Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

קבוצה

התחלה

עינבל אריאלי

מה נלמד ביחידה הזו

1
מהי קבוצה? הגדרה

4
כוחה של קבוצה- סרטון

3
חידון- צרכים

2
מדוע אנשים מתגבשים לקבוצה

8
קטגוריה חברתית- משחק

7
קטגוריה חברתית

6
קבוצה סוציולוגית- סרטון

5
חמשת מאפיניי הקבוצה

9
מטלת סיכום בלקאסרום

תוכן עיניינים

צפייה בהקלטת תכני השיעור

קריאת תכני השיעור

לבחירתך

חשוב לזכור שגם אם בחרתם לצפות בהקלטה יש לעבור על היחידה, מכיוון ששזורות לאורכה משימות שונות

2

הקשיבו לשירים וקראו

את מילותיהם
חישבו לאיזה שיר אתם יותר מתחברים ומדוע?

למילות השיר לחצו כאן

למילות השיר בעברית לחצו כאן

הגדרה
קבוצה מוגדרת כהתארגנות של שני אנשים או יותר, המקיימים ביניהם יחסי-גומלין יציבים. יש להם אינטרסים או מטרות משותפים והם תופסים את עצמם כחברים בקבוצה.

צרכים אינסטרומנטליים

צרכים אקספרסיביים

מדוע אנשים מתגבשים לקבוצה?

ניתן להבחין ביו 2 סוגי צרכים שהחברות בקבוצה מספקת ליחיד:

פעמים רבות מספקת הקבוצה את שני סוגי הצרכים

צרכים חברתיים רגשיים הקשורים לטיפוח היחסים עם בני אדם אחרים על בסיס רגשי, הרגשת שייכות או לכידות עם בני אדם אחרים. למשל - התחברות חברתית, תשומת לב, אינטימיות, תמיכה, קבלה ועוד

צרכי הגנה וקיום.

צרכים כלכליים וארגוניים .

למשל: השגת מזון, מחסה, דיור, קיום, הגנה.

בדקו את עצמכם
לחצו על העיגול הורוד

1

5 שאלות לזיהוי הצורך שהקבוצה מספקת לאדם

תשובה נכונה תקדם אותך לשאלה הבאה אבללל
תשובה לא נכונה תפיל אותך למטה

להתחלה

בחרו את הדמות איתה תרצו לשחק ולחצו עליה

שאלה 1

דני קיבל מכה ואמא חיבקה אותו.
על איזה צורך היא עונה?

צורך אינסטרומנטלי

צורך אקספרסיבי

צדקת! יפה מאוד

שאלה 1

שאלה הבאה

שאלה 2

צורך אקספרסיבי

צורך אינסטרומנטלי

אתמול בלילה היה מאוד קר. אבא עבר בכל החדרים ווידא שכולם מכוסים.
על איזה צורך ענה אבא?

כל הכבוד! רואים שאת מבינה את החומר

שאלה 2

שאלה הבאה

שאלה 3

צורך אינסטרומנטלי

צורך אקספרסיבי

בשיעור חינוך,שאלה המחנכת איך כל אחד מהמתלמידים מרגיש. על איזה צורך ענתה המחנכת?

יפה מאוד!

שאלה 3

שאלה הבאה

שאלה 4

צורך אקספרסיבי

צורך אינסטרומנטלי

דנה הייתה עצובה כי היא נפרדה מהחבר שלה. מיד היא פנתה לחברות הטובות שלה.
איזה צורך ממלאת קבוצת החברות של דנה?

צדקת שוב!!

שאלה 4

שאלה הבאה

שאלה 5

צורך אקספרסיבי

צורך אינסטרומנטלי

קבוצת הוואטס אפ שהקימו בשכונה עוזרת להעביר ריהוט למי שזקוק לו.
על איזה צורך עונה קבוצה זו?

ענית נכון!

שאלה 5

לתוצאות

תוצאות

ברכות! הגעת לסוף..

לחצי על הריבוע המציין את מספר התשובות הנכונות שענית עליהן

משחק חוזר

להמשך היחידה

0 תשובות נכונות

1-2 תשובות נכונות

3-4 תשובות נכונות

5 תשובות נכונות

0 תשובות נכונות


נראה שהנושא עדיין לא ממש ברור לך

אני מציעה לך לעשות חזרה על החומר ולנסות שוב

!!בטוחה שבניסיון הבא תצליחי

1-2 תשובות נכונות


נראה כי את מבינה את החומר חלקית

אני מציעה לך לחזור עליו ולפתור את החידון שוב

בטוחה שתצליחי יותר

!!בהצלחה

3-4 תשובות נכונות


נראה כי החומר ברור לך אך עדיין לא יושב במקומו בצורה מושלמת

אני מציעה לעשות חזרה על החומר ולנסות לפתור שוב את החידון

בטוחה שבפעם הבאה תצליחי יותר

5 תשובות נכונות


את מבינה את החומר היטב.

..איזה כיף

המשיכי כך

לא נורא. נסי שנית

לא מדוייק..

שאלה 1

דני קיבל מכה ואמא חיבקה אותו.
על איזה צורך היא עונה?

צורך אינסטרומנטלי

צורך אקספרסיבי

צדקת! יפה מאוד

שאלה 1

שאלה הבאה

שאלה 2

צורך אקספרסיבי

צורך אינסטרומנטלי

אתמול בלילה היה מאוד קר. אבא עבר בכל החדרים ווידא שכולם מכוסים.
על איזה צורך ענה אבא?

יפה מאוד!

שאלה 2

שאלה הבאה

שאלה 3

צורך אינסטרומנטלי

צורך אקספרסיבי

בשיעור חינוך,שאלה המחנכת איך כל אחד מהמתלמידים מרגיש. על איזה צורך ענתה המחנכת?

יפה מאוד!

שאלה 3

שאלה הבאה

שאלה 4

צורך אקספרסיבי

צורך אינסטרומנטלי

דנה הייתה עצובה כי היא נפרדה מהחבר שלה. מיד היא פנתה לחברות הטובות שלה.
איזה צורך ממלאת קבוצת החברות של דנה?

וואו.. רואים שאתה מבין את החומר

שאלה 4

שאלה הבאה

שאלה 5

צורך אקספרסיבי

צורך אינסטרומנטלי

קבוצת הוואטס אפ שהקימו בשכונה עוזרת להעביר ריהוט למי שזקוק לו.
על איזה צורך עונה קבוצה זו?

ענית נכון!

שאלה 5

לתוצאות

תוצאות

ברכות! הגעת לסוף..

לחץ על הריבוע המציין את מספר התשובות הנכונות שענית עליהן

משחק חוזר

0 תשובות נכונות

להמשך היחידה

1-2 תשובות נכונות

3-4 תשובות נכונות

5 תשובות נכונות

0 תשובות נכונות


נראה שהנושא עדיין לא ממש ברור לך.

אני מציעה לך לעשות חזרה על החומר ולנסות שוב.

בטוחה שבניסיון הבא תצליח!!

1-2 תשובות נכונות


נראה כי אתה מבין את החומר חלקית.

אני מציעה לך לחזור עליו ולפתור את החידון שוב.

בטוחה שתצליח יותר.

בהצלחה!!

3-4 תשובות נכונות


נראה כי החומר ברור לך אך עדיין לא יושב במקומו בצורה מושלמת.

אני מציעה לעשות חזרה על החומר ולנסות לפתור שוב את החידון.

בטוחה שבפעם הבאה תצליח יותר.

5 תשובות נכונות


אתה מבין את החומר היטב.

איזה כיף..

המשך כך!!


לא נורא. נסה שנית

לא מדוייק..

צפו בסרטון ורשמו בלוח השיתופי מה לדעתכם עזר לקבוצות להצליח מול האיום?

כוחה של קבוצה

אל תשכחו לרשום את שמכם בראש הפתקית

Link

קבוצה סוציולוגית צריכה לענות על 5 המאפיינים הבאים:

12

13

14

15

16

מכנה חברתי משותף

זהות קבוצתית, תפיסה עצמית של הקבוצה

זהות קבוצתית, תפיסה עצמית של הקבוצה

חברי הקבוצה חשים שהם שייכים לקבוצה, מזדהים עם החברים בקבוצה, מזהים את עצמם כ"אנחנו" לעומת "הם" (מי שלא חבר בקבוצה). גם זהות מי שמחוץ לקבוצה מזהה את חבריה כקבוצה


המודעות של חברי הקבוצה לשייכותם הקבוצתית, מסייעת לקבוצה לפעול במשותף ושומרת על המשכיותה

תלות הדדית

תלות הדדית

הקבוצה כוללת מספר חברים שיש ביניהם תלות הדדית. בהיותם חברים בקבוצה הם מושפעים במשותף מאירועים שונים, ומשפיעים זה על זה.

מבנה חברתי, המשכיות ויציבות

מבנה חברתי, המשכיות ויציבות

במבנה חברתי הכוונה שהיחסים בין חברי הקבוצה מוסכמים ומתנהלים על פי נורמות, ויש מערכת של סטטוסים ותפקידים חברתיים (חלוקת עבודה, חלוקת תפקידים, מדרג סמכות, מנהיגות).


הנורמות של חברי הקבוצה מאפשרות את שיתוף הפעולה בין חברי הקבוצה, הסטטוסים והתפקידים מארגנים את מקומם ומשימתם של חברי הקבוצה. לכן, קיום/אי קיום הנורמות, מזכה את חברי הקבוצה בסנקציות חיוביות/שליליות.

לסיכום: קיום יחסי הגומלין בקבוצה הוא לא זמני או מקרי, אלא מתמשך ויציב. (לדוגמה: קבוצת אנשים שמחכים בתור לבנק אינם "קבוצה" במובן הסוציולוגי).אינטראקציות חברתיות

כל אחד מהמאפיינים הללו הכרחי לקיומה של קבוצה, אף אחד מהם אינו מספיק לקיומה של קבוצה לבד.

בלחיצה על שם המאפיין ייפתח פירוט

מכנה תרבותי משותף

קיום של: מטרות, אינטרסים, השקפת עולם, רעיונות, נורמות וערכים המשותפים לחברי הקבוצה. בגלל זה נוהגים חברי הקבוצה באופן דומה כלפי סביבתם . לדוגמא: קוד/שפה ייחודיים, לבוש, נורמות וכד'.

אינטראקציות חברתיות

חברי הקבוצה מקיימים ביניהם אינטראקציות, כלומר קשרים חברתיים, יחסי גומלין (שיחות, וויכוחים, התייעצות, תחרות...) הם מתייחסים זה לזה, משפיעים ומושפעים זה מזה. זהו המאפיין הבסיסי והמהותי של כל קבוצה.

צפו בסרטון ובחרו את אחת הקבוצות.
האם היא עונה על 5 המאפיינים של קבוצה סוציולוגית

קבוצה סוציולוגית?

אל תשכחו לרשום את שמכם בראש הפתקית

Link

קטגוריה חברתית
ציבור אנשים בעלי סטטוס חברתי משותף

קטגוריה חברתית או קבוצה? שחקו כדי

.לדעת
לחצו על הסמיילי

לסיכום היחידה
חזרו לקלאסרום וענו על המטלה.
אל תשכחו ללחוץ על כפתור הגש.
אפשר לעשות את העבודה בזוגות
(אין צורך להגיש את דף התשובות פעמיים)