדי להתקבל לתכנית?

לא. מספיק שאכיר תחום אחד מבין שלושת המקצועות, אך אגיע עם ראש פתוח ומוטיבציה ללמוד גם את שאר המקצועות, שכן כל אחד מהמקצועות נלמד משלב הבסיס כדי לאפשר התחלה אחידה לכולם.


כמה שעות שבועיות לומדים במסגרת התכנית?

במסגרת התכנית לומדים 2 שעות שבועיות בכל מקצוע, כלומר יחידת לימוד אחת. בתקופת הלמידה מרחוק, כל שיעור נמשך שעה.


מה צריך לעשות כדי להתקבל לתכנית "קולות"?

כדי להתקבל לתכנית "קולות" יש לעבור אודישנים שבמסגרתם על התלמיד/ה להציג את עצמו דרך תחום יצירה אחד או שניים (אם מדובר באמנות חזותית ניתן להציג כמה עבודות).


כמה תלמידים מתקבלים לתכנית בכיתה ז'?

בכיתה ז' מתקבלים לתכנית כ-25 תלמידים.


מתי יתקיימו המיונים לתכנית ואיך אוכל לדעת עליהם?

המיונים יתקיימו בסביבות חודש מאי והמידע לגבי המועד המדוייק יועבר לתלמידים המתעניינים הן דרך מחנכי הכיתה שלהם בביה"ס והן ע"י הודעה למס' הטלפון שימסר ביום הפתוח לתלמידים שישאירו פרטים אישיים להתעניינות.

האם תלמידי עתודה מדעית או כיתת הספורט יכולים ללמוד גם בתכנית "קולות"?

כן. יש בתכנית קולות תלמידים שנמצאים גם בעתודה מדעית וגם בכיתת הספורט. מערכות הכיתות נבנות כך שהלימודים בתכנית לא יתנגשו במקצועות אחרים ויאפשרו לכמה שיותר תלמידים להיות חלק.


האם השיעורים מתקיימים כרגיל גם בתקופת הלמידה מרחוק?

כן. כל השיעורים בתכנית נלמדים כרגיל ככל מקצועות הלימוד בחטיבה.


האם יש הבדל בין תכנית "קולות" ללהקת "כרמלים"?

כן. מדובר בשתי תכניות נפרדות בחטיבה. בתכנית "קולות" לומדים גם מוסיקה אך לא מדובר בלהקת זמר. ניתן להיות גם בתכנית קולות וגם בלהקת הכרמלים אך יש לגשת לאודישנים לכל אחד מהם בנפרד.


האם אני יכול ללמוד רק חלק ממקצועות הלימוד הנלמדים בתכנית "קולות"?

לא. הייחודיות של תכנית "קולות" טמונה ברב-תחומיות שלה ועל כן תלמידים שמתקבלים לתכנית מחויבים להשתתף בשלושת מקצועות הלימוד.


למתעניינים להירשם לתוכנית "קולות" השאירו פרטים בטופס הבא: קישור לטופס מתעניינים.


מידע כללי


הרישום לחטיבת הנעורים ליאו באק פתוח רק לתלמידים הגרים באזור הרישום, או לתלמידים תושבי חיפה בוגרי כיתות ו' בבתי ספר מזינים.

הרשמה לחטיבה בתאריכים : 10.4.2022,11.4.2022,12.4.2022

לתשומת ליבכם, גם תלמידים המגיעים מבתי ספר מזינים חייבים להרשם באתר של עיריית חיפה- בהתאם לפרסום העירוני ולאחר מכן גם להרשם לחטיבה

מילגות - בעת תהליך ההרשמה אפשר לבקש טפסי הגשת מילגה. מתן מילגה מותנה בעמידה בקריטריונים

כרטיסיות - ניתן להגיש בקשה לכרטיסיות על פי הקריטריונים של עיריית חיפה:

יכולים להגיש בקשה רק תלמידים ששייכים לאזור המיפוי של ביה"ס שהמרחק ממקום מגוריהם לביה"ס הוא מ- 3 ק"מ ומעלה.

משפחות שמצבם הכלכלי קשה, רשאיות להגיש בקשה – יש למלא טופס בקשה לעזרה בתשלום נסיעות ולצרף 3 תלושי משכורת של

ההורים גם יחד, וכל מסמך המעיד על מקורות הכנסה או על המצב הכלכלי בבית ( קצבת ביטוח לאומי, שרות התעסוקה, רווחה וכיו"ב)
הטופס נמצא במזכירות החטיבה.


תוכניות ייחודיות :

עתודה מדעית - חשיפה לתוכניות ומיונים בתחילת שנת הלימודים תשפ"ג

תוכנית מצוינות באומנות "קולות" - המיונים יתקיימו במהלך חודש מאי 2022


מכינת קיץ – בחודש אוגוסט תתקיים מכינת קיץ בת 10 ימים.


חלוקת ספרי לימוד – חלוקת הספרים מתנהלת לרוב בסוף חודש אוגוסט במרכז המשאבים בחטיבה. שימו לב: על מנת לקבל ספרים יש לשלם אגרת חינוך לעיריית חיפה.


תלבושת אחידה - חולצה חלקה בצבע אחיד + סמל, בחורף סווטשרט או קפוצון בצבע אחיד עם סמל החטיבה אין צבע מיוחד לשיעורי חינוך גופני.


ציוד לימודי - בחטיבה לא מחולקת רשימת ציוד כנהוג בבתי ספר יסודיים. התלמידים מתבקשים לרכוש ציוד רגיל, במידה ויידרש ציוד ייחודי התלמידים יעודכנו בתחילת שנת הלימודים.


חלוקה לכיתות - החלוקה לכיתות מתבצעת ע"י יועצת השכבה והרכזת, התלמידים יקבלו זימון לשיחת הכרות לקראת סוף אוגוסט.


לוקרים - בחטיבה ניתן להשכיר לוקר לאחסון הציוד הלימודי. הלוקרים ממוקמים במסדרונות בית הספר. מומלץ לשכור לוקר רק לאחר שהתלמיד יודע היכן ממוקמת כיתתו ( סוף אוגוסט) המעוניינים בלוקר מתבקשים לפנות לחברת לוקר אמבין בתחילת השנה מגיע נציג החברה ואפשר להשכיר ישירות דרכו.

קווי אוטובוס המגיעים לחטיבה :30/31/32/58/115/225

בדבר פרטים נוספים נשמח לעמוד לשרותכם בטלפון 048331094, 048337159

רינת / ויולט neurim@leobaeck.org.il


חזרה לדף הראשישאלות ותשובות נפוצות - כיתות הספורט


האם הילדים בכיתת הספורט לומדים את כל המקצועות ששאר הילדים בשכבת ז' לומדים?

בכיתות הספורט לומדים את כלל מקצועות הלימוד הנלמדים בשכבת ז', למעט יחידה שבועית באומנות (אומנות פלסטית ומוזיקה).


כמה שעות ספורט לומדים תלמידי הכיתה?

בכיתה ז' תלמידי כיתת הספורט לומדים שלוש יחידות (יחידה לימודית= שני שיעורים):

יחידה 1- קואורדינציה ומשחקי כדור.

יחידה 2- כושר גופני ומשחקי כדור.

יחידה 3- ספורט ימי (במרכז הימי בחוף השקט).

בכל יחידה מלמדים שני מורים/מאמנים בעלי תעודה מקצועית בתחום.


מהם תנאי הקבלה לכיתת הספורט?

תנאי הקבלה מורכבים ממספר פרמטרים-

א. ציון תקין בהתנהגות בבית הספר היסודי

ב. אחריות אישית גבוהה

ג. חוות דעת חיובית של מחנכת הכיתה והמורה לחינוך גופני בבית הספר היסודי

ד. עיסוק בספורט כאורח חיים

ה. שיקולים מערכתיים נוספים של בית הספר


מה כולל יום המבדקים / המיונים?

הילדים מתאמנים במספר תחנות כגון: קואורדינציה, משחקי כדור, ומיומנויות אתלטיות. כמו כן, התלמיד כותב שאלון עצמי. המאמנים והמורים של כיתות הספורט מעניקים ציון על כל תחנה. הציון הכללי של יום המיונים משוקלל יחד עם פרמטרים נוספים המופיעים בשאלה 3, וכך נקבעים התלמדים/ות אשר מתקבלים/ות לכיתה.


האם תלמידים בכיתות הספורט יכולים ללמוד במסלול העתודה המדעית?

בהחלט, חלק גדול מהתלמידים בכיתות הספורט לוקח חלק גם בלימודי העתודה. שעות העתודה המדעית הינם מעבר לשעות הלימודים הרגילות, דבר אשר אינו מתנגש עם שעות הלימוד של כיתת הספורט.


האם תלמידי כיתות הספורט יכולים לקחת חלק בפרויקטים נוספים בבית הספר כגון להקת הכרמלים, מעורבות חברתית, תכניות קשר ועוד?

בהחלט, תלמידי כיתות הספורט יכולים לקחת חלק בתכניות נוספות בבית הספר, ואף מצופה מהם להוביל בתחום ההתנדבות והמנהיגות הבית ספרית.
שאלות ותשובות נפוצות

מהי תוכנית עתודה מדעית טכנולוגית?

תוכנית יוקרתית ובעלת הישגים משמעותיים בקידום החינוך המדעי טכנולוגי במדינת ישראל. מטרתה בחטיבת הבינים לחשוף תלמידים מצטיינים לתוכניות העשרה והעמקה, מובנות, בעלות אתגרי חשיבה במתמטיקה ומקצועות מדעיים


?למי מיועדת התוכנית

התוכנית מיועדת לתלמידים מצטיינים, סקרנים ומוכשרים המעוניינים להרחיב ידיעותיהם במדעי הטבע, מדעי המחשב ומתמטיקה


כיצד מתנהלת התוכנית בחטיבת הנעורים ליאו באק?

התלמידים לומדים 15-16 שעות שבועיות בקבוצות מצטיינים איכותיות.

7 שעות מתמטיקה, 4-5 שעות שבועיות מדעים, 2 שעות שבועיות פיזיקה, 2 שעות שבועיות מדעי המחשב.


האם קיימות שעות תוספתיות לתלמידי העתודה מדעית?

התלמידים לומדים 15-16 שעות שבועיות שמתוכן 6 שעות תוספתיות ויתרת השעות מקבילות ללימודי השכבה.


האם קיימים מיונים לתוכנית?

בתחילת שנת הלימודים מתקיימים מיונים לתוכנית. מתקיים מבחן הכולל חשיבה מתמטית וחשיבה מדעית. תלמידים העוברים את הבחינה בהצלחה נקראים לראיונות הבודקים את מידת המוטיבציה ללמידה .


האם יש צורך להתכונן למבחני המיון?

אין צורך להתכונן למבחנים. בבחינה מופיעות שאלות חשיבה שאינן מסתמכות על חומר לימוד משנים קודמות. דוגמאות לשאלות מופיעות באתר בית ספר: https://www.leobaeck.org.il/junior-high-programs


האם ניתן לשלב לימודי עתודה מדעית טכנולוגית עם תוכניות אחרות בחטיבה?

תלמידי העתודה מדעית טכנולוגית הם חוד החנית בבית ספר ואנו שמחים לראותם משתלבים בתוכניות חברתיות, בתוכניות אומנות וספורט.


אילו תכנים נלמדים בתוכנית העתודה מדעית טכנולוגית?

תוכניות הלימודים והמיומנויות המתלוות אליהן מופיעים באתר העתודה המדעית טכנולוגית של משרד החינוך. מורי התוכנית מחויבים להשתלם כל שנה. המורים המלמדים פיזיקה הם מורי חט"ע המגישים לבגרות.

במדעי המחשב נכתבה תוכנית לימודים מיוחדת המתעדכנת מדי שנה.

אתם מוזמנים לעיין באתר העתודה מדעית טכנולוגית


מה ייחודיות תוכנית העתודה מדעית טכנולוגית בחטיבה הנעורים ליאו באק?

תלמידינו זוכים לתמיכה ועידוד במישור האישי והכוונה למצוינות אישית.

אנו דואגים להעניק חוויות לימודיות ענפות. פעילויות העשרה תוך בית ספריות על ידי צוות המורים ומרצים חיצונים ופעילות חוץ בית ספריות במכוני מחקר, טכניון, מוזיאוני מדע וספארי.


מאחלים לילדכם הנאה והצלחה בלימודיהם בחטיבת הנעורים ליאו באקe="texe="text-align: right;">מטרת החינוך צריכה להיות: אנשים המצטיינים בעצמאות - במחשבה ובמעשה - ועם זאת רואים בשירות למען הכלל את משימת חייהם העיקרית"

(אלברט איינשטיין)


שאלות ותשובות


 • האם ישנן תכניות לימוד מואצות במסגרת שעות הלימודים בחטיבה?

מסלול המחוננים בחטיבה הוא לא מסלול לימודים מואץ. בכיתות המחוננים בחטיבה המורים והמורות מלמדים באסטרטגיות הוראה מגוונות המותאמות להוראת מחוננים, תוך דגש רב על העשרה, העמקה וחקר בתחומי הדעת השונים, לצד מענה חברתי ורגשי לתלמידים.


 • כמה כיתות מחוננים יש בחטיבה ומהו מס' התלמידים בכל כיתה?

בחטיבה 6 כיתות מחוננים, 2 כיתות בכל שכבה. מס' התלמידים המירבי בכל כיתה הוא 30.


 • האם מתקיימות בכיתה תכניות לימוד ייחודיות?
 • פיזיקה חלו"ם- לימודי הנושאים בפיזיקה בגישת החקר.
 • העשרה במתמטיקה- שילוב פרקים מתוך תכנית "קולומביה" להעמקת ההבנה והחשיבה המתמטית.
 • העשרה בתחומי דעת מגוונים - השיעורים בתחומי המדעים, האומנויות והספורט נלמדים במתכונת סימסטריאלית.
 • תכנית העשרה בסיורים והרצאות מחוץ לכותלי בית הספר בשיתוף עם מוסדות אקדמיה, אומנות ותאטרון.
 • העשרה בתחומים החברתיים והייעוציים.
 • אני לומד/ת בתכנית בר אילן, האם אקבל פטור משיעורי מתמטיקה בחטיבה?

  בהתאם להמלצת מנהלי התכנית אנו מתחשבים בתלמידים הלמדים במסגרת תכנית בר-אילן. לא ניתן פטור ממקצוע מתמטיקה בחטיבה.

 • למדתי בכיתת מחוננים ב"דוד ילין", האם אמשיך בחטיבה ללמוד עם אותה הכיתה איתה למדתי ב"דוד ילין"?

  בחטיבת הנעורים נעשה שיבוץ מחדש בכיתות. במעמד הרישום, כל תלמיד ותלמידה יכולים לבחור עד שלושה חברים/ות איתם ירצו להשתבץ בכיתה. אנו מתחייבים לשבץ חבר אחד/חברה אחת באותה הכיתה.

 • האם יצטרפו תלמידים חדשים אל כיתות המחוננים בחטיבה?

  כן, בכל שנה מצטרפים אלינו תלמידים שלא למדו בכיתות המחוננים ב"דוד ילין".

כמה תלמידים יש בכל כיתה?

על פי תקנון האגף למחוננים ומצטיינים בכל כיתה ישובצו עד 30 תלמידים.


האם תלמידים ותלמידות מכיתות המחוננים יכולים לקחת חלק בתכניות נוספות בחטיבת הנעורים?

כן, בהחלט. בחטיבת הנעורים מספר תכניות לבחירה: ''קולות'' (נדרש לעבור תהליך מיון) ותכניות של מעורבות חברתית. הפעילות בתכניות אלו מתקיימת לאחר שעות הלימודים.


מהי מידת המעורבות החברתית של תלמידי כיתות המחוננים בשכבה בה הם למדים?

אנו מעודדים מעורבות חברתית עם כל כיתות השכבה בפרט ובכל שכבות הגיל בכלל. במהלך השנה מתקיימות פעילויות שכבתיות כגון: סיורי של"ח, מסע חינוכי, ימי גיבוש, ימי התנדבות בגמ"ח ושיעורי חינוך גופני עם כיתות אחרות מן השכבה.
הייעוץ החינוכי

"אנשים ישכחו מה אמרת, אנשים ישכחו מה עשית, אבל אנשים לעולם לא ישכחו כיצד גרמת להם להרגיש" (מאיה אנג'לו)

תכנית הייעוץ הרגשי- כל שכבה מלווה על ידי יועצת, המהווה כתובת טיפולית וחינוכית לתלמידים, להורים ולמורים. היועצות נמצאות בקשר הדוק עם מחנכי הכיתות ועם יתר הגורמים הטיפוליים בבית הספר ובקהילה. היועצות אחראיות גם על תהליך ההתפתחות הרגשי והחברתי של התלמידים, על פיתוח כישורי החיים ועל הרצאות וסדנאות בתחומים שונים.

דוגמאות לפעילויות בתחום הייעוץ- גיבוש והיכרות הקבוצה והכיתה במהלך שנת הלימודים, שיפור תהליכי למידה והתמודדות עם לחץ, יצירת תחושת שייכות והעלאת תחושת המסוגלות האישית, התלמיד כשומר סף של חבריו ושל סביבתו, התמודדות ומניעת "שיימינג" ועוד.

קישור להרצאה בנושא סערת גיל ההתבגרות – אמת או מיתוס מאת פרופ' גיל זלצמן:

https://www.youtube.com/watch?v=SRLMwZDHypI

קישור להרצאה מתוך TED בנושא הרגלי השינה של מתבגרים מאת

וונדי טרוקסל חוקרת שינה מנוסה, קלינאית ואם לנער מתבגר:

https://www.ted.com/talks/wendy_troxel_why_school_should_start_later_for_teens/transcript?language=he

קישור להרצאה מתוך TED מאת חוקרת הקוגניציה ומדעי המוח, שרה-ג'יין בלייקמור בנושא הדרכים הנסתרות של המוח המתבגר:

https://www.ted.com/talks/sarah_jayne_blakemore_the_mysterious_workings_of_the_adolescent_brain/transcript?language=he

שאלות ותשובות נפוצות להשתתפות בתכנית "קולות"

אילו מקצועות נלמדים במסגרת תכנית "קולות"?

המקצועות הנלמדים בתכנית הם אמנות חזותית, תאטרון ומוסיקה.


האם אני צריך להיות טוב בכל שלושת התחומים כדי להתקבל לתכנית?

לא. מספיק שאכיר תחום אחד מבין שלושת המקצועות, אך אגיע עם ראש פתוח ומוטיבציה ללמוד גם את שאר המקצועות, שכן כל אחד מהמקצועות נלמד משלב הבסיס כדי לאפשר התחלה אחידה לכולם.


כמה שעות שבועיות לומדים במסגרת התכנית?

במסגרת התכנית לומדים 2 שעות שבועיות בכל מקצוע, כלומר יחידת לימוד אחת. בתקופת הלמידה מרחוק, כל שיעור נמשך שעה.


מה צריך לעשות כדי להתקבל לתכנית "קולות"?

כדי להתקבל לתכנית "קולות" יש לעבור אודישנים שבמסגרתם על התלמיד/ה להציג את עצמו דרך תחום יצירה אחד או שניים (אם מדובר באמנות חזותית ניתן להציג כמה עבודות).


כמה תלמידים מתקבלים לתכנית בכיתה ז'?

בכיתה ז' מתקבלים לתכנית כ-25 תלמידים.


מתי יתקיימו המיונים לתכנית ואיך אוכל לדעת עליהם?

המיונים יתקיימו בסביבות חודש מאי והמידע לגבי המועד המדוייק יועבר לתלמידים המתעניינים הן דרך מחנכי הכיתה שלהם בביה"ס והן ע"י הודעה למס' הטלפון שימסר ביום הפתוח לתלמידים שישאירו פרטים אישיים להתעניינות.

האם תלמידי עתודה מדעית או כיתת הספורט יכולים ללמוד גם בתכנית "קולות"?

כן. יש בתכנית קולות תלמידים שנמצאים גם בעתודה מדעית וגם בכיתת הספורט. מערכות הכיתות נבנות כך שהלימודים בתכנית לא יתנגשו במקצועות אחרים ויאפשרו לכמה שיותר תלמידים להיות חלק.


האם השיעורים מתקיימים כרגיל גם בתקופת הלמידה מרחוק?

כן. כל השיעורים בתכנית נלמדים כרגיל ככל מקצועות הלימוד בחטיבה.


האם יש הבדל בין תכנית "קולות" ללהקת "כרמלים"?

כן. מדובר בשתי תכניות נפרדות בחטיבה. בתכנית "קולות" לומדים גם מוסיקה אך לא מדובר בלהקת זמר. ניתן להיות גם בתכנית קולות וגם בלהקת הכרמלים אך יש לגשת לאודישנים לכל אחד מהם בנפרד.


האם אני יכול ללמוד רק חלק ממקצועות הלימוד הנלמדים בתכנית "קולות"?

לא. הייחודיות של תכנית "קולות" טמונה ברב-תחומיות שלה ועל כן תלמידים שמתקבלים לתכנית מחויבים להשתתף בשלושת מקצועות הלימוד.


למתעניינים להירשם לתוכנית "קולות" השאירו פרטים בטופס הבא: קישור לטופס מתעניינים.

מידע כללי


הרישום לחטיבת הנעורים ליאו באק פתוח רק לתלמידים הגרים באזור הרישום, או לתלמידים תושבי חיפה בוגרי כיתות ו' בבתי ספר מזינים.

הרשמה לחטיבה בתאריכים : 10.4.2022,11.4.2022,12.4.2022

לתשומת ליבכם, גם תלמידים המגיעים מבתי ספר מזינים חייבים להרשם באתר של עיריית חיפה- בהתאם לפרסום העירוני ולאחר מכן גם להרשם לחטיבה

מילגות - בעת תהליך ההרשמה אפשר לבקש טפסי הגשת מילגה. מתן מילגה מותנה בעמידה בקריטריונים

כרטיסיות - ניתן להגיש בקשה לכרטיסיות על פי הקריטריונים של עיריית חיפה:

יכולים להגיש בקשה רק תלמידים ששייכים לאזור המיפוי של ביה"ס שהמרחק ממקום מגוריהם לביה"ס הוא מ- 3 ק"מ ומעלה.

משפחות שמצבם הכלכלי קשה, רשאיות להגיש בקשה – יש למלא טופס בקשה לעזרה בתשלום נסיעות ולצרף 3 תלושי משכורת של

ההורים גם יחד, וכל מסמך המעיד על מקורות הכנסה או על המצב הכלכלי בבית ( קצבת ביטוח לאומי, שרות התעסוקה, רווחה וכיו"ב)
הטופס נמצא במזכירות החטיבה.


תוכניות ייחודיות :

עתודה מדעית - חשיפה לתוכניות ומיונים בתחילת שנת הלימודים תשפ"ג

תוכנית מצוינות באומנות "קולות" - המיונים יתקיימו במהלך חודש מאי 2022


מכינת קיץ – בחודש אוגוסט תתקיים מכינת קיץ בת 10 ימים.


חלוקת ספרי לימוד – חלוקת הספרים מתנהלת לרוב בסוף חודש אוגוסט במרכז המשאבים בחטיבה. שימו לב: על מנת לקבל ספרים יש לשלם אגרת חינוך לעיריית חיפה.


תלבושת אחידה - חולצה חלקה בצבע אחיד + סמל, בחורף סווטשרט או קפוצון בצבע אחיד עם סמל החטיבה אין צבע מיוחד לשיעורי חינוך גופני.


ציוד לימודי - בחטיבה לא מחולקת רשימת ציוד כנהוג בבתי ספר יסודיים. התלמידים מתבקשים לרכוש ציוד רגיל, במידה ויידרש ציוד ייחודי התלמידים יעודכנו בתחילת שנת הלימודים.


חלוקה לכיתות - החלוקה לכיתות מתבצעת ע"י יועצת השכבה והרכזת, התלמידים יקבלו זימון לשיחת הכרות לקראת סוף אוגוסט.


לוקרים - בחטיבה ניתן להשכיר לוקר לאחסון הציוד הלימודי. הלוקרים ממוקמים במסדרונות בית הספר. מומלץ לשכור לוקר רק לאחר שהתלמיד יודע היכן ממוקמת כיתתו ( סוף אוגוסט) המעוניינים בלוקר מתבקשים לפנות לחברת לוקר אמבין בתחילת השנה מגיע נציג החברה ואפשר להשכיר ישירות דרכו.

קווי אוטובוס המגיעים לחטיבה :30/31/32/58/115/225

בדבר פרטים נוספים נשמח לעמוד לשרותכם בטלפון 048331094, 048337159

רינת / ויולט neurim@leobaeck.org.il
חזרה

חזרה לדף הראשישאלות ותשובות נפוצות- כרמלים

אם אתה אוהב לשיר ולהופיע- מקומך איתנו!!!! מחכים לך, להקת הכרמליםמי מתאים ללהקה?

תלמידים בעלי יכולת ווקאלית שאוהבים לשיר ורוצים לפתח את תחום אומנויות הבמה. תלמידים בעלי מוטיבציה ואחריות אישית.

מה הם תנאי הקבלה ללהקה?

בתחילת שנת הלימודים מתקיימים אודישנים ללהקה. תאריך המיונים ללהקה מתפרסם בימים הראשונים לשנת הלימודים. תלמידים המעוניינים להצטרף ללהקה נרשמים למיונים. במיונים עצמם כל תלמיד בוחר שני שירים בעלי אופי שונה, שיר אחד קצבי ושיר אחד שקט (רצוי בעברית), ומבצע אותם בסולו בליווי פסנתר.


מתי מתקיימים מפגשי הלהקה?

המפגשים מתקיימים אחת לשבוע, ביום ושעה קבועים בסוף יום הלימודים בין 14:30- 16:00. לקראת הופעות מתקיימות חזרות נוספות.


האם הלהקה מחולקת לשכבות גיל?

בלהקה נמצאים תלמידים משלוש שכבות הגיל ( שכבת ז', ח' ו-ט'). התלמידים עוזרים ומסייעים אחד לשני. אחת המטרות החשובות של הלהקה היא יצירת קבוצה מגובשת האחראית זו לזו.


האם תלמידים בלהקת הכרמלים יכולים לקחת חלק בפרויקטים נוספים בבית הספר ?

בהחלט, תלמידי להקת הכרמלים יכולים לקחת חלק בתכניות נוספות בבית הספר בתנאי שאלו מתקיימים בימים ושעות אחרות.


על מה מתאמנים בחזרות ?

א. פיתוח קול

ב. שירה

ג. עמידה מול קהל

ד. השתתפות בטקסים ומעמדים

ה. גיבוש קבוצתי

ו. נוכחות במה
לו"ז כללי ליום פתוח


18:00- התכנסות בזוםhttps://zoom.us/j/97941026760


18:10- פתיחה במליאה כללית-
יו"ר וסיו"ר מועצת תלמידים + ערן: דברי ברכה, רוח בית הספר והסבר על הלו"ז.


18:30- הסתובבות חופשית במרחב הוירטואלי ("חדרים") ואפשרות למפגשי זום עם בעלי תפקידים-
לפי התחומים הבאים: כיתת ספורט, קולות, עתודה, כרמלים, חינוך חברתי ומנהיגות, יועצות.


18:30- סבב א'19:20- סבב ב'