Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

ProjecteModding

SMX1 JORNADES TÈCNIQUES 20-21

Monteu el vostre PC

ÍNDEX

Què farem?

Com ho farem?

Qui ho farem?

Quan ho farem?

Què farem?

Sou una empresa que es dedica a la configuració i personalització estética d'equips (mooding). Teniu una presentació la propera setmana davant uns inversors, i es sol·licita:

Cronograma i repartiment de tasques

+ info

Pressupost

+ info

Especificació gaming:Hardware i software

+ info

Disseny del vostre propi equip

+ info

Instal·lació SO

+ info

Promoció

+ info

Disseny del vostre propi equip

Brainstorming d'opcions de modding i presa de decisió de la personalització a implementar

RECORDEU

Després s'ha de muntar i ha de funcionar!

Repartiment de tasques

En un excel, o l'aplicació que considereu adient, realitzar un cronograma temporitzant les tasques que s'han de fer

RECORDEU

Les tasques s'hauran de fer entre tots, pero és adient especificar un responsable per cada una d'elles

Pressupost

Especificar en un excel el material que necesitareu pel vostre propi equip. Haureu d'indicar cada component, el preu i l'enllaç òn es pot comprar. (Màxim 40€ per grup)

RECORDEU

Com més material aprofiteu, que no s'hagin de comprar o siguin reutilizats, millor serà la valoració

Especificació gaming: Software i Hardware

Esteu fent un ordinador d'ús domèstic. Realitzar un informe indicant les especificacions, tant de hardware com de software, dels canvis que s'haurien de fer per muntar un ordinador de gaming.

Videojocs

L'equip d'un usuari que l'utiltiza habitualment per jugar a videojocs. (Podeu indicar també els periférics)

Instal·lació SO

Haureu d'instal·lar un SO al vostre equip:

BONUS

Si configureu els dos SO en el vostre rebreu una valoració extra.

Logo

Video promocional

Dissenyar un logo que serà imprès per tal de que es pugui enganxar al voctre equip

Realitzar un video recollint tot el treball fet durant el projecte y el resultat final

OPCIONAL. Dissenyar la vostre pròpia web utilitzant plantilles Wordpress o Wix

Web d'empresa

Promoció

Realitzar una campanya de promoció del vostre equip personalitzat:

+ info

Qui ho farem?

Secretari/aResponsable principal de la documentació i entregues.

ManagerResponsable principal del repartiment de tasques i la gestió del grup.

PublicistaResponsable principal de les tasques de promoció

RECORDEU

Els quatre membres del grup sou tècnics/ques informàtics/ques i heu de participar en les tasques de muntatge i configuració

Responsable del MaterialResponsable de sol·licitar i tenir cura del material del projecte

Principalment a la setmana de les jornades tècniques, però es farà treball previ a les sessions de tutoria

Quan ho farem?

Pas 1

Pas 2

Presentació de l'ABPFormar grupPensar la idea de personalització del vostre equip

Repartiment de tasquesPressupost

MuntatgeEspecificació gamingInstal·lació SOPromoció

Pas 3

Presentació dels equips i video promocional

Pas 4

Tutoria 1

Tutoria 2

Jornades tècniques(de dilluns a dijous)

Últim dia jornades tècniques

Lliurament 1

Lliurament 4

Acta constitució de grup.Informe idea de personalització de l'equp

Lliurament 2

Lliurament 3

Planificació de tasques.Pressupost

Especificació gamingLogo

Presentació de l'equp personalitzat.Video Promocional

Com ho farem?

El projecte constarà de diversos lliuraments, que correspondran a les diferents fases del projecte.S'avaluarà seguint la següent rúbrica final:

+ rúbrica