Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Legenda o złotej kaczce... i kilka związków frazeologicznych

Wyobraź sobie

Cele lekcji

Obejrzyj

Zastanów się

W domu

Zapisz

Cele lekcji

1. Przypomnisz sobie cechy mitu i porównasz je z cechami legendy.2.Poznasz wydarzenia i bohaterów legendy o złotej kaczce, zrekonstruujesz jej świat przedstawiony.3. Poznasz znaczenie pojęcia "akcja".4. Poznasz związki frazeologiczne związane ze szczęściem i zastosujesz je w zdaniu.

Cel osiągnięty!

Wyobraź sobie

Wyobraź sobie, że nagle otrzymujesz dużą sumę pieniędzy wyłącznie na własne wydatki...

Co byś z nimi zrobił(a)?

Jak zaplanował(a)byś ich wykorzystanie?

Obejrzyj

Jakie znaczenie dla treści legendy ma Warszawa?

Jak oceniasz postępowanie Lutka?

Jak zachował(a)byś się na jego miejscu?

Zastanów się

Zapisz

Akcja to ciąg zdarzeń zmierzających do określonego celu, zazwyczaj przedstawionych chronologicznie i w układzie przyczynowo-skutkowym.

W domu

1. Przytocz z tekstu wypowiedź, która ma charakter sentencji, złotej myśli mówiącej, jak postępować w życiu.2. Zapisz zdania, w których poprawnie użyjesz związków frazeologicznych: dziecko szczęścia, szczęście w nieszczęściu, łut szczęścia, pieskie szczęście.3. Przeczytaj balladę "Pani Twardowska" ze strony 199.

Czy osiągnęliśmy zamierzony cel lekcji?