Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

viure, aprendre i créixer

La vostra escola

Telf. 972 33 00 91@manyanetblaneswww.blanes.manyanet.org

Educació infantil

1. El nostre projecte Educatiu

Estem convençuts que l’Educació del segle XXI ha de preparar els alumnes per poder adaptar-se als canvis constants i ser capaços de cercar la informació, entendre-la i incorporar-la. Així mateix, educar les habilitats que afavoreixin la comunicació i el treball en equip de manera cooperativa, responsable i eficaç.Davant d’aquests reptes, a l’escola Santa Maria apostem per la innovació, formant els nostres mestres i introduint metodologies actives per educar el cor i l’intel·lecte dels alumnes.

2. La nostra metodologia

Ja des de ben petits, intentem que el nostre alumnat basi els seus aprenentatges en situacions reals de la vida mitjançant el moviment, l’acció, el joc, l’exploració…Això ho aconseguim a partir dels 6 programes basats en l’estimulació primerenca d’en Glenn Doman i de les intel·ligències múltiples de Howard Gardner que els ajuden a arribar a la pròpia excel·lència intel·lectual, la física i la social.

Excel·lències

Intel·lectual

Física

Social

“Un projecte fet a mida”

Programa enciclopèdic

Programa matemàtic

Programa lingüístic

Programa musical

Programa motor

Psicomotricitat

Programa social

3. Programa lingüístic

Amb el programa lector Ludilletres, basat en les intel·ligències múltiples, el procés de la lectoescriptura s’adquireix de forma natural, respectant els diferents moments maduratius de cada alumne.Apostem per un procés d’aprenentatge mixt: sintètico-fonètic i global. Basat en el joc per fomentar la motivació i la interacció dels infants.

3.1 Aprenentatge plurilingüe

Integrem en aquest programa lingüístic l’aprenentatge de la llengua estrangera amb més hores de les que estableix el currículum: l’hora amb el grup classe, l’hora de speaking, la robòtica i la psicomotricitat.

4. Programa matemàtic

Amb el programa matemàtic es treballen els continguts des de casos reals adquirint així les habilitats d’aplicar-los en altres circumstàncies. La base del programa és el projecte EMAT que consta 3 eixos principals: l’experimentació (el coneixement l’aprens, l’entens i l’assimiles quan el palpes i el vius), el Joc (la manipulació és fonamental per aprendre) i l’aprenentatge cíclic (insistir en els coneixements fins que es pot crear el concepte).

Es completa el programa matemàtic amb els escacs i la robòticaA partir del joc i la manipulació, treballem els dos hemisferis cerebrals desenvolupant així el pensament crític, la presa de decisions i les habilitats socials.Amb la robòtica l’objectiu és desenvolupar les habilitats i les competències dels alumnes plantejant cada activitat com un petit repte i iniciar-los, des de ben petits en la programació.

4.1 Escacs i robòtica

5. Programa enciclopèdic

Amb el programa enciclopèdic, partint dels projectes de comprensió, treballem de forma cooperativa els continguts de les diferents àrees. Els projectes són la millor manera d’ajudar els alumnes, facilitar el seu aprenentatge i fomentar l’assimilació de continguts.La descoberta, l’experimentació, l’aplicació i l’anàlisi marquen les pautes d’aquesta metodologia per tal que l’aprenentatge sigui significatiu. Tot això complementat amb el passi de bits diari per treballar la coordinació entre les imatges, sons i les paraules.

6. Programa musical

Amb el programa musical aconseguim que el nostre alumnat desenvolupi la seva sensibilitat i els seus sentits mitjançant la música. Les cançons, audicions i l’experimentació amb els sons que produeixen diferents instruments motiven la seva curiositat i aprenen a saber escoltar amb atenció També potenciem el treball de l’expressió corporal a través de la participació en els festivals de Nadal, la rua de carnestoltes i els musical de final de curs.

7. Programa motor

Amb el programa de desenvolupament físic bàsic, realitzem exercicis diaris amb una freqüència, intensitat i durada molt pautada per tal d’afavorir l’estructuració del pensament mitjançant habilitats com l’equilibri, la mobilitat i la capacitat manipulativa.A través del circuit motor, l’escala de braquiació i la sessió de psicomotricitat setmanal aconseguim una bona organització del cervell i desenvolupar la lateralitat dels infants.

8. Programa social

Amb el programa social treballem la intel·ligència emocional i la socialització. L’aprenentatge cooperatiu permet convertir l'experiència d'aprendre dins l'aula en una pràctica grupal en què es desenvolupa la capacitat de treballar amb els altres i on cada un té un rol determinat.A l’hora de convivim treballem l’educació emocional i la cultura religiosa on aprenen els valors cristians. També fem trobades setmanals de tota l’etapa anomenades ”acollides” on aprenen a respectar la diversitat, treballen l’empatia, la cohesió social i la solidaritat en llengua anglesa.

9. Cultura del pensament

En tots els nostres programes introduïm la cultura de pensament que el Dr. Robert Swartz va materialitzar amb el seu aprenentatge basat en el pensament. Es treballa a través de les rutines i destreses de pensament per a facilitar un pensament eficaç i que aprenguin i coneguin el procés per a aconseguir-ho.

1o. Un plus a l’aprenentatge

Finalment, i no per això menys important, complementem els programes amb el treball per zones i racons i el joc simbòlic.Les zones i racons són espais d’aprenentatge autònom amb els quals van adquirint responsabilitat i afavorint el seu procés de socialització. I el joc simbòlic és un altre espai on imiten accions de la vida quotidiana de món dels adults per tal d’interaccionar amb l’entorn proper a partir del joc i l’hortet que es fa en llengua anglesa.

11. L’avaluació al servei de l’aprenentatge

L’avaluació ha de tenir en compte el procés, no només els resultats. L'autoavaluació i la co-avaluació permeten als alumnes prendre consciència del seu procés d'aprenentatge.

ACOLLIDA MATINALDe dilluns a divendres de 7.45 h a 9.00 h Preu: 30 € mensuals i 5 € dies esporàdics.MENJADORCuina pròpia per a tots els alumnes. Servei de monitoratge durant l’estona de l’àpat en les activitats posteriors. Els alumnes de P3 fan la migdiada. La mensualitat d’octubre a juny és de 137€. Del mes de setembre es cobra la part proporcional. Si un alumne es vol quedar un dia esporàdicament aleshores el cost és de 9,5 €.

FUNDACIÓ CULTURAL PRIVADA MANYANETNeix de la intenció de potenciar la qualitat d’ensenyament al Col·legi Santa Maria. Per això, ofereix els recursos necessaris per a millorar: el material instrumental i didàctic, els espais i equipaments, la formació permanent de professors i monitors i les activitats específiques de caràcter educatiu per als alumnes i formatiu per als professors, aspectes que no podríem obtenir ni realitzar per la insuficiència de les subvencions rebudes de l’administració. Quota mensual i per família de 12€.*Els imports es facturaran en 10 quotes que es corresponen amb les mensualitats de setembre a juny incloses.

12. Serveis

13. Preus

*No estan incloses la quota de l’AMPA ni de la fundació.(Quotes aprovades pel Consell Escolar curs 2020-2021)

"Cada infant té la capacitat de destacar, només cal donar-li l'oportunitat de desenvolupar tot el seu potencial intel·lectual".

Glenn Doman

PER VISUALITZAR MÉS EXPERIÈNCIES, VISITA’NS A: