Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

Feu clic aquí

Programa escolar

Cicle Integralde l'Aigua

fins al seu retorn a la natura.

SECUNDÀRIA

PRIMÀRIA

Escull el teu nivell d'aventura

des de l'embassament de Darnius-Boadella,

dins el Cicle Integral de l'Aigua,

Acompanya'ns en el viatge d'una gota de pluja,

Adéu

Torna quan vulguis

fins al seu retorn a la natura.

SECUNDÀRIA

PRIMÀRIA

Escull el teu nivell d'aventura

des de l'embassament de Darnius-Boadella,

dins el Cicle Integral de l'Aigua,

Acompanya'ns en el viatge d'una gota de pluja,

EmbassamentDarnius-Boadella

Circulació de l'aigua per casa

Estació Potabilitzadora

Procés ETAP

sortir

Coneix en Pluvi

El cicle de l'aigua

Estació Depuradora

Procés EDAR

El Cicle Integral de l'Aigua

M'ajudes a esbrinar què em passa en cadascun dels fenòmens del cicle de l'aigua?

Instruccions

SOLUCIÓ

AIGUA RESIDUAL

TORNEM-HI?

AIGUA POTABLE

Circulació de l'aigua per casa

Coneix en Pluvi

Dipòsit

Gestió de l'aigua

Estació Depuradora

Circulació a casa

Procés EDAR

sortir

Embassament

Darnius-Boadella

Estació Potabilitzadora

Procés ETAP

del inici al final

El cicle de l'aigua

AIGUA DE PLUJA

Instruccions

SOLUCIÓ

AIGUA DE PLUJA

AIGUA RESIDUAL

TORNEM-HI?

AIGUA POTABLE

Circulació de l'aigua per casa

TRACTAMENT DEFANGS

DECANTACIÓ PRIMÀRIA

TRACTAMENT BIOLÒGIC

COL·LECTOR

PRETRACTAMENT

DECANTACIÓ SECUNDÀRIA

SOLUCIÓ

Arrossega cada procés de depuraciò al seu lloc

Estació Depuradora d'Aigües Residuals

Procés de depuració d'aigües residuals

TRACTAMENT DEFANGS

DECANTACIÓ PRIMÀRIA

TRACTAMENT BIOLÒGIC

COL·LECTOR

PRETRACTAMENT

DECANTACIÓ SECUNDÀRIA

Estació Depuradora d'Aigües Residuals

Procés de depuració d'aigües residuals

DESINFECCIÓ AMB OZÓ

DECANTACIÓ

DISTRIBUCIÓ

SOLUCIÓ

CL

PAC

"POLI"

FILTRACIÓ

OZÓ

CAPTACIÓ I TRANSPORT

DESINFECCIÓ AMB CLOR I RAIGS ULTRAVIOLATS

Arrosega cada procés de Potabilització al seu lloc

Estació Tractament d'Aigua Potable

Procés de Potabilització d'aigua

DECANTACIÓ

DISTRIBUCIÓ

FILTRACIÓ

CAPTACIÓ I TRANSPORT

DESINFECCIÓ AMB CLOR I RAIGS ULTRAVIOLATS

DESINFECCIÓ AMB OZÓ

CL

PAC

"POLI"

OZÓ

Estació Tractament d'Aigua Potable

Procés de Potabilització d'aigua

SOLUCIÓ

Instruccions

Gestió de l'aigua

Gestió de l'aigua

fes clic a l'aixeta

Observa com s'omplen aquests dipòsits

Dipòsit

Observa com s'omplen aquests dipòsits

Dipòsit

Pensat'ho molt bé abans de fer clic a l'aixeta

Que passarà en el dipòsit ?

Observa com s'omplen aquests dipòsits

Dipòsit

Pensa-ho molt bé abans de fer clic a l'aixeta

Que passarà en el dipòsit ?

Observa com s'omplen aquests dipòsits

Dipòsit