Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

PRAWOSŁAWIE

Nazwa "prawosławie" pochodzi z języka greckiego i jest przekładem wyrazu "orthodoksia" co znaczy "prawdziwie wierzę".

Krzyż prawosławny - przechylona w prawo dolna belka symbolizuje dobrego łotra wiszącego po prawej stronie ukrzyżowanego Chrystusa, do którego wypowiedział znamienne słowa:"Zaprawdę dziś ze mną będziesz w raju"

Co odrzucają?

- prymat papieża,
- naukę o czyśćcu,
- częściowy celibat duchownych (biskupi i patriarchowie zachowują celibat),
- kult figur i posągów (dopuszcza się obrazy, szczególnie ikony) , -udzielanie odpustów,
- kalendarz gregoriański , (stosują juliański(święta przesunięte są o 13 dni).

JAK DOSZŁO DO SCHIZMY WSCHODNIEJ? Rozpad chrześcijaństwa był długotrwałym procesem i złożyło się na niego wiele czynników. Przede wszystkim różnice kulturowe i cywilizacyjne. Na Wschodzie największym autorytetem w sprawach wiary był Sobór Powszechny czyli zebranie biskupów poszczególnych Kościołów a na Zachodzie coraz silniej swoją rolę zaznaczał papież - biskup Rzymu. Kościoły różnił też język: na Wschodzie był grecki, na Zachodzie łaciński. Kiedy w Konstantynopolu zamknięto kościoły obrządku łacińskiego papież Leon IX wysłał tam swojego legata i ten w lipcu 1054 r w kościele Hagia Sophia złożył na ołtarzu bullę nakładająca na patriarchę Michała Cerulariusza karę ekskomuniki. W odpowiedzi na to patriarcha Konstantynopola zwołał synod , na którym spalono bulle papieską i zatwierdzono klątwę nałożoną na Kościół rzymski.

WIARA W BOGA

Główne prawdy wiary w prawosławiu wyznacza tekst Składu Apostolskiego, czyli "Wierzę w Boga". Prawosławni wierzą w jednego Boga w trzech Osobach,czyli w Trójcę Świętą, uznając Jezusa Chrystusa jako Boga i człowieka.
Duch Święty jednak według nich pochodzi tylko do Boga Ojca, a nie" od Ojca i syna"(tzw formuła "Filioque")

- o niepoklanym poczęciu i wniebowzięciu Maryi
- o nieomylności papieża

Których dogmatów nie uznają?

Chrzest odbywa się przez trzykroktne zanurzenie i jest udzielany łącznie z sakramentem bierzmowania

W spowiedzi kapłan i penitent są w tej samej pozycji stojącej, jest to sakrament uzdrowienia

Komunii św. udziela się pod dwiema postaciami, używa się chleba kwaśnego(tzw. prosfora)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Namaszczenie chorych udzielane jest przez 7 kapłanów a olej chorych święcony podczas celebracji sakramentu

Podczas sakramentu kapłaństwa diakon całuje rogi ołtarza w cerkwi oraz ręce biskupa.

Zaręczyny odbywaja się w dzień ślubu w cerkwi a podczas ceremonii ślubnej nad głowami nowożeńców trzymane są korony

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Prawosławni mają taki sam Nowy Testament zawierający 27 ksiąg , natomiast jako Starego Testamentu używają Septuaginty obejmującej 49 ksiąg.

POSTY

zachowują 4 długie posty w roku:
- przed Bożym Narodzenia (40 dni)
- przed świętem Paschy Wielki Post (48 dni)
- przed Świętem zaśnięcia Bogurodzicy Dziewicy(14 dni)
- przed Świętem Apostołów Piotra i Pawła (w zależności od daty Paschy od 8-42 dni)

Są też posty jednodniowe np. w przeddzień Chrztu Pańskiego i cotygodniowe : w każdą środe i piątek)

Znak krzyża w Kościele prawosławnym wykonuje się prawą dłonią ze złączonymi 3 palcami: kciukiem, wskazującym i środkowym (symbolika Trójcy Świętej), a 2 pozostałe są schowane (symbol dwóch natur Jezusa). Znak krzyża kreśli się od czoła („w imię „) do górnej części brzucha („Ojca „) a potem do prawego („i Syna”) i lewego ramienia („i Ducha Świętego”).

Co uznają?
- dziewictwo Maryi
- grzech pierworodny
- pokusy szatana
- łaska bożai zbawienie
- Sąd Ostateczny
- kult świętych
- żródło wiary to Pismo święte i tradycja
- 7 sakramentów św.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Cerkiew Przemienienia Pańskiego
na górze Grabarka
na Podlasiu