Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΟΜΕΝΟ

Σύμφωνα με τις πηγές που μελετήσατε στο μάθημα:η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει και ενισχύει τους αγρότες μέσα από την Κοινή Αγροτική Πολιτική για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του γεωργικού επαγγέλματος.η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της ΚΑΠ υιοθέτησε δράσεις και μέτρα που στηρίζουν αυτόν τον τόσο σημαντικό επαγγελματικό τομέα ο οποίος ολοένα και συρρικνώνεται αναγνωρίζοντας επιπλέον τον σημαντικό ρόλο του αγροτικού τομέα στη διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας των 500 εκατομμυρίων κατοίκων της, τη συνεισφορά του στη διατήρηση της υπαίθρου ζωντανής, τον ρόλο του στην προστασία του περιβάλλοντος αλλά και τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει ως επάγγελμα.

ΕΠΟΜΕΝΟ

Η ΚΑΠ μέσω των διαφόρων δράσεων και μέτρων που υιοθετεί προσπαθεί να στηρίξει αυτόν τον τόσο σημαντικό επαγγελματικό τομέα ο οποίος σταδιακά ολοένα και συρρικνώνεται. Είναι λοιπόν σημαντικό να γνωρίζουν όλοι οι αγρότες - όλες οι αγρότισσες για τη στήριξη που μπορεί να έχουν από την ΚΑΠ, έτσι ώστε το επάγγελμά τους να γίνει βιώσιμο διασφαλίζοντάς τους ένα ικανοποιητικό και δίκαιο εισόδημα.

ΕΠΟΜΕΝΟ

Πάμε να γνωρίσουμε έναν γεωργό

Πατήστε στη διπλανή εικόνα και ακούστε τι έχει να πει ένας Κύπριος γεωργός / αμπελουργός. Προσπαθήστε να εντοπίσετε ποιο πρόβλημα τον απασχολεί. Στη συνέχεια επιστρέψτε εδώ για να προχωρήσετε στη δραστηριότητα που θα ετοιμάσετε!

Αν θέλετε να διαβάσετε αυτά που λέει ο γεωργός, πατήστε αυτό το κουμπί.

ΕΠΟΜΕΝΟ

«Εδώ και 30 χρόνια εγώ και η οικογένεια μου καλλιεργούμε αμπέλια για να βγάλουμε τα προς το ζην. Πουλούμε τα σταφύλια μας σε εταιρείες, οι οποίες ασχολούνται με την παραγωγή κρασιού, ζιβανίας κλπ. Είμαστε πιστοί στις παραδοσιακές μεθόδους καλλιέργειας και δεν έχουμε τις οικονομικές δυνατότητες για εκσυγχρονισμό. Ως εκ τούτου δεν έχουμε ούτε την ποιότητα ούτε την ποσότητα παραγωγής που θα αναμέναμε με αποτέλεσμα να μην έχουμε ένα ικανοποιητικό εισόδημα από την πώληση των σταφυλιών μας. Ίσως πρέπει να εγκαταλείψουμε το χωριό και τις αμπελοκαλλιέργειες και να βρούμε δουλειά στην πόλη»

ΕΠΟΜΕΝΟ

η δικη σου αποστολη!

1. Ο γεωργός που παρακολούθησες να μιλά, αποτελεί ένα Άβαταρ και έχει φτιαχτεί με τη βοήθεια της ιστοσελίδας Voki.

2. Στόχος σου είναι να φτιάξεις το δικό σου Άβαταρ το οποίο θα αντιπροσωπεύει ένα σύμβουλο επιχειρήσεων υπεύθυνο για την προώθηση της ΚΑΠ σε αγροτικές περιοχές.

3. Ως σύμβουλος επιχειρήσεων θα πρέπει να δώσεις συμβουλές στον γεωργό για το πώς να ξεπεράσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Πώς θα τον ενημέρωνες για τα μέτρα της ΚΑΠ ώστε να έχει ένα ικανοποιητικό και δίκαιο εισόδημα; Πώς θα μπορούσε να εξελίξει την εργασία του;

4. Πατώντας το κόκκινο Lego μπορείς να διαβάσεις περισσότερες πληροφορίες για το τι θα μπορούσες να συμβουλέψεις τον γεωργό.Πατώντας στο κίτρινο Lego μπορείς να δεις οδηγίες για το πώς θα φτιάξεις το δικό σου Άβαταρ σύμβουλο επιχειρήσεων στην ιστοσελίδα voki.com . Όταν δημιουργήσεις το άβαταρ σύμβουλο επέστρεψε και πάλι εδώ για να συνεχίσουμε!

Να θυμάσαι ότι πρέπει να γράψεις ένα μικρό κείμενο με προτάσεις προς τον αμπελουργό, το οποίο θα αποτελεί τα λόγια που θα λέει το άβαταρ σύμβουλός σου. Το voki δίνει τη δυνατότητα γραφής μέχρι 600 χαρακτήρες.Μέσω της ΚΑΠ:Οι γεωργοί αμείβονται για τις φιλικές προς το περιβάλλον γεωργικές πρακτικές και την παροχή δημόσιων αγαθών που υπό κανονικές συνθήκες δεν πληρώνουν οι αγορές, όπως η φροντίδα της υπαίθρου.Λαμβάνονται μέτρα προστασίας των γεωργών με σκοπό αφενός την αντιμετώπιση φαινομένων όπως η πτώση των τιμών ή η περιορισμένη ζήτηση αγροτικών προϊόντων και αφετέρου την προώθησή τους στην αγορά. Επίσης, υλοποιούνται προγράμματα διανομής γεωργικών προϊόντων (π.χ. γάλα και φρούτα) σε συγκεκριμένες ομάδες-στόχους (π.χ. σε σχολεία), και παρέχεται στήριξη σε οργανώσεις παραγωγών, που υποστηρίζουν τους αγρότες στη σύναψη καλύτερων συμφωνιών (π.χ. από άποψη τιμών) για την παραχώρηση των προϊόντων τους σε επιχειρήσεις μεταποίησης ή/και αγορές.Οι γεωργοί λαμβάνουν ετήσιες ενισχύσεις για τη σταθεροποίηση των εισοδημάτων τους και την αντιμετώπιση τόσο των διακυμάνσεων των τιμών της αγοράς όσο και των απρόβλεπτων καιρικών συνθηκών αλλά και του κυμαινόμενου κόστους της παραγωγής.Λαμβάνονται μέτρα σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και μικρομεσαίες επιχειρήσεις εγκατεστημένες σε αγροτικές περιοχές για τον εκσυγχρονισμό των αγροκτημάτων, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των καλλιεργειών και τον εμπλουτισμό των γεωργικών δραστηριοτήτων (π.χ. επενδύσεις σε μονάδες αγροτουρισμού)Προσφέρεται ένα πλαίσιο συμβουλών και πληροφοριών καθώς και ένα πλαίσιο ανταλλαγής γνώσεων και καλών πρακτικών ανάμεσα στους/στις αγρότες/αγρότισσες.

Ήδη θα έχεις επισκεφθεί το voki.com και θα έχεις ολοκληρώσει το δικό σου Άβαταρ σύμβουλο.ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ!

ΕΠΟΜΕΝΟ

Πάτησε στην πιο κάτω εικόνα για να αξιολογήσεις την εμπειρία σου!